Mens jeg satt og Googlet («arbeiderpartiet unndratt offentligheten») kom jeg over denne:

Høyre, Venstre og Fremskrittspartietderimot, ønsket at det skulle stilles samme krav til åpenhet og virksomhetsstyring for offentlige virksomheter som for privateide AS-er. De ble, selvfølgelig nedstemt.

Inga Marte Thorkildsen viste til at slike krav til offentlig sektor kunne «legge til rette for og bidra til konkurranseutsetting og privatisering av offentlige virksomheter». Og her siterte hun dessverre flertallet i komiteen, altså både SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Deres lovendring er gjennomsyret av dyp mistenksomhet overfor alt som kan krype og gå i privat sektor

Ref: Kommentar av Elin Ørjasæter i E24.no

Begge faktorer om de Rødgrønne er velkjente:

  • et ikkeeksisterende forhold til demokratiske prinsipper som innsyn i hva det offentlige driver med
  • et fobisk forhold til privat næringsliv

Allikevel blir jeg sjokkert når kombinasjonen er så eksplisitt uttrykt som i dette tilfellet.

Reklame