Dagbladets Magasinet har en ny artikkel om overbefolkning kalt Menneskeeksplosjonen. Det gleder meg at temaet overbefolkning nå ser ut til å bli tatt opp oftere.

Antall mennesker på jorden vokser nå eksponensielt. Slik kan det ikke fortsette, da det rett og slett er fysisk umulig. På ett eller annet tidspunkt må en eller annen faktor begrense befolkningsveksten. Spørsmålet er om vi skal la denne begrensningen skje ukontrollert som følge av naturlig ressursmangel, eller om vi skal forsøke å finne en kontrollert måte å begrense veksten.

Jeg vil påpeke at om man ser bortfra innvandring, så har man i mange land i Europa en naturlig nedgang i befolkningsveksten som følge av et samfunn der bl.a barn ikke er nødvendig for å sikre alderdommen, der livet handler om mer enn å bare bringe slekten videre, der religion er i ferd med å miste grepet osv. Jeg mener at muye av løsningen ligger her, man trenger ikke nødvendigvis gå til så dramatiske tiltak som i Kina. Selv om Kina skal ha ære for å ha tatt problemet på alvor.

Reklame