Er det for mange av oss?

april 20, 2009

Som jeg blogget om den 14. april, vår tids største utforfring er ikke klimaet men overbefolkning.

Dersom vi var færre mennesker på kloden ville vi ikke hatt noe klimaproblem. Det er det store antall mennesker som skaper store ressursbehov og som gjør at vi har store utslipp av CO2 og ande klimagasser. Hadde vi kunnet redusere befolkningen ville belastningen på jordens ressurser også bli redusert. Ikke bare det, en redusert befolkning ville ikke hatt mye mindre problemer med å tilpasse seg endringer i klimaet.

En ting er sikkert, klimaet har alltid vært i endring og vil alltid være i endring. Det har vært varmere på kloden før, og istider kommer og går. Klimaet endrer seg. Det eneste vi mennesker kan gjøre med det er å påskynde eller bremse endringene.

Dermed blir en annen ting sikkert, jordens befolkning må være forberedet på drastiske klimaendringer uansett. Derfor bør dette være fokus. Og den langsiktige bærekraftige løsningen på denne utfordringen er å jobbe for å få redusert befolkningen.

En artikkel på forskning.no tar også opp problemet i dag. Det gleder meg, alle bidrag til debatten er positivt. Foreløpig har det vært alt for stillt.

Reklame

Som jeg skrev i går, FN’s antiraismekonferanse ble en arena for å fremme rasisme. Irans president, Ahmadinejad, har som forventet brukt sin taletid til å spre hat mot Israel. Heldigvis ble reaksjonene sterke, og representanter for 40 nasjoner valgte å forlate salen. Men 40 land pluss de 8 landene som boikottet konferansen er desverre et mindretall blant FN’s 192 medlemsland.  Hva mener det sittende flertall? Hvor stor støtte har Ahmadinejads ekstreme synspunkt blant medlemslandene i FN?