Blod!

mai 31, 2010

Det er fascinerende og skremmende hvordan så mange kappes om å fordømme Israel, lenge før man har fakta på bordet.

Er fakta så uinteressant så lenge man på forhånd har tatt parti og vet hvem fienden er? Er det uinteressant å få vite hendelsesforløpet og hvem som startet volden?

Det er slik fordommer, rasisme og hat bygges og forsterkes. Man ser virkeligheten akkurat slik man vil, og dermed blir enhver situasjon en bekreftelse på at man har rett. I tillegg er det en massesuggesjon der folk oppildner hverandre til å bli stadig mer aggressive. Selv offentlige personer som burde ha vett og ansvar til å være litt tilbakeholdne kritiserer basert på rykter, og selv om tonen er mer moderat, så er kritikken like ensidig. Og dermed er de med på å legitimere det ukritiske hatet som florerer.

Det er ikke vanskelig å spore å mekanismene som fører til rasehat og krav om etnisk rensning (og jeg ser flere som krever midtøsten renset for jøder).

Det er aldri hyggelig når folk blir drept. Det er direkte lite hyggelig. Men uhyggen blir bare verre når folk opptrer så ureflektert og absolutt i sin fordømmelse av en situasjon der de fortsatt mangler det meste av fakta.