Spørsmålet er feil!

Dette er spørsmålet som ofte debatteres, men det er feil. Det er feil fordi det er et falsk dilemma basert på manglende forståelse for hva «frivillig» betyr. Frivillighet kommer i grader. Og man er aldri hundre prosent fri fra sine omgivelser.

«Betal eller dø! Ditt valg!»

Man har åpenbart et valg. Man har en viss frihet. Men konsekvensene er såpass alvorlige at det er vanskelig å kalle det spesielt frivillig om man velger å betale eller ikke.

Når det gjelder Hijab, så er det uinteressant å spørre om det er frivillig eller ikke. Svaret på dette er subjektivt og avhengig av hvor man trekker grensen. «Det er frivillig, men man må rekne med noen reaksjoner fra omgivelsene.» «Reaksjoner fra omgivelsene gjør at det ikke er frivillig.» Vi blir aldri enige, og kommer aldri videre. Fordi vi diskuterer på falske premisser.

Kvinnene i artikkelen linket til over knytter Hijab’en til sin religion. Det er grunn nok for meg til å rynke på nesa når jeg ser en Hijab. Jeg synes religion er tåpelig og farlig, og Islam fremstår som den verste. I hvertfall i konsekvens.

Reklame

Da jeg gikk på skolen fikk vi ikke lov til å bruke hodeplagg innendørs. Jeg vet ikke om reglene er annerledes nå, og om elever får bruke lue inne i klasserommene når det er undervisning.

Regnes hijab’en som et religiøst plagg man er tvunget til å gå med i sin religion? Hvis ikke er det ikke noe problem å likestille hijab med andre hodeplagg. Kan man sitte med lue inne, så kan man sitte med hijab. Kan man ikke sitte med lue, så av med hijab’en også. Enkelt og greit.

Dersom hijab er påbudt i enkelte religioner så har vi et større problem og dilemma. Her er det motstående interesser, på ene siden religionsfrihet, og på den andre siden frihet fra religion. Mitt standpunkt er at barn ikke bør underlegges voksnes tvang og krav om religiøs underkastelse, og jeg er derfor av den formening at vi ikke skal etterkomme slike religiøse behov i skolen. Men jeg forstår at dilemmaet har flere aspekter enn som så.

FrP har en litt annen vinkling, de ønsker ikke store synlige religiøse symboler i skolen. Og det er et standpunkt som er forståelig. For noen vil symbol som representerer islam kunne likestilles med symbol som representerer kommunismen eller nazismen. Nå skal jeg ikke påstå at kommunisme og nazisme er religion på samme måte som islam, men islam er i hvertfall på mange måter svært politisk så sammenligningen synes jeg er på sin plass. Men de fleste vil vel kunne være enig i at store og eksplisitte politiske og religiøse symboler er en uting.

Hijab faller allikevel litt utenfor. Det er ikke eksplisitt på samme måte som en hammer og sigd eller et hakekors er. Det er derfor vanskeligere å argumentere for at hijab ikke bør tillates av denne grunn.

Min mening er derfor at man bør ta et skritt tilbake og innse at det er barn vi snakker om og at barn ikke skal være en del av de voksnes politikse og religiøse maktspill. At det er et religiøst behov å gå med hijab er de voksnes pålegg mer enn barnas behov, og bør vektlegges lite. Derfor er jeg av den oppfatning at så lenge man kan be gutter ta av seg caps og lue innendørs så bør det være enkelt å også be jenter ta av seg hodeplagg, inkludert hijab.

Og om det i tillegg kan fremme ro i klasseommet og skape mindre skiller mellom barna i klasserommet, så er det bare positivt.