Breiviks forsvar

april 14, 2012

Er Breivik skyldig? Svaret virker åpenbart, allikevel er det annonsert at Breivik kommer til å begjære seg uskyldig. Det kan virke absurd, men er det ikke. En del av årsaken henger sammen med min forrige post om skyld, ansvar og årsak der jeg relaterte det til kvinner som voldtektsofre; Å ha forårsaket noe er et teknisk spørsmål. Å være skyldig er et etisk spørsmål. Det er ingen tvil om at Breivik har begått de handlinger han er tiltalt for. Men av det følger altså ikke automatisk skyld.

La oss ta to skritt tilbake og se oss om litt i verden og i historien. Historien inneholder flere eksempler der folk med våpen i hånd har gjennomført rettmessige revolusjoner. Og i vår egen tid kan jeg peke på den arabiske våren, der det går temmelig hett for seg. Det er krig, det er drap, det begås stygge ugjerninger også fra opprørernes side, men vi gir allikevel vår støtte til opprørerne som med våpen i hånd søker å styrte undertrykkende regimer.

La meg minne om Breiviks virkelighetsforståelse. Slik han ser virkeligheten så har kulturmarxistene kuppet staten Norge. De har kontroll på mediene, de har kontroll på journalisthøyskolen, de har kontroll på universitetene. De er i ferd med å utradere det norske, og de har åpnet grensene for den muslimske trusselen. I Breiviks øyne gjør dette at Norge er truet, og demokratiet er satt ut av spill. Og når man ikke kan nå frem på demokratisk vis, så er det legitimt å ty til vold.

Det er på denne bakgrunnen Brevik mener seg uskyldig, altså at hans handlinger var nødvendige og legitime, selv om han uten tvil har begått de gjerninger han står tiltalt for.

Og det er på denne bakgrunnen Breivik kommer til å føre sitt forsvar.

Derfor regner jeg med han kommer til å føre sine bevis for at det er de påståtte kulturmarxistene som er redaktører i våre riksdekkende aviser og i NRK, som styrer på journalisthøyskolen i Volda og på flere av våre andre universiteter.

Jeg regner med han kommer til å argumentere for at ideologien om væpna revolusjon er akseptert i mange miljø, og at støtte til terrorisme som virkemiddel (fx Palestinerne) er utbredt. Bl.a i AP og AUF.

Jeg regner med han vil trekke frem Hylland Eriksens uttalelse om å dekonstruere den norske majoriteten, og peke på at de såkalte kulturmarxistene ønsker å utradere det norske, ved å gjøre Norge multikulturelt der vår opprinnelige kultur bare er en av mange.

Jeg regner med han vil bruke Krekaer til å vise at islam er en trussel mot norske og demokratiske verdier, og at noe måtte gjøres for å stoppe de myndighetene som ukontrollert slipper denne trusselen inn i landet.

Det er sikkert også andre ting her som han har tenkt over, og ikke jeg. Jeg har ikke engang lest manifestet hans.

Dette er grunnen til at han trekker inn så mange kjendiser som vitner som han gjør. Ikke for å bruke dem til å vise seg frem, som enkelte later til å tro, men fordi det nettopp er personer sentrale i den offentlige debattem, og med innsikt i sentrale posisjoner og funksjoner i samfunnet, som kan belyse de forhold som ligger bak hans rasjonalisering av hans gjerninger.

Jeg tror Breivik er sprø. Jeg bruker dette helt uformelle uttrykkene fordi jeg ikke er kvalifisert til å stille noen diagnose. Hans virkelighetsbilde er ikke tatt ut av løse lufta, og han er ikke dum. Men han fremstår for meg som sykelig opphengt i dette. Så opphengt at han ikke har evnet å se dette fra andre sider. Konspirasjonen har dominert livet hans de siste årene, og han har brukt sine siste syv år eller mer på å samle bevis for sin forståelse for virkeligheten og fantasere opp sin plan og sin frelserrolle. Enhver annen som ikke ble dyttet forover av for eksempel en religiøs sekt eller et ekstremt politisk miljø ville lagt slike planer på hylla lenge før halvveis. Breivik drives frem av noe inni seg som vanlige folk slipper å hanskes med.

Det fremstår dermed paradoksalt at samfunnet og offentligheten nærmest har forlangt en ny psykiatrirapport med konklusjonen tilregnelig. Evne til å planlegge hadde han nok. Evne til å forstå sine handlinger like så. Men allikevel drevet fremover av et sinn som fremstår som alt annet enn tilregnelig.

Det er også paradoksalt fordi å forlange han tilregnelig vil gi legitimitet til hans forsvar. Dersom han er tilregnelig så er vi på en måte forpliktet til å ta hans forklaringer på alvor. Det ville være dobbeltmoralsk å både forlange han tilregnelig og samtidig bare avfeie hans begrunnelser som galskap. Og derfor ønsker også Breivik å unngå det stempelet.

I alle tilfelle vil Breivik bli dømt og buret inne. Massemord på barn er å gå langt utover det som kan forsvares, selv om Norge var aldri så kuppet. At han ikke ser dette er nok en grunn til at Breivik fremstår som sprø. Å bombe fiendens hovedkvarter kan i en krigssituasjon være en akseptabel handling. Men aldri angrep på uskyldig tredjepart, og aldri aldri massemord på barn og ungdom.

Reklame