Jaja, så ble Pirate Bay-gutta dømt. I første instans, her blir det ankesak og helt sikkert anke på ankesaken. Dette kommer nok til å ta noen år.

Jeg har noen politiske grunnprinsipper. Det aller viktigste er frihet for enkeltindividene i samfunnet. Dette trumfer ikke alt annet, men er alltid viktig. Hvis det i en situasjon er en konflikt mellom individers personlig frhet og komersielle interesser, da vinner individers personlige frihet.

Et annet viktig prinsipp er at samfunnet og dets strukturer er til for individene i samfunnet sitt beste. En lov, en ordning, en konstruksjon som ikke er til individenes beste er ikke verd noe. Loven har ikke noen egenverdi, den har kun verdi i hva den betyr for menneskene i samfunnet.

Det er også viktig å huske at enhver lov per definisjon innskrenker frihet. En lov er et forbud, noe du mister frihet til å gjøre, eller et påbud, noe du mister frihet til å velge bort. Så enhver lov er altså i konflikt med det viktige prinsippet som frihet er, og derfor må enhver lov ha en meget god begrunnelse.

Og for å unngå missforståelse, det finnes mange andre verdier, slik som individers trygghet, rett på mat, eiendomsrett osv. Og en persons frihet kan være i konflikt med andre personers frihet. Jeg er altså ikke for noen form for anarki.

Nå skal jeg ikke vurdere om dommen mot gutta i Pirate Bay er riktig ut ifra gjeldene lov. Jeg kjenner ikke lovverket godt nok til det. Men ut ifra de grunnleggende prinsippene ovenfor er dommen helt feil.

Jeg er for en åndsverkslov som gjelder i komersiell sammenheng. Men jeg er mot en åndsverkslov som griper inn i privatpersoners frihet til å forvalte egen eiendom fritt. Verdikonflikten her er altså slik: På ene siden har vi en åndsverkslov som beskytter komersielle interesser. På andre siden har vi privatpersoners frihet i tillegg til privatpersoners eiendomsrett. Dette er en nobrainer, både privatepersoners frihet og privatpersoners eiendomsrett trumfer en åndsverkslov som beskytter komersielle interesser.

Så må man løfte blikket litt, er det noe jeg har oversett så langt? Ja, det er det; tilgjengelighet på kultur. Det eneste gyldige argumentet jeg har observert (det kan være andre, men etter å ha debatert dette temaet veldig mye så tviler jeg) er at fri kopiering vil kunne føre til at det skapes mindre musikk, film, spill, altså mindre kultur. Og dette vil ramme samfunnets individer som får et mer kulturfattig samfunn.  Som sagt, dette er et gyldig argument i tråd med de forutsetninger som jeg har beskrevet ovenfor.

Men problemet med dette argumentet er at det mangler dekning for påstanden. Jeg har til gode å se et godt argument for at fri kopiering mellom privatepersoner vil føre til markant færre produkter. Dette fordi det er mange måter å tjene penger på. Folk betaler gjerne for opplevelser som kino og konserter. Komersielle virksomheter må fortsatt betale for bruken, for spilling på radio, for visning på TV. Merchandise kan selges. Underholdingsbransjen har mange muligheter for å tjene penger.

Det vanskeligste er kanskje for de som selger spill. Men jeg vet at mange gjerne fortsetter å kjøpe fremfor å kopiere. Dette gjelder først og fremst voksne som ser mindre verdi i fem hundre kroner enn i tiden det tar å dille med nedlasting og styr. Jeg er en av disse, jeg kjøper både spill, filmer og musikk.

Et annet problem med argumentet om at fri kopiering vil gi mindre kultur er at fri deling av kultur faktisk vil gjøre kultur mye mer tilgjengelig. Selv om kanskje totalt antall plater med musikk tilgjengelig skulle reduseres noe, så vil allikevel tilgjengeligheten på musikk gå veldig mye opp for det enkelte indivd.

Vi vil altså få en enormt stor kulturell gevinst om det aller meste av film og musikk var enkelt tilgjengelig for alle mennesker.

Dette er etter min mening fremtiden. Jeg er ikke i tvil om at det vil gå denne veien, for dette er så åpenbart. Det er noe folk ubevisst vet og handler etter allerede i dag. Underholdingsbransjen trenger bare å gjøre seg vanskelig en stund til først, for å tyne siste rest ut av en antikvarisk foretningsmodell før de kan slippe taket og finne nye måter å lønne seg selv på.

Derfor håper jeg gutta i Pirate Bay vil vinne til slutt.

Oppdatering:

Nå har Post- og teletilsynet vedtatt at nettleverandørene må røpe kundenes identitet, hvis tingretten mener det er sterk nok grunn til mistanke. Willy Jensen i Post og Teletilsynet mener: «Vi synes det er på tide at vi får gjort internett til et lovlig og strukturert sted, hvor vi unngår anarki og store og må skurker. Kulturlivet på nettet er for viktig til at vi kan ha slike uheldige innslag der kunstnernes opphavsrett blir brutt.»

Her ser vi enda en svært stygg konsekvens av at oppavsretten i dagens form går stygt ut over privatpersoners rettigheter, i dette tilfellet personvernet, for å tekkes næringslivsinteresser.

Reklame