– Ungdom uten fremtid

august 9, 2011

Jeg leser Dagbladets vinkling på volden i London om dagen. Det første jeg reagerer på er den romantiserende overskriften Dagbladet bruker:

Storbritannias tapte generasjon har fått nok

Dagbladet romantiserer opprøret og fremstiller det som rettferdig harme mot et sviktende storsamfunn. Andre medier har beskrevet dette som pøbler som plyndrer og utnytter situasjonen. (Og de som tror journalistenes personlige politiske ståsted ikke påvirker hvordan slike situasjoner oppfattes og refereres, og dermed at vi har politisk nøytral presse, kan ta seg en bolle.)

Jeg har ingen mulighet for å vurdere bakgrunnen for volden og hvor reell Dagbladets analyse er. Men det andre som slår meg er at dersom det er slik at dette er ungdom uten fremtid, hva sier det om samfunnet vårt? Er samfunnet så gjennomregulert at det er umulig å klare seg på egen hånd lenger? Så når samfunnet svikter, så reduseres man til en unyttig trygdebelastning med få muligheter til å ta eget initiativ.

Jeg har ikke forutsetninger for å analysere situasjonen i Storbritannia, men jeg har ved flere anledninger argumentert for at økte reguleringer og rettigheter i arbeidslivet har den kostnaden at det er dyrere å ansette, og dermed vanskeligere å få jobb. Man kan heller ikke like lett bytte varer og tjenester uten å gjøre noe ulovlig, fordi staten regulerer plikter og skal alltid ha sin del av kaka.

I Norge har vi lagt mye vekt på at folk ikke skal miste jobbene sine. Og vi har en oljeboostet økonomi som foreløpig klarer å støtte opp om en rådyr velferdsstat. Men på sikt tror jeg det er viktigere å fokusere på at det skal være lett å få ny jobb, enn sikkerhet mot å miste den jobben man har. Det vil komme de som har falt utenfor til nytte ved at de lettere får nye sjanser.

Reklame

Det er hungersnød i Sudan. Bildene av utmagrede barn er manipulative, men tallenes tale er klar. Tusener dør og millioner er i faresonen.

Det ligger årsaker bak denne nøden, årsaker utover tørke. Det er krig, konflikter og korrupsjon som hindrer nasjonen i å utvikle seg, og som hindrer mat i å nå sultne og lidende mennesker, og som gjør at for hver krone vi gir til hjelpeorganisasjoner så går en andel til de som holder konflikten i gang og er medårsak til situasjonen.

Norske medier informerer svært lite om dette. Vi får noen tall og manipulative bilder som skal vekke følelsene i oss, men der stopper det stort sett. Artiklene inneholder ingen bakgrunnsinformasjon eller linker til dette. Ønsker man dette må man drive egen research.

Bruker man f.eks google til å søke på Al-Shabaab hos VG, så får man en artikkel fra juli. Dagbladet ser ikke ut til å ha omtalt disse siden juli i fjor. (Med forbehold at gruppen ikke har annet navn i norske medier. Korriger meg i så fall.)

Jeg kan som sagt bruke tid på å finne denne informasjonen andre steder. Men det endrer ikke poenget, at norske medier har en oppgave som de ikke tar alvorlig. Det er en grunn til at vi har pressestøtte. Det er ikke for å bli informert at en pupp datt ut på et TV-program i USA.

VG lyver om Obama

mai 7, 2011

I artikkelen «Her er Obamas tabber og løgner» på vg.no avsløres ikke en eneste løgn fra Obama sin side.

Eneste utsagnet fra Obama gjengitt i artikkelen er at Osama ble drept etter en skuddveksling. Noe som til og med er sant, men gir et feilaktig inntrykk fordi skuddvekslingen var ikke med Osama selv, men med noen andre i huset.

Å kalle Obama en løgner basert på dette er ganske drøyt, og man kan spekulere i hvorfor VG driver slik negativ propaganda rettet mot USA og Obama. Uansett hva man tror, så vil jeg slå fast at her er det VG som har et kritikkverdig slett forhold til sannheten.

(Dette var egentlig et lengre innlegg, men det forsvant i publiseringen. Så nå er det bare en stump igjen.)

Dagbladet 4/5:

Aftenposten 5/5:

Hvem fremstår som en seriøs avis, og hvem fremstår som en litt sinna amatørblogger med dårlig språk?

Hint: «Tilbakebevist» er ikke et ord.

Ref: Dagbladet, Aftenposten

Elin Brodins briller

mai 4, 2011

But what about all the good things Hitler did?

Å evne å se ting fra fler enn en side anses generelt som en dyd. Synd at det å forstå når det er relevant ikke også er det. For det er ikke alltid vi bryr oss om de gode tingene Hitler gjorde, eller et Osama bin Laden hadde sine grunner for å hate vesten.

Ja, det er generelt interessant å forstå hva som skaper terror og hat, bin Laden kan være vært en studie, men alt til sin tid. Akkurat nå er ikke helt tiden for å trekke frem hans mot. Med mindre det er noe annet Elin Brodin egentlig ville si.

Og det var det:

Men det er ikke til å unngå at politisk vold vil finne sted når folk blir systematisk undertrykt og herjet med. Vesten er en overmakt som andre ikke har mulighet til å reagere overfor ved hjelp av tradisjonell krigføring, og terror er deres eneste sjanse.

Her var det materiale nok til en doktorgrad. Men jeg skal prøve å være kort.

«Men det er ikke til å unngå at politisk vold vil finne sted når folk blir systematisk undertrykt og herjet med.»

Spørsmålet som tvinger seg frem er hvem som er systematisk undertrykt og herjet med. Og hvem som har stått for denne herjingen. Brodin impliserer indirekte vesten, begrunner sine påstander, men tar dette tydeligvis for gitt. Med andre ord ganske avslørende for Brodins holdninger.

«Vesten er en overmakt som andre ikke har mulighet til å reagere overfor ved hjelp av tradisjonell krigføring, og terror er deres eneste sjanse.»

I verden sett med Brodins briller er det altså «vesten», generelt eller som en enhet, som er fienden. Det er interessant, og det viser at hun «forstår» ekstreme muslimer i ganske stor grad. Om jeg har fått med meg riktig fra mediene, så var det nettopp vesten og vestlig dekadense som var bin Ladens utpekte fiende. Brodin deler tydeligvis dette verdensbildet, i og med at hun ikke bare forstår eksistensen av dette verdensbildet, men slår fast at vesten faktisk ER fienden. Og da ikke bare ekstremismen fiende, som jo er sant, men en undertrykker som må bekjempes.

Videre slår Brodin fast at krig ikke nytter, og at terror derfor er eneste sjansen. Hun forkaster altså alle former for fredelige virkemidler, og sier samtidig at terror faktisk er en fremgangsmåte som nytter, altså kan skape en bedre verden. Jeg er sterkt uenig i begge deler, og vil for eksempel peke på hva terrorisme har gjort for palestinerne; gjort vondt verre. Terrorisme er alles fiende, bortsett fra de som ønsker kaos og konflikter og har liten sympati med menneskelig lidelse.

Brodins hyllest av Osama bin Ladens mot ser altså ut til å bunne i en dyp forakt for vesten, demokrati, individets frihet og en globalisering som bringer land nærmere gjennom samarbeid og sameksistens, og som løfter levestandarden og motvirker undertrykking på global basis.

Det kunne være fristene å be Brodin holde sine hatefulle meninger for seg selv. I stedet vil jeg avslutte med et sitat fra debatten på Dagbladet: Synes det er bra hun har ytringsfrihet. Da avslører hun jo sin dumskap.

Tenk hvilken mulighet dette er for Osama bin Laden til å peke nese av USA, dersom han ikke er død. Hadde ikke USA ved Obama vært helt sikre på at Osama er død, så ville de nok ikke tatt denne sjansen.

Edit: Og man skal være bra naiv for å tro at bilder beviser noe fra eller til i en slik sak. Om USA ønsket å fabrikkere bilder av en død Osama, så ville ikke det vært problematisk med dagens teknologi. Se en Hollywood-film eller to for referanse.

Så kan de som er desperate etter konspirasjonsteorier, eller desperate etter å mistro alt med opprinnelse USA, spekulere i om han ble drept nå eller tidligere eller andre relativt uinteressante ting.

Økt terror som følge av dette tror jeg heller ikke på. Det er evnen, ikke viljen, det har skortet på siden krigene i Afghanistan og Irak. Dette drapet gir ikke terroristene økt evne.

Verden blir et bedre sted uten denne griefer’en. Good bye, and good riddance!