Mange eldre har problemer med å gå opp trapper og har ikke styrke nok til å ta ned en koffert fra bagasjehylla. Styrketrening er avgjørende for at eldre skal klare flere hverdagslige gjøremål.

Universitetslektor Hilde Lohne-Seiler ved Universitetet i Agder (UiA) foreslår tilrettelagt styrketrening for dem over 65 år, som et av flere viktige tilbud i eldreomsorgen.

Lohne-Seiler ved fakultet for helse- og idrettsfag vil finne ut hvordan eldre skal trene for å mestre dagligdagse gjøremål, og hvilke type trening som gir best mobilitet slik at eldre kan fungere i hverdagen.

Les resten av artikkelen!

Etter min mening er dette kanskje det aller viktigste samfunnet kan bidra med for å bedre livssituasjonen til de eldre i landet.

Og med den kommende eldrebølgen er dette ikke minst viktig av samfunnsøkonomiske grunner også.

Dette bør samtlige partier omfavne umiddelbart!

Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det er moralsk og etisk påkrevd. Og det er i så godt som samtlige innbyggeres egeninteresse.

Reklame