Snakker om djevelen… før i dag skrev jeg innlegget «Mennesker er dyr» som en henvisning til en ny sidepost «Ventiler«. (Se i høyre marg under «Sider»)

Det jeg ville påpeke med disse to postene er at mennesker har en natur, og av natur har vi noen behov. Noen mennesker blir rastløse og utipass av et spenningsløst A4-liv og trenger utløp for dette. Da trekkes man mot alternative miljø, for eksempel kriminelle miljø eller kaskje casuals-miljøet og slossing.

Så når vi har straffet, bøtelagt og sperret disse dyra inne, alt etter alovlighetsgrad på hva de har gjort, så er det på tide å tenke… hvordan forebygge?

Har vi i vårt gjennomregulerte samfunn mulighet for å lage ventiler der slike mennesker kan få utløp for sitt spenningsbehov på en måte som ikke skader omverdenen?

Å bare kalle dem voldsdyrkende aper og ønske strengere straffer tar ikke tak i det underliggende problemet. Og så lenge vi ikke gjør det vil folk ha behov for å bryte ut av buret A4-samfunnets reguleringer har bygget rundt oss, og lage litt bråk og galskap nå og da.

Reklame

Mennesker er dyr

mai 16, 2009

Ny sidepost: Ventiler.

En ting som ofte glemmes i samfunnsdebatten er at mennesker har behov. Behov for sex, behov for å bli hørt og behov for å avreagere. Det er så lett å fordømme folk som kjøper sex, lett å undertrykke folk med fæle meninger lett å glemme at ikke alle passer inn i A4-livet som legges opp til sv staten. Men som samfunn gjør vi lurt i å ta hensyn til også disse behovene og tilrettelegge for at det finnes utløp som er fredelige og ikke rammer andre mennesker.

Det er mang en romantisk idealist som har måttet tenke seg om når virkeligheten plutselig en dag banker på døra. Det er ikke alltid det som virket så greit og riktig når man ikke hadde eget ansvar fungerer så godt når man en dag må ta stilling til konkrete situasjoner.

Dette har Obama fått merke på kroppen i det siste. I møte med realitetene har han i to saker skiftet mening. Han har tidligere lovt at bilder av fangemisshandling under Irak-krigen skulle offentliggjøres, og han har lovt å avskaffe millitærdomstolene (som journalisten utrolig nok kalle Bush-domstoler, som om det var noe Bush innførte) som har vært brukt til å bl.a dømme terrorister enklere og raskere enn bevis-kravstore sivile domstoler ville kunnet få til.

I disse to saken har Obama altså snudd, bildene skal ikke frigis og domstolene skal fortsette sitt virke, dog med styrkede rettigheter for de tiltalte.

Det siste er vanskelig å kommentere for en utenforstående. Det er svært vanskelig å vurdere behovet uten å ha sett argumenter for og imot, og jeg har i hvertfall ikke sett norske aviser gjengi noe annet enn argumenter mot. At bildene ikke frigis er lettere å forstå når man ser det sinne og hatet som uttrykkes av de som roper høyest på å få bildene publisert. Det er så alt for tydelig at hovedmotivasjonen for å se bildene er å få mer å kritisere USA og/eller Bush for. Omtrent som SV’ere på besøk i Palestina, som tilsynelatende er der kun for å få se hvor ille det er, slik at de kan få bekreftet at det er riktig å fortsette å kritisere Israel.

Problemet med å frigi bildene er at disse er gode verktøy for de som ønsker å fremme og dyrke hat mot USA og vesten, og så bruke dette til å rekruttere terrorister. Det er ingen tvil om at bildene vil bli brukt til dette formålet, og at det forvansker og forlenger konflikter og derfor vil koste liv. Det er få grunner til å offentliggjøre bildene, men mange grunner til å la vær.

En sideeffekt av det kritikkkjøret Obama nå utsettes for er verdt å merke seg. Hvis Obama gjør som kritikerne vil får han ros, men gjør han det motsatte er kritikken og den negative retorikken svært sterk og uforsonlig. Kun ved å gjøre som kritikerne vil kan Obama få aksept. Konsekvensen av et slik hardkjør er at Obama enten gir opp sin egen politiske vilje og effektivt lar politiske beslutninger på dette feltet taes av kritiske intereseorgansiasjoner, eller så må han lukke ørene for disse menneskene og kjøre sitt eget løp. Og det sier seg selv at en president må ta avgjørelsene selv, og Obama blir derfor tvunget til å bli mindre lydhør for kritikk. Det samme skjedde med Bush, når alle kritiserer hele tiden, så slutter man å lytte til kritikk. Obama er i ferd med å dyttes i samme retning.

En interessant observasjon på siden av selve temaet er at journalisten, Torgeir Krokfjord, sitt politiske ståsted komme så tydelig frem når han beskriver kjerneverdiene til republikanerne: «Begrepet knyttes ofte til abortmotstand, rett til å bære våpen og en hissig utenriks- og sikkerhetspolitikk.» Da så, da vet vi hvor vi har republikanerne.