I kjølvannet av at Steinar Lem, tidligere leder i Fremtiden i våre hender, uttalte seg med skepsis til den økte andelen muslimer i landet, så har Helge Brunborg i SSB tenkt litt høyt:

Hans konklusjon, du kan lese hele resonnementet i artikkelen det linkes til, er at andelen muslimer i Norge vil ligge mellom 4 og 11 prosent i 2060…. dersom den  andelen av innvandrerne som er muslimske holder seg konstant.

På hvilket grunnlag kan vi forvente at denne andelen vil holde seg konstant?

Reklame