Som kjent inviterte Høyre først Frp til samtaler om byrådssamarbeid, men de satte vilkår om at Frp måtte snu i Lambda-saken, noe Frp ikke mente de kunne gjøre.

Greit nok, så langt. Men når Høyre så inviterer Venstre og Krf til samtaler, så stille ikke tilsvarende krav. Aftenposten refererer:

Mandag satte Høyre som forutsetning at Frp måtte snu i spørsmålet om Lambda-prosjektet for å gå videre med forhandlingene. Ifølge Astrup vil partiet ikke stille liknende krav til Krf og Venstre.

– Med Frp var det litt annerledes, for det handlet om en sak som allerede var fremmet av et felles byråd og som var viktig å kvittere ut. Med de andre er det ingen slik forhistorie å ta hensyn til, så vi kan starte med blanke ark, sier han.

Problemet er at dette er et fullstendig irrasjonelt argument. Lambda-saken må være eksakt like viktig for Høyre, uavhengig av hvem de har samtaler med, og uavhengig av hva som har skjedd i fortiden.

Dette er en form for «Appeal to history», hvor man argumenterer med at fordi man har gjort en ting i fortiden så styrer det fremtiden. Dette er en logisk feilslutning.

Og enhver som har studert økonomi kan fortelle at når man tar avgjørelser for fremtiden, så er ikke tidligere investering relevant. Fortidens tap har ikke noe å si i forhold til fremtidens resultater.

Spørsmålet som tvinger seg frem blir da: Var det hele bare et skittent taktisk spill fra Høyre for å skvise ut Frp til fordel for Krf og Venstre?

 

Reklame

Så ser det ut som om feministene og moralistene har våknet av vinterdvalen igjen. Når våren kommer oppdages igjen seksualiteten, og ikke minst at andre har den.

For få dager siden fikk vi vite at «energi og kommunikasjonsselskapet» Lyse tilbyr hardporno gjennom sitt innholdsleverandørselskap Altibox. Hardporno betyr i denne sammenhengen levende bilder av kjønnsorganer i bevegelse.

Dette synes enkelte lokalpolitikere, bl.a Marcel Molina i SVs bystyregruppe, er «ekkelt» og «motbydelig».  Slik jeg forstår det så er det det å tilby slike filmer som er ekkelt og motbydelig, og ikke kjønnsorganer i bevegelse i seg selv. Marcel Molina har tidligere, sammen med Rødt og Krf, gått inn for at Stavanger skal bli pornofri by.

I dag leser jeg at «Kvinnepolitikere i Ap, Sp, SV og Rødt vil forby strippebarer i Norge og mener at de bygger opp under menneskeforakt.»

– Stripping er med på å gjøre kvinnen til et objekt og en salgsvare. Det fornedrer oss som mennesker og er en del av en skitten industri, sier Marthe Hammer (SV) til Dagbladet.

Jeg har ikke for vane å spekulere i folks motiv, men heller forsøke å forholde meg til argumentene. Men det er vanskelig å la være når argumentene er så følelsesladede som de er: «ekkelt», «motbydelig», «skitten». Det gir visse antydninger om et ønske om å stoppe eller forby det man selv ikke liker.

Dette vil jeg kalle mangel på toleranse. Det er mye jeg synes er ekkelt og motbydelig, for eksempel religiøs indoktrinering av små barn, men jeg vil vokte meg vel for å forsøke å forby det av den grunn. I stedet for tvang, søker jeg å bruke positive virkemidler. Og hvis det ikke fungerer, så må man kanskje innse at mennesker har menneskets natur. Og i stedet for å kjempe mot den, heller minske skadevirkningene.

Argumentet om «objekt og salgsvare» er det også på tide å fornye eller forkaste. Også dette argumentet lukter moralisering. Å se på kvinner som objekt for begjær og seksualitet er en del av menneskenaturen. De fleste av oss kan kombinere dette med å fortsatt bevare respekten for kvinner og andre individer generelt. Og salgsvarer er vi alle, vi som er i jobb. Vi selger vår tilstedeværelse, vår kompetanse og våre ressurser til de som er villig til betale for det. Og det er ikke alltid fordi vi synes det er moro å bruke brorparten av vår tid på jobb, fremfor sammen med familie eller på hobbyer. Det er fordi vi er slaver av de strukturer samfunnet har konstruert for vår eksistens.

Så spar meg moralismen. Spar meg argumenter om salgsvare. Kom med konkret kunnskap om at dette faktisk er så skadelig for samfunn og individer, at vår menneskelige natur må trosses, og at forbud må til.

Alternativ, vis toleranse, og lær dere å akseptere at ikke alle mennesker har samme syn på «ekkelt», «skittent» og «motbydelig», og bruk heller den makt og tillit folket her viet dere på det som er kommunens primæroppgave, tilby gode tjenester til folket.

Det mest betenkelige med å selge porno via Altibox synes jeg er utnyttelsen av de mindre intelligente. Har du Altibox, så har du internett. Har du internett, så har du tilgang til gratis porno. Det kan da ikke være andre enn mindre begavede som allikevel velger å kjøpe?

Inger Lise Hansen er et individ, som gjør individuelle valg. Selv i Krf godtar man det, så lenge valgene er innenfor de foreskrevne rammer.

Det var ikke Hansen sine valg. Både i handling, der hun lot seg avbilde lettkledd i Det Nye, og i ord, hvor hun tok til orde for mindre støtte til Israel og ja til borgerlig homofil vielse, har hun tråkket for langt utover rammene. Det har ført til et tøft år.

Jeg er ikke enig i Hansen i alt, jeg er langt fra kristen og ville ikke stemt Krf om det gjaldt å redde skjela fra flammen. Min «religion» er derimot individualismen, jeg setter deg og meg og andre individ foran samfunn, kulturer og religioner, og jeg har stor respekt for ærlige mennesker med ærlige meninger. Jeg ser derimot slike mennesker som en ressurs, og jeg tror det er Krf sitt store tap å skyve indivdualisten, og ressurspersonen Inger Lise Hansen ut i kulden.

Hansen har hatt et tøft år, men personer som henne har nok indre ressurser til å tråkke videre og finne nye muligheter. Og som hun selv har erkjent, det er andre viktige ting i livet enn karrieren.

God Jul til Inger Lise Hansen! Og God Jul til alle som har vært innom bloggen min siste året!

Og ikke glem julens budskap: Feire familien og glede barna!