Høyre mangler prinsipielt fundament

desember 12, 2011


Jeg ønsker meg borgerlig flertall. Jeg har siden jeg begynte å bli politisk bevisst vært en tilhenger av Fremskrittspartiet. Det henger sammen med at det som vekte meg politisk var nærmere kontakt med eldreomsorgen i dette landet. Mens jeg med egne øyne så en realitet som ikke var holdbar, så var gjeldende populære retorikk fra AP «krisemaksimering». Siden har det også blitt veldig klart at det viktigste for meg politisk er respekt for individets frihet, rettigheter og integritet. Det kollektive samfunnet er til for individet, ikke motsatt, og denne prinsipielle grunntanken har plassert meg solid på høyresiden.

Så jeg har stemt Frp, men er selvsagt ikke helt fornøyd, og vurderer aktivt Høyre. Men Høyre har noen problemer. Først og fremst mangler de kontakt med et tydelig prinsipielt fundament. Jeg har ihvertfall problemer med å se dette hos Høyre. De fremstår på den måten mye som Arbeiderpartiet, som pragmatiske forvaltere, men uten tydelige prinsipielle retningslinjer eller visjoner.

Så er det de store sakene der de trår absolutt feil. Slik som med Datalagringsdirektivet, der samfunnets pragmatiske behov for overvåking av sine borgere setter til side prinsipper om folkets individuelle integritet. Datalagringsdirektivet har gjort det veldig vanskelig å støtte Høyre.

Og nå glir enda en kile inn i sprekken; Representanter for Høyre (og AP), ønsker å endre grunnloven for å gjøre det enklere å senere gjøre Norge til EU-medlem [1].

Jeg har aldri vært noen sterk motstander eller tilhenger av EU, men jeg er sterk tilhenger av demokratiet/folkestyret. Og grunnleggende endringer i vårt demokratiske lands konstitusjon krever solid enighet. Det Høyre (og AP) nå ønsker å gjøre, er å først redusere behovet for enighet (senke kravet om å oppgi suverenitet fra 3/4 flertall til 2/3 flertall), fordi det da blir lettere å få viljen sin gjennom på et senere tidspunkt. Å gå omveien om å redusere demokratiets fundament først, for å få gjennom en konkret sak i ettertid … det er så udemokratisk som det kan få blitt.

Det er slik jeg forventer fra Arbeiderpartiet, det er ikke første gang de endrer reglene når reglene ikke passer dem (se f.eks Killengreen), men jeg har ønsket å tro at Høyre stiller noe sterkere prinsipielt. Men det denne saken viser, slik Datalagringsdirektivet har vist det, er at så er ikke tilfelle. Det er tydeligvis ikke tilfeldig at jeg har hatt problemer med å fange opp prinsipielle tråder i Høyres politikk.

[1] http://www.dagbladet.no/2011/12/12/nyheter/politikk/eu/19381744/

Reklame

13 Responses to “Høyre mangler prinsipielt fundament”


 1. Du vil ikke vurdere Det liberale folkepartiet, da?

  De er prinsippfaste, verner om individets frihet, slår ned på reell kriminalitet, forfekter en solid rettsstat og fremmer ekte demokrati, det vil si ethvert individs selvråderett og rett til å bestemme over seg selv (og ingen andre). Et flertall skal med andre ord ikke kunne diktere mindretallet noensinne igjen.

  • Anonym Says:

   Jeg har vært innom tanken, men husker ikke på sparket hvorfor jeg har slått DLF fra meg. Antagelig fordi jeg ikke anser meg som en liberalist, og fordi jeg mener deler av ideologien blir for mye ønsketenkning.

   La meg skyte i blinde med et eksempel. I blinde, fordi jeg er ikke sikker på om jeg er uenig med DLF, men jeg mistenker det.

   Jeg er tilhenger av et konkurransebasert marked. Men jeg mener at for å oppnå konkurranse må visse vilkår være til stede, og det krever en viss grad av tilrettelegging/regulering for å oppnå en situasjon der konkurranse kan foregå optimalt, og man unngår noen av blindsporene et konkurransebasert marked kan enda opp i. For eksempel monopolliknende tilstander, slik vi for eksempel har på operativsystem til PC’er, der konkurranse på pris er fullstendig undergravd.

   Der tror jeg Frp og H står meg nærmere enn DLF … i hvertfall i prinsippet.


   • Men reguleringer er jo ikke konkuranse, reguleringer er alltid konkuranse hemmende, idag så konkurerer ikke større bedrifter, de drar til politikerne (Oslo, D.C osv) og ber om særbehandling. Såkalt korporatisme.

    «slik vi for eksempel har på operativsystem til PC’er» – Ja, vi har et nesten monopol (ca 80% av desktop markedet) til Microsoft, men vi har jo reguleringer her, massevis av dem. Er ikke Microsoft sin feil at folk velger å kjøpe produkter med Windows på fremfor Linux eller Mac (Mac har jo også «monopolisert» OSX til sine egne produkter), Linux dominerer server markedet med et slags nesten monopol her (over 70%). De reguleringene du tenker på har ikke forhindret denne utviklingen nå, hvordan skal en regulering magisk gjøre disee upopulære? Da må man i så fall tvinge kundene til ikke å kjøpe disse. Og da har man undergravet konkuranse.


   • Eller enklere, det finnes ingen historiske eller aktive bevis på at reguleringer fører til økt konkuranse, kun den motsatt vei.


   • Savner svar på Stian sine innlegg! Ha en ellers trivelig jul! 🙂

   • ukorrigert Says:

    Stian, det kommer an på hva du legger i begrepet «regulering». Mener du lover og regler er en form for regulering? Mener du vi trenger lover og regler? Eller ønsker du lovløshet/anarki? Vil et marked fungere dersom vi har null regelverk?

    Jeg mener vi må ha noen regler, og tror de fleste er enige i det. Spørsmålet er hvor stor grad av regler vi bør ha. Ekte liberalister er for et minimum av regler, som kun ivaretar grunnleggende rettigheter. Jeg tror ikke det er optimalt, fordi bedrifter vil ha ulik grad makt. Spesielt etablerte bedrifter vil ha makt til å skvise ut nye bedrifter. De kan undergrave markedet slik at det ikke er pris og kvalitet som gjelder lenger. Og det er ikke forbrukerne tjent med.

    Så vi trenger regler som motvirker dette, og da har vi passert kun det å beskytte grunnleggende rettigheter.


   • «Mener du lover og regler er en form for regulering?» – Vel ja, reguleringer er jo lover og regler.

    «Mener du vi trenger lover og regler? Eller ønsker du lovløshet/anarki?» – Vi trenger ingen regler som omhandler markedet. Selvsagt skal man forby drap, voldtekt osv. Statens oppgave er å beskytte individet og individets rettigheter og eiendom.

    «Vil et marked fungere dersom vi har null regelverk?» – Ja, jeg har enda til gode å se noen regler som faktisk behøves (annet enn å beskytte rettigheter og eiendom) for at et marked skal fungere. F.eks MÅ man ha en lov som sier noe om hvordan bedrifter skal føre regnskap? MÅ man ha en lov som sier noe om hvordan en bedrift skal utføre sitt arbeid?

    «Jeg mener vi må ha noen regler, og tror de fleste er enige i det. » – Ja, dessverre er det så at de fleste tror det, men jeg har enda til gode å se noen som faktisk klarer å begrunne hvorfor, finnes det noe historisk begrunnesle på at et gjennomregulert marked fungerer bedre enn et fritt marked? Nederland er et eksempel på det motsatte, de hadde f.eks verdens frieste marked i 1500-1700 årene, på denne tiden var de også verdens rikeste land (per person, ca dobbelt så rikt som england og spania), før dette hadde de et stort marked gjennomregulert av adelsmenn (aga england, noe som er et greit marked å sammenligne med i hele perioden).

    «som kun ivaretar grunnleggende rettigheter» – Grunnleggende rettigheter er individuelle rettigheter, eiendomsretten, opphavsretten, kontrakter ol. Altså ikke noe marked eller økonomisk.

    «fordi bedrifter vil ha ulik grad makt» – Bedrifter kan idag gå til staten og tildels diktere regler som gir dem konkuranse fortrinn, i en fri økonomi vil ikke bedrifter kunne gjøre noe slikt, da staten ikke skal blande seg inn i hvordan bedriftene driver på. Om du mener en bedrift gjør en dårlig jobb, start din egen bedrift. F.eks om Esso tar 20kr literen i drivstoff, så kan du starte «ukorrigert drivstoff A/S» (elns) som bare tar 4kr literen, hvem vil du handle oss? Hvem ville jeg handlet oss? Du skjønner tegninga 🙂

    «Spesielt etablerte bedrifter vil ha makt til å skvise ut nye bedrifter» – Jaha? Det er et mye større problem idag enn det ville vært i en fri økonomi da større bedrifter har mer resurser til å drive rundt det enorme regelverket og reguleringene. Hvordan skal en bedrift skvise ut en annen i en fri økonomi? Jeg kjenner til metodene som ofte brukes idag og ser at mange av disse skapes av reguleringene, ikke motsatt.

    «De kan undergrave markedet slik at det ikke er pris og kvalitet som gjelder lenger.» – Tilbake til bensinstasjonen, hvordan skal en annen bedrift kunne forhindre folk i å fylle for 4kr fremfor 20kroner? Lage avtaler med olje leverandørene? De er jo interessert i å selge mest mulig, noe de oppnår med å ha flest mulig kunder. True med å si opp avtalen? Andre selskaper vil være skeptisk til å handle med slike bedrifter, f.eks ville jeg aldri kjøpt olje av et ustabilt selskap som ikke vil opprettholde kontraktene og avtalene, dette vil gi dem store problemer i et konkuranse utsatt marked.

    (Og ja, slike avtaler er mye mer vanlig idag, spessielt på regulerte markeder med liten konkuranse)

    «Så vi trenger regler som motvirker dette» – Jaha? Skal du lage en lov som sier «du kan ikke si opp en olje avtale», hadde jeg vært et olje selskap så ville en slik lov gjort at jeg prøvde å signere færrest mulig avtaler, og helst til store stabile selskaper, noe som innbærer færre konkurenter i bensinstasjon markedet, og derfor dårligere for forbrukerne.

    Strømmarkedet er et annet marked, gjennomregulert, du kan f.eks ikke bygge et eget nett i landet, søknadder på dette blir nesten alltid nektet av staten, mener du at vi er tjent med statlig monopol på strømnettet (som kommer av reguleringene)? Er vi tjent med at staten må godkjenne alt av helseforetak ol? Er vi tjent med at staten godkjenner matvarer? F.eks så er jo naturlig sukkererstatning, som er vanlig i Asia, forbudt i Norge. Antakeligvis fordi de som selger kunstige midler ser seg tjent med å smiske på staten fremfor å konkurere, er forbrukere tjent med dette?

 2. predikeren Says:

  Hei, den hjemløsheten i politisk tilhørighet kjenner jeg godt.
  Partienes egne ideer kommer ikke lenger frem til partiprogrammet.
  Alt dreier seg om EU.
  Både Høyre og AP ønsker å være administrasjonen som forvalter EU-medlemsskap, Deres politikk faller sammen med EUs direktiver via EØS, selv om de kanskje har forskjellig måte å uttrykke dette på.
  I praksis må de gjennomføre samme politikk.
  De må holde alle internasjonale avtaler.
  Det er ikke stort som faller utenfor EUs regelverk.

  • ukorrigert Says:

   Jeg var en gang prinsipielt tilhenger av EU. Felles marked fremstår som en god ting. Men det kan se ut som om ulempene med felles byråkrati og regulering er større enn fordelene med felles marked.

   Og ja, jeg tror du er inne på noe. Når politikerne mangler egne visjoner så minsker verdien av å kunne påvirke utviklingen selv. AP er et forvaltningsparti uten visjoner, stø kurs er deres greie. Og Høyre fremstår mer og mer som det samme.

 3. predikeren Says:

  Vil forresten bare ønske deg riktig god jul!


 4. Savner svar på det siste innlegget til Stian Andreassen: https://ukorrigert.wordpress.com/2011/12/12/2381/#comment-3461.

  Du er en svært fornuftig røst, og det ville ha vært svært gledelig om du kom over til fredssiden i norsk politikk!

  Jeg vet at det er ekstremt vanskelig å riste av seg velferdsstaten, men du må forsøke. Besøk gjerne sida mi for eventuell inspirasjon 🙂

  • ukorrigert Says:

   Hehe, takk for omtanken, men jeg har brukt tid på å finne ut hvor jeg står politisk. Jeg vet hvorfor jeg ikke er liberalist. Jeg ser individet og individets rettigheter. Og jeg ser av at det standpunktet følger en del konflikter som må løses.

   Jeg er forøvrig ingen stor tilhenger av velferdsstaten. Jeg mener statens primæroppgave, i denne sammenhengen, er å danne et sikkerhetsnett, for å sikre folk to ting:
   1. Grunnleggende rettigheter skal ivaretas
   2. Gi folk muligheter til å komme tilbake i samfunnet igjen


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: