Ja til kontantstøtte

april 13, 2011

Fordi:

  1. Familier bør ha et valg. Ikke alle familier har samme behovet. Barnehage passer ikke nødvendigvis for alle, og er ikke nødvendigvis godt for alle barn under 2 år.
  2. Dersom samfunnet skal gi økonomisk støtte til «barneforvaltning», så bør det i større grad gå til alle.
  3. Dette handler om barnefamiliers behov. Utfordring i forhold til integreringspolitikken bør løses på andre nivå enn dette. Dessuten er det meg bekjent ingen forskning som bekrefter at dette har signifikant positiv påvirkning på integrering.

Noen argumenter mot kontantstøtte:

  • Betaler kvinner for å holde seg vekk fra arbeidslivet
  • Hindrer integrering
  • Det er barnehageplass til alle

Hvis man ser nærmere på disse argumentene og sammenligner dem med mine argumenter for kontantstøtte, så vil man kanskje oppdage en fundamental forskjell i filosofi. Argumentene for kontantstøtte setter individets (barna og familienes) behov i sentrum. Argumentene mot setter samfunnets behov og løsninger i sentrum.

For meg gjenspeiler dette en generell prinsipiell forskjell mellom høyresiden og venstresiden i norsk politikk.

Ironien er at for å opprettholde velferdsstaten så må alle i jobb, og vi har ikke tid å råd til å være hjemme med barna.

 

Noen sitat fra de som vet bedre enn deg selv hva som er best for deg og din familie:

Det er et forfeilet syn på barneoppdragelse å tro at foreldrene er de beste til å oppdra barn.

Øystein Djupedal (SV)

Vi kan ikke premiere dem som vi mener har valgt feil

Jens Stoltenbeg (AP)

De tror at hvis man lar familien bestemme fritt, så vil likestilling komme av seg selv.

Gunn Karin Gjul (AP)

Ref:
http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/article1154991.ece
http://www.dagbladet.no/kultur/2005/08/25/441274.html
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=598357

Reklame