Multikultur og verdier

august 21, 2011


Debatten går om multikultur, men det hersker noen grunnleggende missforståelser. Dette kommer for eksempel til uttrykk her:

Alle lands kulturer er og blir et resultat av en multikulturell og ytre påvirkning som bidrar til å forme det vi etter hvert ser på som særegne nasjonale verdier.

Vi er norske og er glade for det, men det å være norsk forandrer seg hele tiden. Kultur er ikke en uforanderlig størrelse, slik noen synes å tro.

La meg minne om at det kristne verdigrunnlag er tuftet på jødedommen, og at de tre såkalte abrahamittiske religioner, jødedom, kristendom og islam, har svært meget til felles. Vikingene og senere norske sjøfolk dro ut i verden og hentet impulser enten det var matskikker, byggeskikk eller omgangsformer. Selv ikke rosemaling er rotnorsk, men en variasjon av den greske akantusranken.

Ref: Jo Benkow

Når vi (snakker først og fremst på vegne av meg, men våger å påberope meg en «vi» allikevel) er skeptiske til multikultur, så er det ikke pizza, kebab, salsa og falafel vi tenker på. Heller ikke  først og fremst anglifisering av språket, selv om mange virker veldig redd for dette.

Det vi er redde for er konflikten mellom de grunnleggende verdiene, slik som individets frihet til å drikke, hore og være gudløse satt opp mot religiøs fordømming av slik frihet. Mange vil sikkert ikke si at dette er noe vakkert uttrykk for høyverdig kultur vært å kjempe for. Men at vi bruker friheten slik er ikke det sentrale, det sentrale er at vi har friheten. Vi har frihet til å gjøre dumme valg, være mennesker og leve, uten å undertrykkes i dette livet og uten å fordømmes til evige redsler i det neste livet.

Denne friheten kommer ikke fra vår kristne kulturarv, og er ikke kristne verdier. Kristne verdier er at vi skal føle skam ved slik oppførsel. Dersom du drikker, knuller og generelt har for mye moro så er du et syndig menneske som må krype for Gud og Jesus og be om tilgivelse, hvis ikke kommer du ikke til himmelen. De er dette som er de kristne verdiene. Alt i vår kristne kulturarv er selvsagt ikke dårlige verdier, men de gode verdiene er de vi rasjonelt kan begrunne at er gode. Altså de som også er humanistiske verdier.

Kristne verdier som ikke kan begrunner har vi faktisk lagt bak oss, og erstattet dem med humanistiske verdier, basert på forståelse for hva mennesker ønsker, ikke hva vilkårlige guder i gamle bøker forlanger.

Islam har tilsvarende problemer med frihet og respekt for individets valg. Gode muslimer lar ikke sine sønner drikke seg fulle, og sine døtre bestemme over sin egen seksualitet. Det er det kun dårlige muslimer som gjør, de som lar sine sønner og døtre gå tapt for Allah. Vi må slutte å innbille oss at frihet er kompatibelt med religiøs dogmatisme. Det er det ikke! Religiøs dogmatisme kan per definisjon ikke rasjonaliseres. Om det var mulig ville de vært humanistiske verdier.

Demokratiets fiende er flertallet. Flertallet har i demokratiet makt til å ta ikkedemokratiske avgjørelser, og til og med makt til å ta fra oss vår frihet. Flertallets fiende er guder og religioner, fordi enhver religion er i prinsippet en høyere moralsk og rettslig instans enn fornuften, høyere instans enn sympati og medmenneskelighet og høyere enn menneskerettslige prinsipper. Guder trenger ikke flertall, de trenger bare innflytelse. Dersom mindretallet som taler på vegne av Gud eller Allah, har nok innflytelse over flertallet, så vil demokratiet falle. Jeg tror ikke på konspirasjoner, men jeg tror på flokkmentalitet.

Islam ønsker størst mulig markedsandeler, slik kristendommen alltid har gjort. Å tro noe annet anser jeg som irrasjonelt. Vår utfordring i Norge er å ikke øke andelen muslimer fortere enn muslimene blir sekulariserte og immune mot innflytelsen og kravene til religionens sentrale talspersoner. Dersom vi kan ha en moderat innvandring i takt med dette, så kan vi ha en flott multikulturell fremtid der vi både drikker øl og spiser kebab og stort sett respekterer hverandre.

Jeg har troen på dette, jeg har troen på demokratiet, og jeg har troen på at kampen mot religion i alt sitt uvesen bekjempes med kunnskap og rasjonelle argument, et trygt og godt liv der religion er unødvendig og å vektlegge de verdiene som er basert på medmenneskelighet, sympati og forståelse for menneskets natur.

Humanistiske  verdier basert på kunnskap, rasjonalitet, sympati og mellommenneskelige forhold er bedre enn religiøse verdier! Enhver person er nødt til å mene at egne verdier er best, hvis ikke så er det irrasjonelt å holde på egne verdier. Åt skogen med kultur- og verdirelativisme! Det er bare å åpne øynene og innse at dette er en verdikamp.


Reklame

6 Responses to “Multikultur og verdier”

 1. Haaka Says:

  Demokratiets fiende er flertallet, sier du. Dels enig. Liberaldemokratiets fiende er flertallet. Det autoritære frihetsregimet – satt på spissen; ‘frihet, koste hva det koste vil’ – er derimot prisgitt flertallet. Fordi flertallet har en iboende trang til å søke frihet, selv når det går på bekostning av andres frihet.

  Dermed er det ikke fullt så enkelt å si at flertallet tar udemokratiske valg – det er nemlig en umulighet. Flertallet kan derimot gjøre irrasjonelle, urettferdige og inhumane valg, hvilket går ut over alle utenfor flertallet. Dermed kan det se ut som at verdier vi assosierer med helt andre regimer, også preger vårt eget. Flertallets fiende er fåtallet, ville jeg sagt, og det er en ulempe i ethvert demokrati.

  Men i vår del av verden, er jo dette nærmest et ikkespørsmål. Demokratiet står, og så lenge alle får stemme i åpne valg, på bakgrunn av transparente maktfigurer og -apparater, så vil det fortsatt bestå.

  Det vi kanskje heller skal diskutere er om vi vil ha et eksluderende autoritærdemokrati, der kun vi heldige i flertallet får vår frihet. Eller om vi skal erkjenne at demokratiets brist er at individet aldri er mer ivaretatt enn det egosentriske flertall tillater..

  • ukorrigert Says:

   Du ser ut til å sette demokrati = flertallsstyre. Det er ikke riktig. Demokrati = folkestyre. Essensen er at folket styrer, men det er ikke nødvendigvis påkrevd med noe flertall. Dette visste og forsto heldigvis våre forfedre godt, og derfor har vi ting som grunnlov som krever 2/3 flertall for å endre, ujevn vektig av stemmer for å ta vare på mindretallets interesser, menneskerettigheter o.a.

   Jeg kan konkretisere det noe:
   Et folkestyre krever logisk nok at folket har innsikt i hvordan det styres. Men flertallet kan godt vedta hemmelighold.

   Et folkestyre krever også ytringsfrihet. Men flertallet kan vedta å begrense denne.

   Flertallet kan til og med vedta å oppheve stemmeretten og innføre diktatorisk prestestyre.

   Du hevder at flertallet har en iboende trang til å søke frihet. jeg er ikke så sikker på det heller. Hvorfor søker man da religionenes begrensende lover? Det er mange ting som driver mennesker, trangen til frihet er en ting. trang til trygghet er en annen. Makt en tredje osv.

   Disse og andre faktorer kan manipuleres av mindretallet. Derfor er flertallets fiende ofte mindretallet som har makt til å manipulere. Enten det er pressen eller presten.

   • Haaka Says:

    Joda, grei nok presisering. Men flertalls- og pluralitetsprinsippet er jo fundamental i alle former for moderne demokrati. Premisset for at folk skal ha makt over sine folkevalgte, er jo at de folkevalgte har et relativt flertall bak seg. At mindretallet har makt til å manipulere flertallet må du sånn sett argumentere sterkere for – det finner jeg få historiske belegg for å sluke.

    Mer inngående om det konstitusjonelle kan for all del være en diskusjon verdt å ta, men kanskje blir det litt ved siden av saken..(?)

   • ukorrigert Says:

    At mindretallet kan manipulere flertallet synes jeg er fullstendig åpenbart. Se bare på pressens definsjonsmakt, makt til å sette dagsorden, makt til å bestemme hvilke partier som får slippe til osv. Et overtydelig eksempel på et tilfelle der et lite mindretall mennesker har masse makt.

    Et annet eksempel er religiøse ledere som har «monopol» på å fortelle hva Gud mener, og hvordan man skal oppføre seg, hva som fører til helvete, hva som leder til himmelen osv. Dette er kanskje vårt globale samfunns største problem.

    Også på grunn av ting som dette har vi prinsipper i demokratiet der vi ønsker å holde storting, regjering, domstol, politimyndighet og hær separat. Derfor ønsker vi også fri og uavhengig presse. Den såkalte pengemakta er også sterk. Så har vi fagforeningenes sentral styrer. Og kirken, selv om den ikke har så mye makt i Norge.

    Det er plenty eksempler på mindretall med masse makt. Og det er bra vi har mange av dem, så de kan passe på hverandre.

 2. Haaka Says:

  Altså, at pressen har mye makt er det ingen tvil om. Men pressen er jo ikke noen isolert institusjon med enveiskjøring ut til publikum. Kommentarjournalistikken er omtrent eneste verktøy der media kan utøve noen form for direkte makt, som å sette dagsorden. Dagsorden settes ellers av meg og deg, når vi syns noe er så feil og urettferdig (eller nytt og flott) at vi kontakter avis, tv og radio. Slik kommer en sak oftest til verden. Så vil det alltid være et spørsmål om vinkling, nyanser og eventuelt habilitet der det måtte spille en rolle. Men dette er jo de fleste av oss i grei stand til å tolke når vi leser og lytter. Folket er makthaverne – media formidler jo ikke for egen vinning, de gjør det jo på folkets vegne.

  Det er noe som kalles ‘å skyte budbringeren’.

  Foruten ytringsfrihet; får jeg kanskje minne om at et like vesentlig demokratisk prinsipp er religionsfrihet..?

  • ukorrigert Says:

   Pressen er etter min mening et nødvendig onde. Vi trenger den, og ville hatt det mye verre uten. Men slik pressen fungerer i dag er ganske uheldig etter min mening.

   Jeg er forøvrig ikke mot religionsfrihet. Religion må etter min mening bekjempes med opplysning og kunnskap, ikke ved undertrykkelse av meningsfriheten (som religionsfrihet sorterer under).


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: