Dette gjør med sur og oppgitt: Privat eldreomsorg er uønsket i Tromsø

Kommunen har 57 sterkt pleietrengende i sykehjemskø. Det står elleve rom tomme på det private St. Elisabeths Helsehus. De rødgrønne politikerne velg å la være å benytte muligheten, selv om plassene er rimeligere enn kommunens egne, bare fordi dette er privat drevne tjenester.

Prinsippet mot bruk av private omsorgstjenester står så sterkt hos de rødgrønne at de ikke bryr seg om hva som er fungerende politikk, og de bryr seg ikke om at politikken de fører har direkte og klare negative konsekvenser for mennesker.

Den politiske opposisjon reagerer skarpt på at tilbudet fra Tromsø Private Omsorgstjeneste er avvist.

– Det høres helt forferdelig ut. Jeg synes det er rart at ideologiske sperrer skal hindre oss i å hjelpe eldre mennesker, sier Øvind Hilmarsen, leder for Høyres gruppe i Tromsø kommunestyre.

Ikke økonomisk begrunnet

Men i Hausbergs rød-grønne Tromsø skal ikke pleie og omsorg konkurranseutsettes, i alle fall ikke før situasjonen blir enda verre enn den er i da.

– Men akkurat nå arbeider vi etter vår modell, sier han til TV 2.

Om de Rød-Grønne aldri vil innse at deres modell ikke fungerer, så håper jeg velgerne gjør det ved neste valg.

Apropos valg: TV-utspørrere tok parti

Med hvilken side? Les og finn ut. Blir du overrasket, så har du fulgt for dårlig med.

Reklame

Ny artikkel på forskning.no bekrefter det vi alle burde vite. Trening er viktig eldreomsorg.

Og det gjør meg trist at myndighetene ikke tar denne kunnskapen til etterretning.

Eller lar private aktører slippe til i større grad. Private aktører viser som regel både innovasjon og tiltak når de ser at det finnes behov. Og vi kan godt kombinere det med å la det offentlige betale, slik at det offentlige tar ansvaret og private aktører utfører.

– Mye å hente med trening på sykehjem (22. september 2010)
Styrketrening for god alderdom (21. juni 2009)
Eldre treningsglede (26. juni 2009)

Eldre treningsglede

juni 26, 2009

Ny artikkel på forskning.no om viktigheten av trening for de eldre:

Friske eldre er alle tjent med. Ikke minst de eldre selv. Senior-Løftet skal undersøke den mentale og fysiske effekten av trening for de over 70 år.

Et velfungerende muskel- og skjelettsystem og god fysisk form er veldig viktig i alle aldre.

Å bevare eller bedre den fysisk formen ser ut til å hjelpe eldre mennesker til i større grad å klare seg selv. De kan lettere opprettholde samvær med familie og venner, som igjen bedrer deres velvære.

Les resten…

Se også min forrige post om temaet: Legg til rette for styrketrening for eldre nå!

Å satse på trening for de eldre er etter min mening udiskutabelt positivt for alle parter. Det vil øke livskvaliteten betraktelig, gjøre flere eldre mindre avhengig av hjelp, minske utgiftene til eldreomsorg og ikke minst så vil alle som blir gamle få glede av dette.

Mange eldre har problemer med å gå opp trapper og har ikke styrke nok til å ta ned en koffert fra bagasjehylla. Styrketrening er avgjørende for at eldre skal klare flere hverdagslige gjøremål.

Universitetslektor Hilde Lohne-Seiler ved Universitetet i Agder (UiA) foreslår tilrettelagt styrketrening for dem over 65 år, som et av flere viktige tilbud i eldreomsorgen.

Lohne-Seiler ved fakultet for helse- og idrettsfag vil finne ut hvordan eldre skal trene for å mestre dagligdagse gjøremål, og hvilke type trening som gir best mobilitet slik at eldre kan fungere i hverdagen.

Les resten av artikkelen!

Etter min mening er dette kanskje det aller viktigste samfunnet kan bidra med for å bedre livssituasjonen til de eldre i landet.

Og med den kommende eldrebølgen er dette ikke minst viktig av samfunnsøkonomiske grunner også.

Dette bør samtlige partier omfavne umiddelbart!

Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det er moralsk og etisk påkrevd. Og det er i så godt som samtlige innbyggeres egeninteresse.