Jeg er en ivrig Linux-bruker, og har vært det i snart femten år.

Denne posten handler om politikk, hvordan Microsoft hindrer fri konkurranse, og EDGI, et eget fond med tilhørende strategi for å sikre ellers tapte anbud til det offentlige.

Men før jeg kommer dit, så vil jeg si noe om Linux, for de som ikke vet hva det er. Linux er et operativsystem, på linje med Microsoft Windows og Apples OS X. Den store forskjellen er at Linux er fullstendig åpent og fritt å bruke.

Det betyr ikke bare gratis, det betyr innovasjon, utvikling, diversitet og konkurranse.

Det betyr at hvem som helst kan sette opp en web server (NB! Web server-tall er i natur ekstremt vanskelig å tolke riktig, så slike tall gir bare en generell idé.) på nett, uten investering i dyr software. Det betyr at produsenter av duppedingser, for eksempel media-avspillere og mobiltelefoner (visste du at Googles Android er basert på Linux?), har tilgang til et profesjonelt operativsystem de kan benytte, uten å måtte ta ekstra risk i form av å måtte lisensiere et operativsystem.  Det betyr at superdatamaskiner har et operativsystem forskere kan tilpasse akkurat deres behov.

Linux kommer også med et meget godt grafisk brukergrensesnitt, som ikke står noe tilbake for det du finner på Windows og OS X. Men på desktoppen har Linux fortsatt dessverre mindre enn 2% markedsandel.

Hvorfor har et topp moderne og brukervennlig så få brukere, når det i tillegg er gratis?

Fordi Linux har så få brukere. Når markedet er vanlige mennesker som er ikke-profesjonelle brukere, så er ikke kompetansen til å velge operativsystem til stede. Vanlige mennesker vil stort sett gjøre som de fleste andre gjør, når kompetansen for å velge annerledes kommer over en viss terskel.

Og selv om Linux er i samme klasse som de Windows og OS X, så betyr liten markedsandel dårlige støtte fra mange kommersielle bedrifter som leverer innhold.

De fleste vanlige programmer og oppgaver har gode alternativer som fungerer på Linux. Slik som kontorpakker, web-lesere, media-avspillere, bildebehandling og redigering, instant message klienter, software utvikling osv. osv.

Men man vil komme borti situasjoner der Windows er mer eller mindre påkrevd. Jeg må selv inn i Windows en gang iblant, for å overføre data fra pulsklokka mi. Det er klart at produsenter først lager programvare og støtte til OS’et med 80-90% markedsandel, før de kanskje bruker ressurser på plattformen med mindre enn 2% markedsandel. En typisk ond sirkel.

Men det stopper ikke der. Og det er nå jeg kommer til den politiske delen av dette innlegget.

Når du går i butikken for å kjøpe en PC, så kommer den med operativsystem. Greit nok, og praktisk for de fleste. Men la oss si at du ikke trenger dette OS’et, fordi du ønsker å installere et annet. Linux, eller noe helt annet. Kan du da få PC’en uten Windows?

Svaret på det er stort sett alltid: Nei. Windows følger med, og du får ikke billigere maskin om du ikke ønsker produktet. Det som da skjer er at på tross av at Linux i utgangspunktet er gratis, og Windows koster penger, så kan du i praksis ikke spare penger på å velge Linux fremfor Windows. (Det er som om du måtte kjøpe sengetøy fra Kosedyner AS, uansett hvilken butikk du kjøpte seng i. «Alle trenger sengetøy.»)

Produsenter og forhandlere har knapt noe valg i denne situasjonen. De er nødt til å inngå avtale med Microsoft om å levere maskinene med Windows. Gjør de ikke det vil de tape i forhold til alle de andre som kan levere med Windows (til rabatterte priser gjennom avtalen), for flertallet av forbrukerne ønsker stort sett Windows. (OS X får du kun til Apples egne produkter.)

Den avtalen Microsoft har med maskinvareprodusenter og forhandlere hindrer effektivt priskonkurranse i markedet.

Jeg skulle virkelig ønske konkurransetilsynet tok tak i dette. Men la oss flytte fokuset til skoler og universiteter. Her er det som regel også et visst behov for bruk av Windows, grunnet at mye software først, eller bare, utvikles for Windows. Igjen bruker Microsoft sin dominans i markedet til å inngå avtaler. For eksempel volum-avtaler som betyr at en institusjon kan fritt benytte Microsoft på alle sine PC’er. Det blir ikke mange bonuspoeng for å nå gjette hva som skjer med konkurranse på pris i dette markedet.

Microsoft er generelt glad i å undergrave konkurranse på pris. Det ser man også i mange andre situasjoner, der det er egne priser rettet mot markedssegmenter med lav kjøpekraft. Spesielt mot markeder med lav kjøpekraft i dag, og forventet høy kjøpekraft i fremtiden. Slik som studenter, som har egne MS-avtaler, og utviklingsland der MS gir bort Windows til spottpris. Det handler om fremtidige markeder.

Men Microsoft går enda lenger enn bare slike lovlige avtaler i sin kamp for å dominere markedet og undertrykke konkurranse. Jeg ble senest i går klar over et hemmeligstemplet MS-program kalt EDGI («Education and Government Incentives program”).

EDGI er både en strategi og et eget finansierings-fond for å bekjempe valg av Linux (spesielt, og andre rimeligere alternativer generelt) i det offentlige, og spesielt i land med kommende markeder.

Når Microsoft er i ferd med å tape en slik kunde til Linux, så kan selgerne søke om å ta ibruk dette fondet.

EDGI is a customer-focused program that is for circumstances (like the one you reference) where an education and/or government customer is going to puchase naked PC’s or PC’s w/Linux. IF we do everything possible and it still comes down to price differential between the Windows PC’s and Linux PC’s, then we can invest some/all of the royalty revenue from the deal back to the customer in the form of training, services, or even rebates. For more detail see that attached and let me know if you want to chat before your call. Note: This is not a partner program and is MS-internal only.

Ref: Exhibit 9685 in Comes V. Microsoft [PDF] (Jeg anbefaler en gjennomlesing for utfyllende info om EDGI. Se også Comes collection på Groklaw, Is Microsoft ‘Pulling an EDGI’ on Kerala? eller Google Comes vs. Microsoft.)

Dette er altså et eget fond som brukes for å gi kunder ekstrarabatter på tilleggstjenester i forbindelse ved inngåelse av avtaler og innkjøp av Microsft-produkter, til bruk i tilfeller der Microsoft ellers sannsynligvis ville tapt et anbud til et billigere/bedre alternativ.

Microsoft bruker altså alle midler, lovlige og heller tvilsomme (som har ført til at de bl.a er dømt i EU), og mange fler enn de nevnte (for eksempel undergrave web-standarder og plattformnøytralitet i filformat, «Embrace, extend and extinguish» osv.) for å holde konkurrenter unna. De er, i kraft av sin størrelse og sine finansielle midler, i stand til å manipulere konkurransen for å effektivt undergrave rettferdig konkurranse på pris og kvalitet.

Dette gagner selvsagt Microsoft, og jeg har sett folk forsvare denne praksisen på dette grunnlaget. Men det skader alle forbrukere, siden den konkurransen som skulle kommet oss til gode i form av billigere og bedre produkter, langt på vei er ikkeeksisterende.

Som jeg åpnet med, jeg er ivrig Linux-bruker. Det er jeg fordi Linux gir meg en helt annen kontroll, oversikt, fleksibilitet og sikkerhet enn Windows, uten å gå på bekosting av brukervennlighet. I tillegg er jeg kyndig nok til å arbeide meg rundt de fleste utfordringer som følger av en Microsoft-dominert omverden.

Men jeg skulle ønske at vi var fler brukere. En markedsandel på f.eks 20% ville sikret at operativsystemet ble tatt seriøst av produsenter av soft- og hardware. Og jeg lurer nå og da på hvordan IT-verdenen hadde sett ut dersom Microsoft hadde hatt guts til å kjempe om kunder basert på pris og kvalitet alene.

Reklame

NRK-avgiften, ja jeg kaller den det, er det på tide å gjøre noe med. Det er meningsløst med en egen betaling spesielt til dette, da det fungerer som en luksus-avgift. Og flate luksus-avgifter er noe som rammer de fattigste tyngst.

Det er lenge siden TV gikk fra å være luksus til å være allemannseie, og den viktigste kilden til å holde seg oppdatert om hva som skjer i samfunnet. Det vil si, Internet har kanskje tatt over den rollen. Men når man nå lukter på en utvidelse av avgiften til å også gjelde PCer og mobiltelefoner(!) , så er følgende argument fortsatt relevant: Muligheten til å holde seg oppdatert om samfunnet og følge aktuelle nyheter skal ikke belegges med egne avgifter!

Her ser jeg to muligheter:

  • Den sære støtten til NRK fjernes i sin helhet
  • NRK får bevilgninger over statsbudsjettet

Dagens ordning anser jeg som uakseptabel.

Dersom NRK skal behandles spesielt, med bevilgninger andre norske TV-kanaler ikke får, så må det følge med et ansvar og forpliktelser. Det gjør det meg bekjent allerede i dag, uten at jeg har oversikt over hva disse innebærer.

Det jeg tenker på i denne omgang, (uten at det utelukker andre punkter) er tilgjengelighet. På ALT innhold NRK leverer. Altså både via TV, radio og Internett. Kommersielle kanaler som driver uten statsstøtte kan i prinsippet gjøre hva de vil, selv om de selvsagt ikke er fritatt for kritikk.

Men NRK bør ha klarere forpliktelser så lenge de finansieres av skattebetalerne. Og min klare oppfatning er at de må forholde seg til samme regler for å publisere innhold i åpne og fritt tilgjengelige format som resten av det offentlige. NRK er flinke i forhold til radiokaneler og sinn nett-TV løsning. Men løsningen som ble benyttet til OL-sendinger tidligere i år, Silverlight, utelukker i praksis brukere av Linux. På tross av at vi også har betalt NRK-avgiften.

Det er ille nok at man må betale Microsoft-skatt når man kjøper PC (man må så godt som over alt betale for Windows, uavhengig av om man ønsker produktet eller ikke), men samtidig skal man ekskluderes fra innhold på nett man har vært med å betale for.

Det er altså på tide å fjerne NRK-avgiften, enten helt eller erstatte den med bevilgninger over statsbudsjettet. Og i tilfelle siste alternativ, gi NRK klare forpliktelser i forhold til (skatte)betalerne.