Under «Sider» i margen til høyre er planen å legge ut noen litt mer prinsipielle artikler der jeg tar opp noen av de prinsipper og holdninger jeg legger til grunn for mange av mine argumenter og politiske standpunkt.

Først ut, etter en oppdatert side om meg, er en post kalt «Ni av ti forskere mener…», hvor jeg tar for meg dette utsagnet og hvor (sikkert overraskende for mange) problematisk en slik uttalelse egentlig er. Jeg tar for meg fire identifiserbare problematiske forhold som i sum gjør at de som tror på slike utsagn er særedeles enkle offre for propaganda og manipulering.

Tanken er at disse artiklene skal være av litt høyere kvalitet enn resten av skriveriene mine, som ofte er full-fart-skriverier basert på aktuelle nyheter. Side-artiklene vil derfor tro bli oppdatert og korrigert etter hvert. Det er i hvertfall idéen. Hva som skjer i praksis er en annen sak.

Når neste artikkel kommer, og hva den skal handle om, vet jeg ikke.

Reklame