Trening for amatører

januar 3, 2011

Jeg begynner 2011 med en ikke-politisk post, men en oppskrift på hvordan trene. For amatører som bare vil være litt slankere og sunnere.

Posten er en justert versjon av en kommentar jeg la inn under den ellers rimelig uinteressante artikkelen » Slik takler vi feriefråtsingen: Kjendisene om å bli fresh og slank etter julekosen.»

Mitt treningstips kan oppsummeres slik: Ofte er viktigere enn lengde.

Med det mener jeg ½-time 3-4 ganger i uka. (Eller mer om man gidder, men det er viktig å ikke overdrive så man blir lei.)

Det som er viktig er antall ganger, minimum tre. Tren heller kortere økter, dersom formen er dårlig.

Poenget med dette enkle opplegget er:

  • Du sliter deg ikke ut, men blir opplagt. For lang/tung økt dreper resten av dagen/kvelden.
  • Korte økter krever mindre motivasjon. En halvtime er ikke så lenge.
  • Jevnlig trening er bra for hjertet, og regulering av insulin og glukose. Dette påvirker lagring av fett, og det motvirker sykdom i større grad enn færre og hardere økter  Se: http://www.forskning.no/artikler/2009/februar/210629
  • Trening blir på sikt en vane og en del av hverdagen, og kommer dermed naturlig og uten at det krever ekstramotivasjon

Formålet er først og fremst en bedre livsstil. Slankere kropp kommer som en konsekvens av det igjen. Men ikke forvent mirakler på vekta på kort sikt. Det er på lengre sikt en bedre livsstil vil gi utslag i lettere og sunnere kropp.

Det man må klare er minimum tre ganger i uka. Sett det som et mål, sommer og vinter, ferie og hverdag. Intensitet og lengde er underordnet, dette kommer av seg selv etter hvert.

Det var det. Jeg lover at neste bloggpost vil være tilbake til normalen; Politisk og eller filosofisk/vitenskapelig.

Reklame

Ny artikkel på forskning.no bekrefter det vi alle burde vite. Trening er viktig eldreomsorg.

Og det gjør meg trist at myndighetene ikke tar denne kunnskapen til etterretning.

Eller lar private aktører slippe til i større grad. Private aktører viser som regel både innovasjon og tiltak når de ser at det finnes behov. Og vi kan godt kombinere det med å la det offentlige betale, slik at det offentlige tar ansvaret og private aktører utfører.

– Mye å hente med trening på sykehjem (22. september 2010)
Styrketrening for god alderdom (21. juni 2009)
Eldre treningsglede (26. juni 2009)

Eldre treningsglede

juni 26, 2009

Ny artikkel på forskning.no om viktigheten av trening for de eldre:

Friske eldre er alle tjent med. Ikke minst de eldre selv. Senior-Løftet skal undersøke den mentale og fysiske effekten av trening for de over 70 år.

Et velfungerende muskel- og skjelettsystem og god fysisk form er veldig viktig i alle aldre.

Å bevare eller bedre den fysisk formen ser ut til å hjelpe eldre mennesker til i større grad å klare seg selv. De kan lettere opprettholde samvær med familie og venner, som igjen bedrer deres velvære.

Les resten…

Se også min forrige post om temaet: Legg til rette for styrketrening for eldre nå!

Å satse på trening for de eldre er etter min mening udiskutabelt positivt for alle parter. Det vil øke livskvaliteten betraktelig, gjøre flere eldre mindre avhengig av hjelp, minske utgiftene til eldreomsorg og ikke minst så vil alle som blir gamle få glede av dette.

Mange eldre har problemer med å gå opp trapper og har ikke styrke nok til å ta ned en koffert fra bagasjehylla. Styrketrening er avgjørende for at eldre skal klare flere hverdagslige gjøremål.

Universitetslektor Hilde Lohne-Seiler ved Universitetet i Agder (UiA) foreslår tilrettelagt styrketrening for dem over 65 år, som et av flere viktige tilbud i eldreomsorgen.

Lohne-Seiler ved fakultet for helse- og idrettsfag vil finne ut hvordan eldre skal trene for å mestre dagligdagse gjøremål, og hvilke type trening som gir best mobilitet slik at eldre kan fungere i hverdagen.

Les resten av artikkelen!

Etter min mening er dette kanskje det aller viktigste samfunnet kan bidra med for å bedre livssituasjonen til de eldre i landet.

Og med den kommende eldrebølgen er dette ikke minst viktig av samfunnsøkonomiske grunner også.

Dette bør samtlige partier omfavne umiddelbart!

Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det er moralsk og etisk påkrevd. Og det er i så godt som samtlige innbyggeres egeninteresse.