Hvis du ved å sperre en kjent terrorist som er redd for innsekter inne i en lukket boks sammen med et harmløst innsekt kunne fremskaffe informasjon som kanskje kan redde liv, ville du da gjort det?

Denne handlingen beskriver forøvrig Dagbladet som insektstortur.

Mange er mot all tortur uansett. Det er en farlig holdning. Det er farlig fordi man gjør seg så åpen for manipulasjon og propaganda. Man lar sin holdning til noe avhenge av definisjonen av et ord. I det ordet omdefineres, så har man automatisk endret mening av de som omdefinerte ordet.

Begrepet tortur omfavner mer og mer. Alt fra å bli sperret inne med et harmløst innsekt til handlinger som innebærer å se og høre sin kone eller sine barn bli utsatt for handlinger så grove at jeg ikke en gang orker å prøve å komme på noen eksempler. Ved å kalle alt sammen tortur, og fordømme alt på samme måte, så gjør man både fornuft og logikk og de som er utsatt for virkelig tortur en grov urett.

Den typen journalistikk som Dagbladet bedriver undergraver språket og er med på å fordumme folket. Handlinger må vurderes for hva de er. Det må settes grenser for akseptabel behandling, og uaksptabel behandling. Vi godtar alle at folk blir fengslet og avhørt. Vi godtar alle noen avhørsmetoder som er tøffe, de færreste tror vel at det å servere kaffe og wienerbrød er måten å få frem sannheten på. Spørsmålet er hvilke grenser vi trekker, og de grensene må trekkes på bakgrunn av handling, hvor viktig det er å få ut informasjonen, og ikke på bakgrunn av om noen klarer å få stemplet handlingen som tortur eller ikke.

Waterboarding, søvndeprivasjon og ubehagelige kroppstillinger over lang tid er jeg svært skeptisk til. Men om dette gikk ut over mennesker skyldige i drap og terrorisme, og om det kunne fremskaffe informasjon som kunne hindre fler drap og at nye mennesker ble revet i filler av bomber, ja da vet jeg sannelig ikke. Jeg priser meg lykkelig for at jeg slipper å måtte ta den avgjørelsen.

Reklame