Så har DAB-lobbyen klart å overtale regjeringen til å gå inn for slukking av FM-senderne om seks år fra nå.

Det de ikke fikk til på naturlig vis, å få folk til å bruke DAB fordi de så verdien i dette, skal nå innføres med tvang.

Nå skal det sies at DAB (eller tilsvarende, helst noe som fungerer i minimum hele Europa) nok er fremtiden. Men dette haster ikke. Og tvangsinnføring på denne måten er fullstendig unødvendig og ufint.

Hovedproblemet for meg er biler. Mange relativt nye biler har integrerte informasjonssystemer med radio. Disse er som regel veldig dyre å modifisere.

Dermed må mange bileiere velge å bli radioløse (og få redusert salgsverdi på bilen) eller betale mange tusenlapper for å få «oppgradert» systemet.

Personlig mener jeg løsningen er at staten betaler for denne oppgraderingen. Da vil det presse seg frem et naturlig tidspunkt for å slukke FM-senderne. Hvis det gjøres for tidlig, så vil det bli veldig dyrt. Venter man lenger, så vil mange biler være skiftet ut pga. alder, og det vil bli billig.

Dette er både det mest naturlig, og mest miljøvennlige. For et annet viktig aspekt er at tvangsskroting av store mengder radioer før naturlig utskiftingstidspunkt vil medføre en unødvendig ekstrabelastning på miljøet.

Som mange andre hører jeg radio hovedsak i bilen. Og hovedsak samme få kanaler (faktisk 90% samme kanalen). Jeg har dermed tilnærmet null interesse av det som er hovedargumentet til DAB-forkjemperne, større utvalg av kanaler. Og jeg er i hvertfall ikke interessert i å betale mange tusen kroner for dette.

Det andre store argumentet til DAB-forkjemperne er interaktive tjenester. I bilen har dette begrenset interesse av sikkerhetsmessige årsaker. Hjemme har jeg internett. Og der er utvalget av kanaler langt høyere enn det DAB noen gang vil kunne tilby. Muligheten for interaktive tjenester er også langt bedre.

Behovet for noe raskt skifte til DAB svært lite. Ulempene ved å skru av FM-senderne er langt større. Både for personer som kan få dyre oppgraderinger, miljøet som får en ekstra belastning, og i forhold til kompatibilitet med andre land i Europa og verden forøvrig.

Reklame