Økte skatter og mer penger til kommunene er det pågående mantraet for å møte utfordringene innen helse- og omsorgs-politikken. I tillegg til ekstra innvandring for å møte eldrebølgen. Men selv om sosialbudsjettet  lenge har vært den desidert største posten på statsbudsjette er det fortsatt dramatiske økninger. Når skal folk innse at den rødgrønne modellen ikke fungerer?

Stadig høyere skatter er ikke bærekraftig. Blir skattene for høye går det ut over produktiviteten og verdiskapningen, og skattegrunnlaget går ned. Fler og fler mennesker sier seg selv at må stoppe på et tidspunkt. «Det er bare denne bølgen» påstås det, på samme måte som det påstås at de nye bomringene  skal legges ned når formålet de ble satt opp for er betalt. Hvem tror dere dere lurer? Stadig fler AP-velgere ser det desverre ut som. Tidenes mest trofaste, og minst kritiske velgere.

Men som jeg skrev tidligere; strukturelle problemer løses ikke ved å kaste penger på dem. Det må tenkes nytt. Fobien mot å bruke private bedrifter må bekjempes.

Reklame

Den som sier noe som ikke provoserer noen, den vil heller ingen forsøke å tie. Man trenger følgende ikke noe Fritt Ord-pris for denne typen ytringer.

Så når Kim Friele reagerer på at Nina Karin Monsens får prisen, så får ikke det den ønskede effekt. Hun demonstrerer kun et hun ble provosert, og det er i denne sammenheng forventet. Men jeg vil ikke gå så lant å si at det bekrefter at Monsen er berettiget til prisen. Det blir å trekke det for langt.

Men når André Oktay Dahl mener at «Nina Karin Monsen mobber barn som vokser opp med homofile foreldre ved å mene at det er skadelig for dem» da bekrefter dette at prisen er berettiget. Å beskylde noen for å mobbe andre, fordi de ytrer sine meninger om rett og galt, er klart ufint, forsøk på demonisering og et klart forsøk på å tvinge andre til taushet. Da møtes man ikke med motargument, men med hersketeknikker. Da fortjener man beskyttelse.

Dagbladet har linket til forordet i Monsens ny bok. Jeg er enig i noe og uenig i andre ting hun sier. Men hun fremstår i hvertfall som en som prøver å føre debatten på et saklig nivå, noe Oktay Dahl ikke kan beskyldes for.

Enhver debatt bør foregå på ærlig vis med saklige argumenter. Verken Dahl eller Kim Friele ser ut til å legge seg på dette nivået. Det gjør ikke annet enn å styrke Monsens sak.

Min mening om homofilt ekteskap? La voksne få gjøre som de vil. La religiøse samfunn selv få bestemme hvem de vil vie. Statskirken må derimot pent gjøre som staten sier. Ingen voksne har rett på barn eller adopsjon. Men alle voksne har frihet til å lage barn. Men ta hensyn til barna, og ikke skyv dem foran i noen politisk kamp.

Det er strengt tatt ikke nødvendig å si at slik fangemisshandling er fullstendig uakseptabel, men siden jeg tidligere har omtalt bruk av waterboarding for å fremskaffe opplysninger som et dilemma, så føler jeg for å ta sterk og klar avstand av meningsløs mishandling som dette.

Det at slik mishandling skjer i alle kriger er ikke noen unnskyldnig. Det er snarere skjerpende, ettersom det betyr at problemstilingen skal være velkjent og forhåndstiltak burde vært iverksatt.

Når Storhaug påstår at det er et problem at en viss folkegruppe øker, at det blir født barn med foreldre fra et visst land, og at disse barna utgjør et problem gjennom sin eksistens, da er det klokkeren rasisme, sier Malm.

Høres fornuftig ut?

Men det som er interessant er at hva Hege Storhaug kritiserte:

Uten et realistisk forhold til islams grunnproblem, vil vi heller ikke få til en reell verdimessig assimilering av den muslimske befolkningen i Norge, med de katastrofale konsekvensene dette vil få på sikt i takt med den økende muslimske befolkningen.

Å kritisere religionen Islam er altså det samme som å kritisere alle muslimer, og muslimer er en folkegruppe, og å kritisere en folkegruppe er rasisme. Det å fremme Islam som et problem er altså rasime, om vi skal leve etter denne tankegangen.

Andreas Malm sier det selv i klartekst:

Selv om islam ikke defineres som en rase, mener Malm at man kan kalle islam-kritikerne for rasister.

Videre sier han:

Jødedommen er også en religion. Raser er alltid en konstruksjon. Når man klistrer visse vurderinger ved kroppen og sier at visse mennesker besitter visse egenskaper gjennom deres blod blir det rasisme.

Gjennom deres blod? Hvor kom den fra? Det var jo gjennom deres religion at muslimer blir kritisert og ansett som et problem.

Uttalelsene er hentet fra Dagbladet, og er etter min mening nok et eksempel i rekken på hvor labert nivå det er på innvandringsdebatten. Ethvert tilløp til debatt rundt problemene med innvandring, og de problemer islam fører med seg, effektivt kveles med rasismebeskyldninger.