Jeg gjør meg en del tanker når jeg følger debatten om det svenske valget og Sverigedemokratene i mediene.

For eksempel merker jeg meg hvordan partiet konsekvent omtales som «det innvandringsfientlige» eller «det høyreekstreme» partiet.

Hvorfor bedrives det slik konsekvent karakterisering av enkelte parti, og ikke andre? Hva er den journalistiske begrunnelsen og motivet for dette?

Og hva betyr egentlig «høyreekstrem»? Ekstremt opptatt av fri konkurranse? Ekstremt opptatt av individets rettigheter? Ekstremt opptatt av verdiskapning? For det er dette som for meg er høyre-verdier. Hvor kommer koblingen mellom fremmedfientlig og politisk høyre fra?

Sverigedemokratene er hacket (VG, TV2). Noen har fått tak i 5700 navn på personer som har vist interesse for partiet, og publisert navnene på nett. Og er det publisert på nett, så forsvinner det aldri.

Grunnen til denne publiseringen er for meg åpenbart å henge ut folk. Det er ikke sosialt akseptert blant «oppegående mennesker» å stemme Sverigedemokratene, slik det i mange miljøer fortsatt ikke er sosialt akseptert i mange miljøer å stemme Frp i Norge. Man blir sett på som alt fra litt mindreverdig og dum, til direkte rasist.

Dette stigma-våpenet er ikke bare i bruk i Norge og Sverige. Jeg husker fra siste valgkamp i USA, der det gikk en kampanje som skulle legge sosialt press på tilhengere av det republikanske partiet. Bl.a ble det laget video med en jente som var med en gutt hjem, oppdager at han har et signert bilde fra en politiker fra det republikanske partiet, og rømmer.

Denne formen for elitistisk tankegang har visse faremomenter ved seg. «Vi er bedre enn dem»-tanken er grunntanken i all rasisme. Og det legitimerer å behandle andre respektløst. Noe vi har sett i Sverige, der en politiker nektet å la seg sminke i samme rom som en fra Sverigedemokratene, og nå når hjemmesiden er hacket, og navnene spredd på nett.

Jeg synes det er skremmende politiske forhold i Sverige, når man ikke evner å behandle mennesker med respekt på tross av at de har andre meninger. Det er skremmende når sosialt stigma og uthenging er et akseptert politisk maktmiddel som brukes aktivt av alt fra politiske meningsmotstandere til massemedier.

Det skaper holdninger som nedgraderer mennesker, gjør at demokratiets verdier undergraves, og i verste fall fører til forfølgelse og verre ting.