Ideologisk politikk

mars 29, 2011

Jeg observerer at:

  • Adopsjon er homopolitikk og handler ikke om barnas beste
  • Barnehager og kontantstøtte er likestilling og integreringspolitikk og handler ikke om barnas beste eller familienes behov
  • Lokalisering av statlige tjenester er distriktspolitikk og handler ikke om hva som er mest hensiktsmessig

Flere eksempler på saker som er blitt redusert til virkemidler for andre politiske ideologier og agendaer?

Reklame

Ikke bra nok, Siv

mai 7, 2009

Siv, du lar deg for lett vippe av pinnen og blir revet ned på et useriøst debattnivå. Knut Storberget innleder det hele:

— Vi ønsker og styrke kvinners rettigheter som en mørkeblå side prøver å bryte ned. Vi vil verne kvinner mot Frps likestillingspolitikk, sier justisminister Knut Storberget.

Klart useriøst sleivspark fra Storberget. Men desverre går Siv Jensen fem på. I stedet for å heve seg over, så føler hun åpenbart for å forsvare seg og sitt parti:

— Jeg skjønner at valgkampen er begynt, men ærlig talt. Regjeringen begynner å bli desperat når de bruker slik retorikk. Det er et desperat virkemiddel mot Frp, og dette tror jeg norske kvinner vil se tvers igjennom, sier Jensen.

Nei, nei, nei! Usjarmerende og defensivt og tar ikke tak i sak. Jensen, ta et råd: Når du får slike stikk, pust dypt og tenk deg litt om. Bruk anledningen til å si noe om egen politikk. Hvis du ikke har tid, eller har noe politisk å si, så ikke reager så krasst. Ta det heller med et smil og godt humør, og ikke la deg friste til å bli revet med ned på et nivå der det kun  er om å gjøre å ramme motparten med retoriske stikk.

Saken dette er hentet fra: http://www.dagbladet.no/2009/05/07/nyheter/innenriks/politikk/likestilling/6094715/

Høyre krymper og krymper.

Høyre har mistet evnen til å fremme den ideologien de står for. Venstresiden er dyktige til å påvirke hvordan folk tenker og til å lede samfunnsdebatten til å foregå på venstresidens premisser og med venstresidens retorikk. Takket være dette er det blitt ryggmargsrefleks til alt for mange å koble skattelettelse med «mer til de rike», privatisering med å «tjene penger på de svake», kapitalisme med «utbytting» og ikke minst er forskjeller i samfunnet gjort til det største av alle samfunnsproblem.

Hvordan skal Høyre få gjennomslag for sin politikk når venstresiden har klart å gjøre selve målsetningene så uatraktive?

Høyre må ta tak i sine grunnprinsipper, og forklare hvorfor dette er gode prinsipper. Høyre kan ikke bare delta og følge i politikken, men må jobbe for å igjen gjøre høyresidens idealer forstått og attraktive. Ikke dilte etter venstresiden og forsøke å tilfredstille venstresidens retoriske mål med høyrepolitikk. Det vil aldri nytte.

Samtidig må Høyre gjøre det helt utvetydig at en stemme på Høyre er en stemme på borgerlig flertall. Å snakke om at alle dører står på vidt gap, og vi blåser den veien vinden blåser, det er å annonsere at man er vinglete og ikke til å stole på.

Høyre må ta et oppgjør internt med de som ønsker å angripe og konfrontere FrP. Slik skaper bare splittelse på borgerlig side, og demonstrerer at Høyre står i veien for borgerlig flertall. Kun venstresiden tjener på dette politisk. Høyre kan gjerne konkurrere med FrP, men det gjør de med å demonstrere at de er best på borgerlig politikk. H kan gjerne demonstrere hvor de er uenig med FrP, men det kan gjøres uten å rakke ned på og skape konfrontasjon med FrP. Å drive å hugge løs på hverandre er uansett ganske useriøst.

Man må også huske på at de 20% av (den stemmende) befolkningen som nå stabilt stemmer FrP, de er for lengst immune mot den slags nedrakkingstaktikk. De har sett forbi dette for lenge siden og stemer FrP på tross av at det stadig jobbes med å vedlikeholde myten om at FrP er så mye mer useriøst enn andre partier.

Å ta ansvaret i betydning å ta skylden signaliserer nederlag og tafatthet, og er strengt tatt ikke å ta ansvar i det hele tatt. Hvis du skal ta ansvaret, Erna, så tar du ansvaret og gjør noe for å endre kulturen å tenkemåten innad i partit. Det er det «å ta ansvar» faktisk betyr!

Oppdatering
Torbjørn Røe Isaksen sier nå mye av det samme, men har laget fem punkter:

1. Avklar samarbeidsspørsmålet en gang for alle. Internt i Høyre vil folk si at partiet har vært tydelig i samarbeidsspørsmålet lenge, men utad oppfattes det ikke alltid slik. Dette landsmøtet må rydde enhver tvil om samarbeidsspørsmålet til side. Høyres klare svar burde være at et borgerlig flertall må gi borgerlig regjering, og at partiet ønsker å sette seg ned med de partiene som kan bidra til det. Det inkluderer også Frp dersom de to partiene får flertall alene. Alle veier til en styringsdyktig regjering går via Høyre.

2. Gi velgerne to eller tre hovedsaker. Lytt til rådene fra Jan Petersen som i Aftenposten sukker over valgkampen i 1997: » I 1997 hadde vi svært mange budskap, jeg husker dem sant å si ikke selv, alle sammen.».

3. Politikken er viktigere enn regjeringsmakten. Politikk er vilje til makt, men makt gir bare mening dersom partiet får gjennomslag. Lytt til rådene fra Unge Høyre: Gi velgerne klar beskjed om hva partiet vil gjøre dersom det blir borgerlig regjering.

4. Vær tilstede i samfunnsdebatten også utenfor Stortinget. Politikk er noe mer enn dokument 8 forslag og komitéarbeid. Et levende parti må kaste seg hodestups inn i sin tids debatter, kontroverser og paradokser.

5. Ideologi er god markedsføring. Det er en grunnleggende ideologisk forskjell på et konservativt parti og sosialdemokratiet. Selv i sin moderate utgave bygger sosialdemokratiet på en idé om at den sterke statsmakten kan skape et bedre samfunn, og derfor undervurderer den hvilket rom som bør overlates til enkeltmennesker og de små fellesskapene. Dette er ikke skrivebordspolitikk, men en levende verdidebatt som velgerne er opptatt av.

Gode punkter alle sammen, om enn noe vage et par steder.

– Det første rådet har jo Erna gjort klat og tydelig allerede. Hun har sagt at for Høyre er det viktigste å få på plass en ny borgerlig regjering, sier Hofstad Helleland til Dagbladet.no

Jeg er ikke enig i dette. Høyre har fremstått vinglete her. De lukker ikke døren for FrP, men signaliserer stadig at de heller vil samarbeide med V+KrF, og disse to har jo sagt at samarbeid med FrP er uaktuellt. Høyre burde si klart fra: Vi vil samarbeide med de partier som vil være med å bygge en borgerlig flertallsregjering. Da mister de i hverfall ikke velgere som er redde for at en stemme på H er en stemme til splittelse på borgerlig side.