Det nevnes stadig at det skal brukes pisk og gulrot for å få folk til å kjøre mer kollektivt i byene.

Jeg vil bytte ut dette med: Bedre tilbud og tilrettelegging.

Mange familier som ikke bor i bysentrum har det omtrent slik:

 • Hver sin jobb, 40 timer i uka
 • Barn i barnehage eller ungdom som skal på trening
 • Det skal lages middag
 • Man skal være litt sammen som familie
 • Trening må til for å holde kroppen i form
 • Interesser og andre aktiviteter skal pleies

Her kommer den såkalte tidsklemma inn. Vi nordmenn har generelt ikke dårlig råd, vi har lite tid.  Legg til følgende fakta:

 • Å kjøre kollektivt er tidkrevende og lite fleksibelt
 • Å kjøre bil går raskt og er fleksibelt

Så er utfordringen å trekke konklusjoner av dette og komme på noen løsninger.

Vil det virke å gjøre det dyrere å kjøre bil?

Det skal bli veldig mye dyrere å kjøre bil før det er økonomisk å foretrekke fremfor å kjøre bil og jobbe den tiden man har spart. Mange vil nok også verdsette tid med familien høyere enn sparte kroner og bortkastet tid på å kjøre kollektivt.

Vil det virke å gjøre det vanskeligere å kjøre og parkere?

Det vil det nok til en viss grad. Men for mange er ikke alternativet å kjøre kollektivt, men å droppe aktiviteter man ikke rekker fordi man ikke kan ta bilen og lett finner en parkeringsplass. Dette rammer folk midt i livskvaliteten.

Tidsklemma (situasjonen som skaper den) er planlagt politikk fra våre politikeres side. De ønsker at både mor og far skal i jobb. De har regulert vår arbeidstid. Nå ønsker de å sparke de som lever sitt statsautoriserte A4-liv i ballene med å redusere mulighetene til utfoldelser på fritiden.

Tilrettelegging

Løsningen slik jeg ser det er å gjøre det veldig mye mer tidseffektivt og fleksibelt å kjøre kollektivt. Løsningen jeg ser for meg er fort og gæli å:

 • Doble antall avganger over hele fjøla
 • Bedre utbygd nettverk med flere busser/baner på tvers så man kan reise mest mulig direkte
 • Gjøre det gratis å kjøre kollektivt
 • Sponset taxi på tidspunkt der kollektivtrafikken ikke går!

Jeg har sett nok av tomme busser og T-baner på kveldstid. Det er ikke miljøvennlig eller fornuftig på noen annen måte. Men samtidig må det gå kollektivtrafikk på disse tidspunktene, slik at de som ønsker å kjøre kollektivt ikke strander fordi de er ute litt for sent. Her kan man etter min mening redusere på kollektivtrafikken, og benytte sponset taxi i stedet. Det vil være både mer miljøvennlig, raskere og fleksibelt.

Med andre ord, glem pisk og gulrot. Skap et tilbud folk vil benytte, så vil folk også benytte det. Og ikke minst, positive løsninger vil øke folks livskvalitet, i stedet for å senke den slik piskinga resulterer i.

Reklame

Feilplassert ansvar

mai 25, 2011

NRK Brennpunkt har fått tilgang til en rapport utarbeidet av Oslo politidistrikt (ved analytikerne Marianne Sætre og Veslemøy Grytda) som viser en oversikt over hvordan voldtekter foregår i Oslo by. Ikke overraskende er de fleste voldtekter knyttet til rus og alkoholkultur, uten at noen bør nedvurdere problemet med overfallsvoldtekter av den grunn.

– Det er en slags type partykultur som er veldig grenseløs, som kanskje de fleste kan håndtere, men som en del ikke klarer å håndtere ordentlig, sier Sætre

Det er heller ikke overraskende at jenters egen adferd er en faktor:

Hun forteller om mange unge jenter som drikker mye alkohol før de går ut på byen, så mye at mange får blackout og ikke husker hva som skjer videre.

– Det er personer som har vansker for å sette grenser i utgangspunktet, som får problemer i en kultur der det ikke er noen grenser. De blir dratt veldig langt inn i det, og havner i situasjoner der de i ettertid føler seg veldig krenket.

En ting til som heller ikke er overraskende her på berget er at en slik analyse følges opp og avsluttes med en politisk korrekt disclaimer:

Hun understreker at hun ikke ønsker å gi jenter og unge kvinner ansvaret for overgrep de blir utsatt for, men en mangfoldig kultur som unge personer i dag må kunne håndtere.

Og det er selvsagt riktig. Ingen ofre har ansvaret for selve handlingen, det har bare overgriperen. Men alle kvinner har ansvar for seg selv og den risiko de velger å utsette seg for gjennom egne handlinger.

For når det gjelder situasjonen som helhet er det mer enn ett ansvar. Det er fort missvisende å snakke om ansvaret, fordi det finnes et ansvar voldtektsmannen har, et ansvar politikerne har i forhold til den overordnede utviklingen, og et ansvar kvinnen har i forhold til egen adferd og risiko knyttet til denne.

Voldtektsmannens ansvar utelukker ikke kvinnens ansvar. Kvinnens ansvar for seg selv reduserer ikke voldtektsmannens ansvar og skyld.

Noen som ikke er i nærheten av å forstå dette er stortingsrepresentantene Arild Stokkan- Grande og Thomas Breen fra AP. I en tragikomisk pressemelding klarer de  å kritisere Brenpunkt for å snakke om sammenhenger mellom partykultur, kvinners deltagelse i denne kulturen og voldtekter:

Stortingsrepresentantene Arild Stokkan- Grande og Thomas Breen mener at utgangspunktet for denne debatten er at voldtekt er og blir menns ansvar.

– Uansett hvilken situasjon voldtekt skjer, er det aldri offerets skyld. Ingen andre debatter om holdningsskapende arbeid vil vi finne på å legge skylden eller ansvaret på offeret, sier Thomas Breen.

Han understreker at om man skal diskutere rus og voldtekt, så bør det handle om menn og rus.

– Det er på høy tid med en debatt om menns holdninger til voldtekt. Det er og blir menns ansvar, og voldtekt er en mannssak, understreker Arild Stokkan- Grande.

– Vi kan ikke lenger akseptere at våre medbrødre så til de grader skader kvinner, uten at de tar ansvar, avslutter Breen.

Født sånn eller blitt sånn?

Er det å benekte virkeligheten til fordel for det politisk korrekte noe man hjernevaskes til som del av det politiske miljøet i Arbeiderpartiet (venstresiden generelt?), eller er dette noe man har med seg fra fra starten av og gjør at enkelte trekkes mot politisk venstre?

Problemene med denne galskapen er mange:

 1. Breen og Stokkan- Grande mener tydeligvis at vi ikke skal diskutere reelle sammenhenger mellom kvinners adferd og risiko.
 2. De klarer, som nevnt, ikke å se at selv om kvinnen ikke har ansvaret for voldtektsmannens handlinger, så har kvinner allikevel et ansvar for egen adferd og sikkerhet
 3. De plasserer ansvaret på en gruppe som ikke har mulighet til å ta ansvar

Og gruppen i siste punkt er en det har blitt vanlig å legge ansvaret på i disse debattene om voldtekt: Menn.

Men menn som gruppe kan ikke ta et slikt ansvar. Vi menn har ikke en egen organisasjon med regler og retningslinjer som vi skal følge. Vi er som gruppe ikke en enhet som kan ta ansvar, slik som enkeltindivider er, og slik som for eksempel styresmaktene i landet, som Stokkan- Grande og Breen representerer, er.

Jeg som mann kan ta ansvar for mine egne handlinger. Jeg kan ta ansvar i mitt nærmiljø. Og det kan også kvinner. Men Menn som gruppe, eller Kvinner som gruppe, har ingen slike muligheter, og dermed ikke noe slikt ansvar.

Det er helt riktig av analytikerne i Oslopolitiet å diskutere reelle sammenhenger mellom kvinners adferd og konsekvenser. Det er fullstendig hjernevasket politisk korrekt galskap å benekte disse sammenhengene og i stedet prøve å skape en alternativ virkelighet som er mer politisk opportun. Og det er farlig og ansvarsløst å oppfordre kvinner til å ikke ta ansvar for egne handlinger og egen sikkerhet.

Ref: VG

Stoltenberg hevder hardnakket at Kongen ikke ble nektet å delta. Og jeg tror ham.

Jeg tror også arrangementet er regissert av Stoltenberg og Arbeiderpartiet, og at i det arrangementet er det ikke gjort noen plass til Kongen. Kongen har nok også pent måttet være enig i at arrangementet ikke hadde plass til ham.

Hersketeknikk kalles slikt. Hersketeknikk, utrykk for maktarroganse og talende for hvordan enighet oppnås i Arbeiderpartiet.

I alle tilfelle:

 • Det heter «For Konge og fedreland». Ikke «For Arbeiderpartiet og sosialisme».
 • Kongen representerer folket partinøytralt. Arbeiderpartiet og Stoltenberg representerer partipolitikk og bare en liten del av folket
 • Utdelingen er til for de som får medaljene, og er ikke en anledning for politikere til å sole seg i andres glans

Jeg kan ikke tale for de som har mottatt medaljene, men for meg personlig ville det vært en virkelig degradering av situasjonen om det var Stoltenberg som sto for utdelingen.

Uansett i hvilken grad Kongen har fått signaler om at han er ønsket eller ikke, så er dette usmakelig og respektløst av  Stoltenberg og Arbeiderpartiet.

Punktum!

VG lyver om Obama

mai 7, 2011

I artikkelen «Her er Obamas tabber og løgner» på vg.no avsløres ikke en eneste løgn fra Obama sin side.

Eneste utsagnet fra Obama gjengitt i artikkelen er at Osama ble drept etter en skuddveksling. Noe som til og med er sant, men gir et feilaktig inntrykk fordi skuddvekslingen var ikke med Osama selv, men med noen andre i huset.

Å kalle Obama en løgner basert på dette er ganske drøyt, og man kan spekulere i hvorfor VG driver slik negativ propaganda rettet mot USA og Obama. Uansett hva man tror, så vil jeg slå fast at her er det VG som har et kritikkverdig slett forhold til sannheten.

(Dette var egentlig et lengre innlegg, men det forsvant i publiseringen. Så nå er det bare en stump igjen.)

Åh som jeg morer meg over folks reaksjoner på artikler som denne: «Hevder folk på vestkanten er penest i Oslo»

Pigger stritter i alle retninger, det viftes med janteloven («de er styggere», «de sminker seg mer», «de fettsuger seg mer»), fordommer tas frem og logikk og rasjonalitet legges til side. Slik er det når det sies noe politisk ukorrekt.

Men egenetlig er det så åpenbart. Dersom vi forutsetter:

 • rike og vellykede er attraktive (og de finner vi på vestkanten)
 • pene mennesker er attraktive
 • attraktive mennesker har flere å velge mellom når de skal finne seg partner

… så følger det at de rike og vakre finner hverandre. Og de flytter som regel vestover.

Så dersom det ikke finnes andre signifikante faktorer som er oversett, så burde dette være en svært troverdig hypotese.

Men hva er skjønnhet spør noen? Vel, skjønnhet er det vi mennesker synes er pent. Vi trenger faktiskt ikke definere dette noe mer enn dette for å forholde oss til at skjønnhet er noe som faktisk eksisterer.

Morsomste, mest tragikomiske, reaksjon komer fra Per Fuggeli:

– Dumt fordi det blir en utrolig enfoldig tolkning av mennesket. Det er frekt i den forstand at det reduserer oss til dyr,

Ja, Fuggeli, vi er dyr. og vi lar oss påvirke av ting som utseende og penger/vellykethet. Merkelig ting å benekte, men Fuggeli tilhører kanskje samme skole som hevder at kjønn ikke er biologisk, men en sosial konstruksjon. Der har man som tradisjon å benekte virkeligheten og erstatte med egen ideologi og ønsketenkning.

Dagbladet 4/5:

Aftenposten 5/5:

Hvem fremstår som en seriøs avis, og hvem fremstår som en litt sinna amatørblogger med dårlig språk?

Hint: «Tilbakebevist» er ikke et ord.

Ref: Dagbladet, Aftenposten

Elin Brodins briller

mai 4, 2011

But what about all the good things Hitler did?

Å evne å se ting fra fler enn en side anses generelt som en dyd. Synd at det å forstå når det er relevant ikke også er det. For det er ikke alltid vi bryr oss om de gode tingene Hitler gjorde, eller et Osama bin Laden hadde sine grunner for å hate vesten.

Ja, det er generelt interessant å forstå hva som skaper terror og hat, bin Laden kan være vært en studie, men alt til sin tid. Akkurat nå er ikke helt tiden for å trekke frem hans mot. Med mindre det er noe annet Elin Brodin egentlig ville si.

Og det var det:

Men det er ikke til å unngå at politisk vold vil finne sted når folk blir systematisk undertrykt og herjet med. Vesten er en overmakt som andre ikke har mulighet til å reagere overfor ved hjelp av tradisjonell krigføring, og terror er deres eneste sjanse.

Her var det materiale nok til en doktorgrad. Men jeg skal prøve å være kort.

«Men det er ikke til å unngå at politisk vold vil finne sted når folk blir systematisk undertrykt og herjet med.»

Spørsmålet som tvinger seg frem er hvem som er systematisk undertrykt og herjet med. Og hvem som har stått for denne herjingen. Brodin impliserer indirekte vesten, begrunner sine påstander, men tar dette tydeligvis for gitt. Med andre ord ganske avslørende for Brodins holdninger.

«Vesten er en overmakt som andre ikke har mulighet til å reagere overfor ved hjelp av tradisjonell krigføring, og terror er deres eneste sjanse.»

I verden sett med Brodins briller er det altså «vesten», generelt eller som en enhet, som er fienden. Det er interessant, og det viser at hun «forstår» ekstreme muslimer i ganske stor grad. Om jeg har fått med meg riktig fra mediene, så var det nettopp vesten og vestlig dekadense som var bin Ladens utpekte fiende. Brodin deler tydeligvis dette verdensbildet, i og med at hun ikke bare forstår eksistensen av dette verdensbildet, men slår fast at vesten faktisk ER fienden. Og da ikke bare ekstremismen fiende, som jo er sant, men en undertrykker som må bekjempes.

Videre slår Brodin fast at krig ikke nytter, og at terror derfor er eneste sjansen. Hun forkaster altså alle former for fredelige virkemidler, og sier samtidig at terror faktisk er en fremgangsmåte som nytter, altså kan skape en bedre verden. Jeg er sterkt uenig i begge deler, og vil for eksempel peke på hva terrorisme har gjort for palestinerne; gjort vondt verre. Terrorisme er alles fiende, bortsett fra de som ønsker kaos og konflikter og har liten sympati med menneskelig lidelse.

Brodins hyllest av Osama bin Ladens mot ser altså ut til å bunne i en dyp forakt for vesten, demokrati, individets frihet og en globalisering som bringer land nærmere gjennom samarbeid og sameksistens, og som løfter levestandarden og motvirker undertrykking på global basis.

Det kunne være fristene å be Brodin holde sine hatefulle meninger for seg selv. I stedet vil jeg avslutte med et sitat fra debatten på Dagbladet: Synes det er bra hun har ytringsfrihet. Da avslører hun jo sin dumskap.

Tenk hvilken mulighet dette er for Osama bin Laden til å peke nese av USA, dersom han ikke er død. Hadde ikke USA ved Obama vært helt sikre på at Osama er død, så ville de nok ikke tatt denne sjansen.

Edit: Og man skal være bra naiv for å tro at bilder beviser noe fra eller til i en slik sak. Om USA ønsket å fabrikkere bilder av en død Osama, så ville ikke det vært problematisk med dagens teknologi. Se en Hollywood-film eller to for referanse.

Så kan de som er desperate etter konspirasjonsteorier, eller desperate etter å mistro alt med opprinnelse USA, spekulere i om han ble drept nå eller tidligere eller andre relativt uinteressante ting.

Økt terror som følge av dette tror jeg heller ikke på. Det er evnen, ikke viljen, det har skortet på siden krigene i Afghanistan og Irak. Dette drapet gir ikke terroristene økt evne.

Verden blir et bedre sted uten denne griefer’en. Good bye, and good riddance!

Det norske skattesystemet har blitt ganske enkelt for vanlige borgere, men er desto mer komplisert for næringslivet. Her er det mye spesialtilpassede ordninger. Ikke alle er like heldige, slik som regelen om et kraftverk på 5499 kilovoltampere (kVA) slipper såkalt grunnrenteskatt, mens et kraftverk på 5500 kVA må betale grunnrenteskatt for hele produksjonen Denne skatten må også betales uavhengig av overskudd/underskudd før skatt, og kan dermed svi ganske grundig.

Denne måten å skattelegge på, med et drastisk skattehopp rundt en viss energiproduksjon, fører selvsagt til at mange kraftverk plomberer på eksakt 5499 kVA og utnytter dermed ikke kapasiteten til kraftverket. Dette betyr at ren og fornybar kraft fra vannkraft ikke produseres.

Det har vært ønsket å endre dette, men det blir avslått av regjeringen ved AP og Sigbjørn Johnsen:

“Det er riktig at den nedre grensen i grunnrenteskatten for kraftanlegg i noen grensetilfeller gir insentiver til å tilpasse ytelsen for å unngå grunnrenteskatt, ved at det bygges mindre verk enn det som er samfunnsøkonomisk optimalt. En slik tilpasning kan skje ved at et verk installerer en generator med merkeytelse like under grensen i stedet for en generator med ytelse noe over grensen, eller at det bygges to verk som hver er under grensen i stedet for ett som er over grensen”, skriver Johnsen.

Ref: tu.no

Det Sigbjørn Johnson her sier er at frykten for at noen skal betale mindre skatt (ikke glem at skatt bare er omfordeling av midler og ikke verdiskapning i seg selv, i motsetning til kraftproduksjon) ved å tilpasse seg reglene veier sterkere enn ren og fornybar kraftproduksjon. Så kjenner vi Arbeiderpartiets prioriteringer også når det gjelder dette. Klimaprat er først og fremst unnskyldning for å plage bilkjørere.