Ulik lønn er helt riktig

mai 26, 2009


Det er forskjell på kvinner og menn. Vi har ulike interesser, velger ulike jobbe, blir syke i ulik grad og bare kvinner føder barn. Alt dette påvirker lønnsnivået. Hvis det gjennomsnittlige lønnsnivået til kvinner og menn skal være likt, på tross av disse forskjellene, så må det massiv forskjellsbehandling mellom kvinner og menn til, og det må tung regulering av folks lønn til.

Det er altså stor forskjell på å kreve lik lønn for en kvinne og en mann, i samme yrke, med lik ansenitet, lik utdannelse og likt ansvarsnivå, og på å kreve lik lønn i snitt for kvinner og menn. Dette er dessuten ikke to ting som kan oppnås samtidig, med mindre kvinner og menn slutter å velge ulikt, og kvinner slutter å føde barn.

Til tross for dette blir stort sett aldri denne viktige forskjellen nevnt i debatten. Og når det legges frem prosentforskjeller på kvinner og menns lønn, så nevnes det i liten grad hvilke faktorer som er kompensert for. Med andre ord, det er den vanlige missbruken av statistikk i medier og politikken som rår.

På likelonn.no finnes en bakgrunnsside som viser forskjellen på lønn for kvinner og menn, men denne bakgrunnen tar ikke hensyn til noen av de nevnte faktorene, og kompenserer derfor heller ikke for dem:

Samlet for alle lønnstakere fikk kvinner utbetalt 258,4 milliarder kroner og menn 408 milliarder. Kvinners samlede lønnsinntekt er dermed 37 prosent mindre enn for menn. Mye av denne forskjellen skyldes at mange kvinner arbeider deltid

Når vi tar hensyn til arbeidstid og beregner lønn per årsverk eller timelønn, tjente kvinner i gjennomsnitt om lag 15 prosent mindre enn menn.

Hvis vi nå skal begynne å kompensere for de nevnte faktorer, så vil disse 15 prosentene krympe ennå mer. Hvor mye er vanskelig å si, ettersom dette er kompliserte utregninger, og de krever tilgang til tallmaterialet. Begge deler er utenfor min rekkevidde og kapasitet. Men det vi kan slå fast er at for lik utdannelse, lik ansenitet og samme yrke med samme ansvarsnivå så er lønnsforskjellene små.

Det er derfor viktig at man alltid spør hvilke faktorer som er tatt hensyn til i tallmaterialet når man får forelagt statistiske konklusjoner. Spørsmålet er like viktig som svaret.

Tiltak mot likelønn som ikke krever forskjellsbehandling av kvinner og menn vil derfor være å legge til rette for at kvinner velger andre yrker enn de gjør i dag, at kvinner oftere søker karrierer og lederstillinger, at kvinner får færre barn (eller menn får større andel av permisjonen i forbindelse med fødsler), at kvinner kommer seg ut i hele stillinger og slutter å jobbe deltid, at kvinner tar mindre sykefri og å få typiske kvinneyrker opp i lønn.

Jeg er ikke sikker på om alle disse tiltakene vil falle i god jord hos alle kvinner. Det jeg er mest for er å løfte enkelte yrkesgrupper som tjener dårlig, og ellers være fornøyd med at lønna er tilnærmet lik når man har samme ansennitet, utdannelse, ansvarsområde og jobb, og dermed også akseptere ulik lønn totalt sett. Men også her må man se på utdannelse. Regjeringens pensjonsreform er jo allerede et angrep på økonomien til de som velger å ta lengre utdannelse.

APs Anette Trettebergstuen tror velgerne vil gjennomskue FrP og Siv Jensen. Det er billig retorikk, men som nok slår godt an hos de som liker å tro de er mye smartere enn FrP’ere, og slike er det dessverre mange av. Men i dette tilfellet spørs det like mye om man gjennomskuer Trettebergstuen og ser at mange av de tiltakene for likelønn som AP går inn for er forskjellsbehandling på lokalnivå for å kompensere for forskjeller på nasjonal nivå, til tross for at lønnsforskjellene de aller fleste er små når man bruker statistikken riktig.

Og til Dagbladet, hva med litt undersøkende journalistikk i tillegg til eller i stedet for denne propagandajournalistikken? Hva med å spørre FrP hva deres versjon av likelønn innebærer av målsetninger og praktisk politikk?

Reklame

6 Responses to “Ulik lønn er helt riktig”

 1. Snakeskin jacket Says:

  Dette hadde ikke du så mye peiling på.

 2. Persille Says:

  «Det er altså stor forskjell på å kreve lik lønn for en kvinne og en mann, i samme yrke, med lik ansenitet, lik utdannelse og likt ansvarsnivå, og på å å kreve lik lønn i snitt for kvinner og menn. Dette er dessuten ikke to ting som kan oppnås samtidig, med mindre kvinner og menn slutter å velge ulikt, og kvinner slutter å føde barn.»

  Jeg er helt enig med deg at det bør stilles like krav til ansvar og like krav til kompetanse for å stille like krav til lønn, men det faktum at det er kvinner som føder barn er da på ingen måte ensbetydende med at kvinner er nødt å ha mindre ansvar på arbeidsplassen og dermed gjerne desto mer ansvar i hjemmet.

  Hva er det som tilsier at et barns mor skal ha mindre ansvar i arbeidslivet kun fordi det tilfeldigvis er hun som _føder_ barnet? Hva med barnets far? Viss man skal plassere de respektive kjønnene i ulike roller på bakgrunn av deres funksjoner i reproduksjonsprosessen, burde man vel like så godt ha kunnet hevde at fordi kvinnen bærer fram barnet (som, tro det eller ei, er et resultat av begge kjønns innsats), er det mannens oppgave å ta seg av det når det først har kommet til verden?

  Ser at spørsmålet om hvorvidt far burde få større andel av permisjonen i forbindelse med fødsel dukker opp etterhvert, og det er da vitterlig _her_ fokus burde ligge når man først tar opp problemstillingen med ansvarsfordeling i arbeidslivet (og i hjemmet)!

  • ukorrigert Says:

   … det faktum at det er kvinner som føder barn er da på ingen måte ensbetydende med at kvinner er nødt å ha mindre ansvar på arbeidsplassen og dermed gjerne desto mer ansvar i hjemmet.

   Det har du rett i. Men det betyr at i snitt er kvinner lengst hjemme i barsel, og kvinner vil oftere avbryte/utsette utdannelsen, og dette vil trekke kvinner ned i lønn, i snitt.

   Hva er det som tilsier at et barns mor skal ha mindre ansvar i arbeidslivet kun fordi det tilfeldigvis er hun som _føder_ barnet?
   Det at kvinner (oftere) pga. det overstående blir forsinket i karrieren.

   Det er også slik at kvinner i større grad enn menn velger å prioritere familie fremfor karriere. Om dette bare er kulturellt eller også har en genetisk komponenet skal jeg ikke spekulere i, men det er uansett tilfelle per i dag i den norske kulturen. Skal dette endres må det altså større kulturendringer til, men så lenge vi har dagens kultur på dette området så vil det være slik at kvinner tar mer ansvar i hjemmet enn menn. Ikke fordi den enkelte kvinne må gjøre dette, men fordi kvinner oftere velger dette.

   Ser at spørsmålet om hvorvidt far burde få større andel av permisjonen i forbindelse med fødsel dukker opp etterhvert, og det er da vitterlig _her_ fokus burde ligge når man først tar opp problemstillingen med ansvarsfordeling i arbeidslivet (og i hjemmet)!

   Det er lik i dag at en stor andel av permisjonen kan fordeles slik som partnerne vil. Men oftere vil man fordele slik at kvinnen er mer hjemme enn mannen, av kulturelle årsaker. Vil du gå inn for å regulere dette i større grad, og dermed pålegge kvinner å fortere gå ut i arbeidslivet, og pålegge menn å ta lengre permisjon? Er hensikten verd middelet?

   Husk også at i forbindelse med fødsler så har kvinnen ofte et sykefravær i forkant i tillegg til permisjon. I tillegg er det flere alenemødre enn alenefedre. Disse tingene vil også slå ut på en statistikk og påvirke kvinner i valget mellom familie/karriere.

   Det er mange faktorer som spiller inn som følge av forskjellig biologi, og kultur som gjør en del forskjeller på menn og kvinner.


 3. […] også: Ulik lønn er helt riktig VG blir dårligere og […]


 4. […] Normann har rett, men tar samtidig feil. For ofte når det trekkes frem likelønn så skilles det ikke mellom dette. Man gjengir gjerne hvor mye kvinner tjener i snitt sammenlignet med hvor mye menn tjener i snitt. Dette er dermed tall som ikke er korrigert for det faktum at kvinner oftere jobber i lavtlønnsyrker. For hvis man faktisk korrigerer for dette, og andre relevante faktorer, så har vi bortimot likelønn i Norge. Les også min påstand om at ulik lønn er helt riktig. […]


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: