Skatt og avgifter henter vi ut av samfunnets verdiskapning. Går verdiskapningen opp, går skattegrunnlaget opp. Går verdiskapningen ned, ja da går også skattegrunnlaget ned. Derfor er det farlig å stadig øke skatter og avgifter, siden man det øker presset på bedrifter og privatpersoner, flere bedrifter får det vanskelig, innvesteringer blir mer risikofyllte og innvesteringsviljen forsvinner, forbruket synker og den økonomiske veksten avtar.

Dette låter nok som musikk i mange sosialister ører, men det har også den konsekvensen at skattegrunnlaget synker og statens innntekter minskes. Med andre ord risikerer staten mindre skatteinntekter på sikt ved å nedprioritere satsningen på privat sektor og stadig hente inn nye avgifter for å finansiere en stadig økende offentlig sektor.

Regjeringen har demmet noe opp for finanskrisen ved å øke det offentliges forbruk. Men dette er ikke en bærekraftig løsning. Man kan ikke bare pøse på med milliarder til det offentlige, man må også ta privat sektor og den økende arbeidsledigheten på alvor. Hvis ikke vil man få store problemer om noen år, med behov for nedskjæringer og kutt i velferdstjenestene.

Fremtidige skatteinntekter sikres ved å legge til rette for det private næringslivet i dag.

Reklame

Egenverdi: den verdi en ting har i seg selv

Kan noe som ikke verdsettes ha verdi?

Les mitt svar under tittelen «Egenverdi» i margen til høyre.