Ideologisk politikk

mars 29, 2011

Jeg observerer at:

  • Adopsjon er homopolitikk og handler ikke om barnas beste
  • Barnehager og kontantstøtte er likestilling og integreringspolitikk og handler ikke om barnas beste eller familienes behov
  • Lokalisering av statlige tjenester er distriktspolitikk og handler ikke om hva som er mest hensiktsmessig

Flere eksempler på saker som er blitt redusert til virkemidler for andre politiske ideologier og agendaer?

Reklame