Mobberen Elisabeth

august 9, 2011

I en ellers relativt uinteressant artikkel kommer Elisabeth Skarsbø Moen med følgende forslitte angrep på Siv Jensen og Frp:

Frp vil trolig forsøke å ødelegge Aps overtak ved å ta på seg sin velkjente offerrolle og påstå at det politiske Norge ønsker å kneble all innvandringskritisk debatt etter 22. juli.

Å beskylde Frp for å «ta på seg offerrollen» er blitt relativt vanlig retorikk blant politiske motstandere med manglende saklighet. At det er vanlig gjør ikke slike usaklige angrep bedre, det er fortsatt hersketeknikk og mobberetorikk, og tar mannen fremfor ballen.

Det er hersketeknikk fordi det angriper Frp sin mulighet til å forsvare seg. Og det er mobberetorikk fordi det er typisk mobbing å legge skylden på offeret. Og nei, å være et målet for et slikt angrep er ikke en påtatt rolle. Frp er helt konkret målet for Skarsbø sitt angrep, og har full rett til å forsvare seg mot slikt. (Eller i dette tilfellet jeg, som ellers ikke på noen måte representerer Frp.)

I dette tilfelle går Skarsbø også et skritt lenger, hun forskutterer Frp sin reaksjon. Frp har ennå ikke reagert, men Skarsbø har allerede kommet med beskyldningen. En helt åpenbar «forgiftning av brønnen» for å undergrave dette argumentet på forhånd.

Det har i kjølvannet av Utøyatragedien vært etterlyst en mer verdig debatt. Skarsbø Moen har åpenbart ikke tenkt å la slikt affektere henne.

Reklame