Ingen skal beskylde skatteetaten og finansdepartementet for å ikke ta sitt mandat alvorlig. Det er ikke bare store unndragelser som skal jaktes på, også kjøp av tjenester som dreier seg om fillebeløp skal man ha full kontroll på. Helst skal alt som skjer av handler i dette landet skje elektronisk, for da har myndighetene full kontroll.

I et nytt forslags fra finansdepartementet ønsker man at DU skal være ansvarlig for at den du kjøper tjenester av betaler skatt, dersom beløpet er over skarve 10.000,- kroner i året, og du betaler kontant. Dette er småpenger for Norge, så det handler ikke om å bevare vår velferdsstat. Det dette handler om er ønske om overvåking og kontroll av den enkelte innbyggers finansielle transaksjoner.

Les mer:
http://www.skattebetaleren.no/skattebetaleren/arkiv1/na-skal-de/
http://www.vg.no/dinepenger/artikkel.php?artid=10045271

Reklame