Streik brukt til utpressing er missbruk av streikeretten

mai 26, 2010


Få, om noen, i Norge har det så ille, eller blir behandlet så urettferdig og ufint, at det kan forsvare streik. Allikevel bruker fagforbundene streik hvert eneste år i lønnsforhandlingene. Det vil si, i de politiske forhandlingene. For det er langt fra bare lønn det handler om. Det handler om alle typer politiske ordninger som er mer elle mindre relevant for arbeidstakere.

Demokratiet settes til siden. Fagforbundene styres ikke av de folkevalgte. De styres ikke en gan av medlemmene. Fagforbundene styres av sine ledere, og denne makten opprettholdes gjennom fagforbundenes organisering. Og den opprettholdes ved at fagforbundene støter fra seg folk med meninger som ikke stemmer over ens med forbundenes meninger. Folk som ikke er retttenkende vil neppe nå langt innenfor organisasjonene.

Samfunnet er fullt av viktige posisjoner. Det er få i dette landet som ikke tilhører en viktig arbeidsgruppe. Noen vil vi merke fort at streiker, andre tar det lengre tid før vi legger merke til. Men de så godt som alle har viktige funksjoner. Å misbruke at man sitter i en posisjon som har raske og tydelige konsekvenser er utpressing. Det er antidemokratisk, det er utpressing og det er ofte kostbart for samfunnet, og dermed å kaste bort ressurser, deriblant alle oss hardtarbeidende ikke-streikenes skattepenger.

Fagforbundene holder også sine egne medlemmer som gissel. Det er ikke slik at det enkelte medlem kan reserve seg mot å streike, dersom de ikke er enig i den saken ledelsen har bestemt skal kjempes for. Det er ikke en gang slik at ikke-medlemmer kan fortsette å jobbe, fordi de er uenig i saken, eller fordi de føler ansvar for bedriften. Når fagbevegelsen missbruker sin makt, så gjør de det så totalitært som mulig.

Den gangen Valla hersket, så var det til og med hennes kampsak at det skulle være ulovlig å ikke være fagorganisert. Så maktsulten var hun og LO. Så liten forståelse og aksept har man for at ikke alle deler fagbevegelsens politiske synspunkt.

Dypt i sjela til fagbevegelsen ligger «oss og dem»-tankegangen. Mang en ikke-organisert er blitt mobbet til å melde seg inn. Mange en ikke-organisert er blitt kalt snylter og free rider. Man snakker høyt om solidaritet, men solidariteten gjelder kun egne medlemmer.

Et eksempel kan man se på Transportarbeiderforbundets hjemmesider.

I går meldte HK-Nytt at transportbedriften Tollpost hadde bestemt seg for å komme sine uorganiserte ansatte i møte. De som ble permittert som følge av transportstreiken skulle får økonomisk kompensasjon fra bedriften for de tre karensdagene før dagpengeordningen fra Nav slår inn. Men det skulle bare gjelde de uorganiserte, siden de organiserte fikk dekket dette tapet av sitt forbund.

Som ansvarlig bedrift ville altså Tollpost ta vare på sine ikke-organiserte medlemmer, siden disse uforskyldt rammes av fagforeningens streikelyst. Det var ikke akseptabelt for forbundet, de forlangte at egne medlemmer skulle kompenseres også:

– Jeg synes det er riktig av bedriften å gi til alle. Som jeg sa til Terje Stuve i går kveld: Dette må gjelde alle eller ingen, sier hun [HK-tillitsvalgt Mariann Østad Andersen].

Men ville foreningen på noen måte eller tidspunkt kompensere for ikke-medlemmene som ble rammet av streiken deres? Selvsagt ikke. Her er det «oss og dem» som gjelder. Man viser kun solidaritet med egne medlemmer. Prinsippet «riktig å gi til alle» gjelder kun når det gagner fagbevegelsen, og ikke når det gagner de uorganiserte. Dobbeltmoralen hersker, og solidariteten med andre enn egne medlemmer og egen sak er lik null, på tross av at fagbevegelse rammer både bedrift og de ansatte som er avhengig av bedriften.

Bedrifter er avhengig av ansatte, og ansatte er avhengig av bedrifter. Foreningenes enspora kjør for flere rettigheter koster. Noen må betale, og konsekvensene er mange. Det blir et tøffere arbeidsliv med større krav til den enkelte ansatte, fordi de ansatte blir dyrere og bedriftene mister fleksibilitet. Og det underskuddet bedriftene får som følge av aksjonene må noen betale for, og det er selvsagt i stor grad kundene.

Jeg vet ikke hva som kan gjøres med problemet. Fagforeningene har fått så mye makt at selv politikerne er maktesløse til å håndtere problemet. Og gjennom egne interne informasjons og nyhetskanaler sørger man for å fore medlemenne med den rette propaganda.

Eneste håpet er at folk begynner å innse at det hele er forferdelig udemokratisk, samfunnsøkonomisk ulønnsomt, skaper et tøffere arbeidsliv, går ut over bedrifter og arbeidsplasser og er å bruke priviligerte posisjoner som utpressingsmiddel.

NB! Dette handler om fagforeninger i Norge i dag, ikke om fagforeningenes historiske betydning eller betydning i andre land. (Lagt til torsdag morgen.)

Nå truer LO med å ta ut enda flere i streik neste uke. Klar utpressingstaktikk. (Lagt til fredag kveld.)

Les også min nye post «Løgn, fordømt løgn og lønnsstatistikk» om manipuleringen av statistikk som ligger bak illusjonen om at kvinner og menn ikke får likt betalt. (Lagt til fredag kveld.)

Reklame

58 Responses to “Streik brukt til utpressing er missbruk av streikeretten”

 1. Aksel Says:

  Du har et merkelig syn på fagorganisasjoner. Det virker du er helt blind for fagorganiseringen og streik som en viktig faktor i utviklingen av det vi kjenner som demokrati i dag. Det er rimelig naivt å tro at ikke vi ville fremdeles hatt et føydalaktig forhold mellom arbeidsgiver og tager om det ikke hadde vært for fagorganisering og streik. Demokratiet i USA ble bygget blant annet med hjelp av fagorganiseringen. Norske og forøvring andre europeiske fagorganisasjoner hentet inspirasjon og opplæring hos amerikanske fagorganisasjoner på slutten av 1800 og begynnelsen av 1900tallet. Det som skjedde senere på 1900tallet med fagorganisasjonene i USA er en annen historie..

  Som man har sett til tider i USA (under Bush Jr var minimumslønn relativt sett den laveste siden 40tallet..) er fagorganisasjoner fremdeles en trygget for en positiv lønnsutvikling.

  På den andre siden, i Norge tar man alt for lett til streik som pressmiddel. Og som nå er det kun grådighet og ikke rettferdighet som ligger bak. Jeg er klubbleder i en fagorganisasjon og alle i klubben var enige om å akseptere arbeidsgivers tilbud som var det samme de ikke fagorganiserte hadde fått litt tidligere. Man kan ikke se bort ifra verdensøkonomiens tilstand. Denne grådigheten vil på sikt skade Norge som nasjon og vil i ytterste konsekvens føre til tap av arbeidsplasser.

  Det er rent misbruk vi ser nå. Og det kommer til å svekke streik som middel når det virkelig trengs og er riktig å bruke.

  • ukorrigert Says:

   Du har rett i at fagforeningene har vært viktig tidligere.

   Norge i dag er derimot det jeg blogger om, og nå er de mer antidemokratiske og ødeleggende enn noe annet.

   • Aksel Says:

    Vel, når Bush Jr presterte å tyne minstelønn til den laveste på 50 år burde du og jeg være glad vi har sterke fagorganisasjoner her i landet. Selvfølgelig burde sterke fagorganisasjoner være sitt ansvar bevisst og ikke forsøke å presse gjennom en «historisk» lønnsøkning for sine grupper i en krisetid, men dårlig dømmekraft er ikke grunn til å dømme fagorganisering og streik som legitimt virkemiddel i ekstreme situasjoner.

 2. Truls Says:

  Tydelig at du ikke har jobbet på gulvet. Uten streik hadde vi fortsatt jobbet for 85,- timen, og bodd i telt alle sammen….

  • ukorrigert Says:

   Du må skille mellom før og nå. At streik har vært viktig en gang i tiden forsvarer ikke dagens missbruk av streikeretten.

 3. Anonym Says:

  Er det streik eller vet vi ikke enda?

 4. Anonymouse Says:

  Når mener du at streik «trengs og er riktig å bruke», da?

  Jeg er sykepleier, har 3 år på høyskole (4 med mitt grunnfag i samfunnsfag) – det samme som f.eks. en ingeniør. Jeg har også, som en ingeniør kan ha, ansvar for menneskers liv og helse.
  Statistikk nylig framlagt viser at i gjennomsnitt tjener en sykepleier i full jobb 112 000,- mindre i året enn andre med tilsvarende utdanning.

  Jeg må si at jeg syns dette er både «urettferdig og ufint», og synes det er helt greit at det streikes for å rette på denne skjevheten.

  • Roffe Says:

   Fantastisk innlegg… det øverste..

   Siden «Sykepleieren» snakker om ansvar for liv og helse, må jeg bare få poengtere at en lege på sykehus (ikke overlege) har en grunnlønn på 420.000, og en sykepleier ca 320-340.000? Da med 7 års utdanning (8-9 med ekstra grunnfag). Sykepleieren har særdeles lite ansvar for liv og helse… derav ordet «pleier». Det å dele ut medisiner som er ordinert, eller tørke en stump eller 10 kan vell ikke være å ha ansvar for ett menneskets liv? Heller vellvære… Vist en velger sykepleier yrke fordi en vill bli rik, burde en ha fulgt litt mer med på skolen. Når en trenger 3.2 for å komme inn på udanningen, sier det sitt.

   Norge bør skjerpe seg, vi skriker og hyler men glemmer at bare 45 minutter sør øst over lever folk for 2000-3000 i mnd.

   Vi er noen sutrekopper hele gjengen, våre forfedre snur seg i graven…

   SKAM!

   • Anonymouse Says:

    Jeg er ikke ute etter å bli rik, og jeg sier ikke at leger ikke burde ha bedre betalt – men jeg vil gjerne ha lønn som er tilnærmelsesvis lik den som andre med like lang utdanning har. Likelønn og likestilling er ikke det samme.

    Hvis du tror at sykepleieren bare deler ut ordinerte medisiner og tørker bæsj så har du ikke peiling, og det er derfor ganske fånyttes å diskutere med deg, men la meg bare stille et spørsmål i forhold til ansvar for liv og helse:
    Når pasienten blir dårlig, hvem tror du observerer dette – hvem henter legen som ordinerer medisinen? For du tror vel ikke at legen er på avdelingen, hos pasientene, hele tiden..?

   • MetteO Says:

    Kan du grave opp EN ENESTE LEGE som tjener 420 000? Heltid, takk. Og jeg vil ha fakta, ikke drømmetall.

    Tror du bør sette deg litt inn i hva sykepleierne gjør før du gaper. Hvem tror du redder liv i hjemmesykepleien f.eks.? Det er hvertfall IKKE legene.

   • lei_av_sutring Says:

    Enig med Roffe.

    Kjenner jeg blir pinlig berørt av å være nordmann når slike situasjoner oppstår.

    Anonymouse: Så du mener du fortjener lik lønn som alle andre som har sittet like lenge på skolebenken som deg, uavhengig av yrke, kompleksitet og evne? Fantastisk..

  • ukorrigert Says:

   Du kan ikke sammenligne epler og pærer på den måten. Det er mange andre faktorer enn lønn og utdannelse, slik som trygghet for jobben, pensjoner, andre ordninger, hvor vanskelig/dyr utdanningen er, hvor populært yrket er osv.

   Og statistikk kan det trikses veldig mye med, slik situasjonen er når det gjelder likelønn.

   Når streik er ok å benytte er det selvsagt ingen fasit på. Men jeg synes streik benyttes alt for lettvint i dag.
   Det er flere streiker hver eneste vår.

   Og kampen for likelønn er dessuten politisk.. Kvinner og menn tjener likt i samme yrker. Og forskjellene på yrker blir epler og pærer. Man kan ikke sammenligne lønn alene. Kvinner velgere oftere yrker med lavere lønn og høyere grad av trygghet, har ofte høyere yrkesfravær, søker seg i mindre grad til lederstillinger. Da blir det missbruk av statistikk å sammenligne direkte uten å kompensere for andre faktorer.

   Jeg ville kanskje kunnet streike for de eldres levekår på gamle og sykehjem, men jeg tror grensa går der i dag.

  • ukorrigert Says:

   Det er også et paradoks at man kjemper for en regulert lønn og mot individuelle lønnsforhandlinger. Da har man på mange måter kjempet mot en dynamikk i lønningene og mot en av mekanismene som kan bringe lønnsnivået oppover på en naturlig måte.

   Og en faktor jeg ikke tenkte på ovenfor, men som er viktig, er at det er ulikt antall lederstillinger innen forskjellige yrkesgrupper. Når sykepleiere ofte har leger som ledere, så kan jeg se for meg at antall lederstillinger innenfor sykepleieryrket er mindre enn for mange andre yrkesgrupper? I såfall vil det også påvirke snittlønna.

  • John Doe Says:

   Eneste grunn til at sykepleirutdannelsen er 3-årig er et bevisst fokus fra sykepleierforbundet hvor man tvang igjennom dette fra de tidligere 2 år, gjorde det om til en høgskoleutdannelse men endret lite eller ingenting i forhold til arbeidsmengden.

   Det blir derfor helt feil å sammenligne 3 år sykepleierutdannelse med 3 år elektroingeniør for eksempel. Sistnevnte har langt høyere krav, har mye mer teori, flere eksamener, høyere strykprosent og i snitt høyere opptakskrav.

   Det er ikke ens eget syn på viktigheten av jobben man gjør som regulerer lønnen, det er etterspørselen og hvor mange/få som kan utføre den og i tillegg hvor mye kunden har råd til å betale.

   I tillegg virker det veldig ensporet å fokusere på lønn som det eneste man får utav en jobb. Jeg tviler på at mange av de som velger sykepleieryrket hadde trivdes særlig godt i et lite avlukke klistret forann en pc hele dagen lang.

   «Tilsvarende utdanning» kan du derfor forkaste illusjonen om med det samme. Bare fordi man endrer litt på papiret gjør det ikke sammenlignbart.

   Så lenge en jente og en gutt begge kan velge den samme utdannelse, ha samme interesser, ha samme karakterer, ha samme personlighet, gjøre samme jobb, ha samme resultat og engasjement, samme arbeidsgiver, stillingsbeskrivelse og ha samme lønn. Vel da har man likelønn per definasjon og man har ingen urettferdighet.

   Eller for å sette det virkelig på spissen. Er du villig til å stille opp på polet og skrike over at enkelte viner koster langt mer enn andre til tross for at de begge er laget på druer og like gamle? Jeg synes faktisk debatten blir like usaklig og tåpelig når man kun setter egne egoistiske ønsker om mere penger på agendaen.

 5. Undres Says:

  Jeg har en kamerat som er fisker, ifjor tjente han
  over 600.000.-kr. Han er ufaglært,skal da alle ufaglærte kreve det samme?
  Mannlige og kvinnlige sykepleiere tjener vel det samme?
  At det er forskjellige inntekter for forskjellige yrker kan vi være enige om, men å blande inn likestilling er tøv!
  Det er også stor forskjell på lønn i privat og off.
  Slåss for høyere lønn men ikke begynn med likestilling,hva blir det neste dere skal blande inn, rasisme? LOL

  • MetteO Says:

   http://www.aftenposten.no/jobb/article752475.ece

   Nei – de gjør ikke det. Les noen tall og bli klok.

   • S Says:

    Jeg synes at enten så skal menn få gå tidligere ut i pensjon eller så kan de tjene mer enn kvinner med tanke på at menn lever i gjennomsnitt rundt 5 år kortere enn kvinner.
    Virker ikke som om det er ett problem som noengang skal bli tatt opp..

   • John Doe Says:

    Ehh jo det gjør de, hvis de har samme jobb. Man kan ikke tvinge kvinner og menn til å velge samme karriære og samme retning innenfor den utdannelsen de tar. Det blir for dumt å da dra frem statistikk som kun viser skiller mellom at flere menn enn kvinner innenfor yrket søker seg til mer krevende stillinger som naturlig nok gir høyere lønn.

    Isåfall skulle vel jeg klagd fordi en kollega som gjør akkurat det samme som meg tjener mer fordi han/hun har jobbet der 10 år lengre? Vi har jo samme bakgrunn og samme jobb.


 6. […] Dagens modell er at lønnsforhandlinger gjøres i siste time og at man bruker metoder som minner om ren utpressing. Bedriften og den ansatte burde hatt en pliktig periode hvert år fra januar til juni hvor man var […]


 7. «Det er ikke en gang slik at ikke-medlemmer kan fortsette å jobbe, fordi de er uenig i saken, eller fordi de føler ansvar for bedriften.»

  Jo, det kan de. Iallefall i prinsippet. Fagorganisasjonen tar bare sine egne medlemmer ut i streik. I praksis er det ikke sikkert de som er igjen er i stand til å gjøre noe fornuftig. Og det er som du sier i noen bransjer et sterkt press for å organisere seg. (Heldigvis ikke i min – IT. Det er jeg spesielt glad for på denne tiden av året.)

  Men ja det er urettferdig at fagbevegelsen har makt til å drive utpresning. En løsning jeg tror ville gjøre det mer rettferdig er om det var lov å si opp ansatte på dagen fordi de streiker. Altså at streik er lov, men at det også er lov for arbeidsgiveren å si, «javel, men da forsøker vi å klare oss uten dere».

  Det ville gjøre streik til en forhandling om hvor verdifulle partene faktisk er for hverandre.

  • ukorrigert Says:

   I praksis blir de beskyldt for streikebryteri og være usolidariske. Og de risikerer å bli mektig upopulære på arbeidsplassen.

   I tillegg er det ofte slik at de streikende fysisk blokkerer muligheten for resten til å gjøre en jobb, noe som bl.a er tilfelle i transportarbeiderstreiken. (Se linken i bloggposten, og les de andre nyhetssakene på samme sted.)

 8. Joar Says:

  Jeg syns B Stærk blander begreper til gangs.
  Å bruke averson mot streiken til å angripe fagorganisasjonen som system,vitner jo om
  en uforstand,grensende til dumhet.
  Les litt historie mann!
  At jeg personlig syns denne streiken er meget
  unødvendig,er en annen sak.


  • Jeg er ikke mot noen av de nåværende streikene spesielt, jeg er mot alle streiker hvor den ene siden sitter på urettferdig mektige våpen, så som at du som arbeidstager har lov til å la være å gjøre jobben din, men arbeidsgiveren har ikke lov til å si deg opp. Da blir det utpresning, og det er galt – uansett hvor nyttig streiken eventuelt måtte være.

   Og som ukorrigert påpeker blir det ekstra urettferdig når de som er organisert også forsøker å hindre uorganiserte i å gjøre jobben sin, såkalte «streikebrytere».

 9. Kim Says:

  Er bare så enig i at streikeretten blir misbrukt.

  I gamle dager rammet en streik arbeidsgiver direkte, og det var et helt legitimt kampmiddel. I dag er det konsekvent slik at 3.part blir berørt. Man rammer ikke «kommunen» i særlig grad ved å ha streik i barnehagene…mens foreldre og arbeidsplassene deres blir ofre.

  Dere som ikke ser dette…kan fortsette å dra på harryturer til Sverige og Gran Canaria…jeg inrømmer det…jeg ser ned på dere!

 10. inherent Says:

  Det er høyst merkverdig at en sykepleier påstår at de tjener kun vel 300.000 i året. Realiteten er noe helt annet. Mange sykepleiere tjener opp mot og over 500.000 i året når man tar med alle tillegg.

  At alle gjør en viktig jobb er uomtvistelig at noen jobber er lettere tilgjengelig enn andre er et like sterkt faktum. De som er villige til å ta et krevende studium kan ikke sammenliknes med de som får sin utdanning med en kombinasjon av læretid og fagutdanning.

  Dette burde være åpenbart men har druknet i organisasjonenes propagandamaskin hvor vi snart tror at vi alle er i ferd med å avgå med sultedøden og at det er like krevende å bli renholder som å bli lege.

  Skjønner jo at organisasjonsledernes gangsyn har forsvunnet i overdådige festmiddager når eksempelvis en renholder i Nordsjøen ikke skal akseptere en fast totallønn på 530.000 i året og fri store deler av året i tillegg.

  Vi lever i en boble som er skapt av flaks, uten tanke for fremtiden og de langsiktige konsekvensene.

  • MetteO Says:

   For at en sykepleier ansatt i kommunen skal tjene like mye som en ingeniør ansatt i kommunen må hun jobbe hver tredje helg og en rekke kvelder. Begge har treårig høyskoleutdannelse og det er et prinsipp i kommunen at utdanning av lik lengde skal verdsettes likt.

   NÅR ble det riktig?

   • Joar Says:

    Da tjener dere like mye da.Med forskjellige
    arbeidstider.
    Kan vel ikke være noe overaskende at sykehus-omsorgstjenester ikke foregår
    mellom 07-16.

   • inherent Says:

    Det må være mulig å ha fått med seg at en ingeniør ikke er sykepleier og omvendt, på samme måte som en jurist ikke trer inn for en lege osv.

    Organisasjonene har konstruert og hamret inn denne tilnærmingen og skaper konflikt mellom gruppene i arbeidslivet.

    Sykepleier er ikke en akademisk utdanning og vil sannsynligvis aldri bli det.

    Lønnskampen har også kraftig utvannet hva som defineres som høyskole. Alt har blitt en lønnskamp.

    Nå blir det jo feil å ha fokus på en enkelte grupper i dette.

    Poenget er at vi totalt sett bevilger oss for mange goder og ordninger og legger opp til at folk flest på sikt blir hjelpetrengende. Det er mange indikatorer. Stats- og kommuneansatte har blant verdens høyeste lønninger, best pensjon, lang ferie, kort arbeidstid, gratis skole sammen med en rekke velferdsordninger og har blitt lønnledende i forhold til privat næringsliv på en rekke områder.

    Vi har uendelig med rettigheter, likevel er vi en verdensener i sykefravær og uføretrygd.

    Organisasjonspampene har nøret opp om kravmentaliteten slik at det hele har blitt svært usmakelig.

   • ukorrigert Says:

    En ingeniør jobber også ofte overtid og ekstra i forbindelse med forskjellige prosjekter.

    Så dette er nok et eksempel på at vi sammenligner epler og pærer.

   • Surre Says:

    Du vet da for faen hva du går til når du tar utdanningen. Sannsynligvis var du ikke skoleflink nok eller interesert nok til å skjønne dette, eller få plass på ingeniørstudiene.

    Kan du ikke bare bli ingeniør da? Du får sikkert omskolering på NAV..

   • John Doe Says:

    NÅR ble dette et prinsipp i kommunene? Det er vel heller et prinsipp blandt skakkjørte arbeidstagerorganisasjoner.

    Så det eneste kravet til å få like høy lønn som deg er altså å ha en like lang utdannelse? Så om jeg går på engleskolen til Märtha i 3 år så er jeg sikret minst 300.000 eks overtid da altså. Høres flott ut må jeg si.

    Poenget mitt er at det må være en sammenheng mellom vanskelighetsgraden for studiet, inntakskrav (reguleres utifra antallet man har bruk for og hvor mange som søker) og arbeidsoppgavene for å vurdere lønnen. Man må da derfor kun se på kvinnelige ingeniører mot mannlige ingeniører, og kun de i samme stilling.

    Det er merkelig at mange i offentlig sektor sutrer over lønn samtidig som de stemmer på partier som er mot privatisering. Ingeniører har i mye større grad valgmuligheter mellom privat og offentlig sektor og har stor nytte av dette i forhold til verdsettelsen av deres arbeidskraft i motsetning til sykepleiere.

    Snakk om å grave sin egen grav.

 11. sdfsdfgddhhh Says:

  Sist jeg var i USA var minstelønnen litt over 4 dollar i timen.

  Tenk litt på den… de som streiker.

  Flytt til USA så kan du minst halvere lønna i de fleste yrker.
  Folk uten utdannelse kunne delt lønna si på 4 minst.

  Nei.. streik er for utbredt i Norge. 99.99% av landets befolkning har ikke noen grunn til å streike.
  Hva med å heller fjerne bomstasjoner, kutte i eiendomsskatt og ta bort avgifter på vanlige biler?
  Da kunne man ha fryst lønna i MANGE år og uansett hatt samme kjøpekraft.

  Stigning her og stigning der.. det blir en sinnsyk prisstigningsspiral.
  Det kommer til å koste mer for å ha barna i barnehagen. Da vil foreldrene ha mer betalt. Maten kommer til å stige. Skal man ha snekker eller murer… ja de må også øke sine priser for å dekke inn det de har gitt ekstra for barnahage kostnader og offentlige avgifter og gebyr.
  Til slutt kan man ikke konkurrere med noen i utlandet – og må på NAV.

  • Surre Says:

   Folk er visst for snevre til å se dette. Irriterer meg hver dag. Sakløse argumenter om likelønn mellom to ikke helt sammenlignbare yrker.

   Med teskje: Alle kan ikke tjene likt! Lønnsnivået er vel likere i Norge enn noe annet land i hele verden?

   Tenk å syte å klage når men tjener laaangt over 300.000 i året. Har hus, båt, bil, unger, vaskehjelp, ferier, rettighter for resten av sitt gamle liv, i tillegg har vi noe som nesten ingen andre i verden har. Vi kan utdanne oss til hva vi vil.

   Streik, streik, streik
   Kjørte forbi «streikevaktsentralen» på alnabru igår. De hadde satt opp et skilt: «Tut hvis du støtter de streikende.» Stoppet litt opp jeg da og tok lunsj. Ingen som tutet, det var mange trasport biler som kjørte forbi iløpet av den halvtimen. Det føltes godt. Norge hadde ikke rabbla helt..

 12. Joar Says:

  til inherent
  Organisasjonspampene har nøret opp om kravmentaliteten
  sier du.Disse «pampene blir jo valgt med jevne mellom-
  rom,av medlemmene.Kravmentaliteten må vel derfor plaseres der.
  Og det er vel antagelig det som skjer.
  Mye vil ha mer osv.
  Ellers er det jo mye vettigt i det du sier.
  Enig i det meste.

  • ukorrigert Says:

   For å stå i posisjon til å bli valgt må man være en del av systemet. De som viker for mye fra «den etablerte lære» innen organisasjonen har liten sjanse til å bli valgt. Og medlemmene hører på lederne og hva som sies i de interne publikasjonene.

   Dette hele er en fin liten selvforsterkende sirkel.

   • Joar Says:

    Kravene blir fremsatt fra grasrota,og fremføres av valgte ledere.
    Slutt å frata ola og kari-(mette) deres ansvar.
    Streik til krampa tar dere.Streik til alle kasser er tomme.La folk stryke med,gi pokker
    i om ungdommer ikke får tatt sin eksamen,
    la unger klare seg som best de kan.
    Men kom ikke etterpå å skylde på annet, enn deres egen grådighet og likegyldighet

   • ukorrigert Says:

    Jeg snakker ikke om hvem som har ansvaret. Jeg snakker om systemet og hvilke mekanismer som virker slik at endringer er vanskelig eller bortimot umulig.

 13. Chris Says:

  Utrulig naiv blogg. Likelønn, som det kjempes for her, er enda ett faktum i diverse jobber. Menn tjener ofte bedre enn kvinner i de samme jobbene, med like kvalifikasjoner osv.

  Synes selv streik er et helt ok pressmiddel når arbeidsgiverne sitter på bakbeina å ikke vil gi en tomme. Den beste måten å presse folk på er igjennom lommeboka. Der svir det mest.

  Å være organisert har bare fordeler, etter min mening. Arbeidsgiver kan ikke bare da tute å herje som han/hun vil å vi har en lang historie der folk har blitt utnyttet av kyniske arbeidsgivere forde de ikke var organisert.

  Har selv en kompis som jobbet i bygningsbransjen, som ufaglært da men likevel. Han ble utnyttet på det groveste. Ingen overtidsønn, helgetillegg, skadeforsikring, fast kontrakt. Ingenting. Han var selv noe naiv da å trudde det beste om folk, men ble fort overbevist at det bildet han hadde av arbeidsgiver, som en omsorgsfull å snill sjef stemte lite.

  Der har du resultatet av å ikke være organisert. Et ekstremt eksempel da, men viser at enda den dag i dag finnes det utnyttere på arbeidsgiversiden. Det eneste som holder de tilbake er organisasjonene.

  • Joar Says:

   Jeg er ikke imot organisasjonene.
   Jeg kan den historien.Men her er det vel ikke komunene som «bare tuter og herjer»
   Lik lønn for likt arbeid er vel ganske gjennomført.
   Mannlige lærere har vel ikke mere i lønn enn kvinnelige.Likedan med sykepleiere.
   At du har en naiv kompis som ikke tok vare på sine
   rettigheter(som er der)gjennom organinisasjonen sin,
   vel-vel.
   Skjønner ikke i hvilke jobber det betales mer for menn,enn for kvinner.
   At sykepleiere sammenligner seg med leger,er en annen sak.

  • ukorrigert Says:

   Det er ikke riktig at menn tjener bedre enn kvinner i de samme jobbene. Med samme ansiennitet og utdannelse tjener menn og kvinner likt.

   Forskjellene mellom kvinner og menn er først og fremst statistiske, fordi kvinner og menn velger ulike yrker, og har ulikt sykefravær (inkludert permisjon ifbm. fødsel).

   Fagorganisering har i prinsippet mye for seg, dersom organisasjonen hjelper sine medlemmer med konkrete uholdbare situasjoner. Men dagens organisasjoner går mye lenger enn dette, og det er det jeg kritiserer i bloggen.

  • Surre Says:

   Utrulig naiv blogg. Likelønn, som det kjempes for her, er enda ett faktum i diverse jobber. Menn tjener ofte bedre enn kvinner i de samme jobbene, med like kvalifikasjoner

   Vet du hva? Det stemmer faktisk ikke.

  • kælle Says:

   Tja.. de får i det minste lov å organisere seg he he. Der hvor jeg jobber er ingen organisert. De blir sparket en etter en – ved at stillinger skifter navn, for så å ikke være lønnsomme. Så er det bare å få en ny arbeidstaker. Det er mange å velge mellom til de fleste stillingene.

   Alle som sitter i sjefsstillinger er deleiere i firmaet og de med utdannelse blir lønnet bra. Så kjiper de heller ned på lønn og annet for de andre.

   Her blir det vel sparket en 2-4 personer i året på grunn av dette.
   De som har skjønt det, melder seg ikke inn i en fagforening for å si det slik. Da blir de ikke lenge.

   Kan jo nevne pappa perm. Regjeringen kan si at vi kan velge selv – men det kan vi bare glemme. Tar du ut perm, så er det 60-70% sjanse for at jobben du kommer tilbake til har skiftet stillingsnavn og oppgaver. Og i løpet av 3-5 mnd så står du på NAV.

   Det er kanskje også noe å tenke på for de som streiker. De har forhåpentligvis en jobb å komme tilbake til etterpå.

   Vi får heller ikke lønn når vi er på kurs. Så det går gjerne et par uker i året hvor vi ikke får lønn – selv om vi er i en annen by døgnet rundt, og i helger mm. Det er ikke så populært..

   Når det kommer til lønn får vi ingen direkte økning. Har vi flaks følger vi prisstigningen. Selv om vi ikke har fått det de siste årene engang.

 14. apekatt Says:

  Enkelt,bli rik.
  Velg noe som bringer kroner i kassen,ingen lavt lønnet jobb.
  Da kan jeg sitte i min milla villa,i ååsen.Mulig ta båten,eller jåten en tur.
  Le av dere sytere,nei til streik skal jeg si da.Da kan jeg bli en dritt,med null perspektiv på det reele hverdagliv.
  Men til det skjer,ja til inflasjon:)
  viv la capitalism.

 15. Truls Says:

  Epler og Pærer ser forskjellig ut, men må behandles likt.


 16. […] og å missbruke statistikk for å fremstille situasjonen annerledes enn den faktisk er. Og streik som utpressingsmiddel for å tvinge gjennom slik ideologi er antidemokratisk og grovt missbruk av streikeretten. […]

 17. tittan Says:

  Ikke rart vi et vanvittig prisnivå og står på randen til å bli en administrasjonsstat her i Norge, når de som frivilling har valgt å gjemme seg i en kommune hver vår benytter seg av en udemokratisk «rett» til å streike. Så flere vakter ved Ullevål sykehus i dag. Blir kvalm. lønnsøkning blir spist opp av økte renter neste år uansett.

 18. Thomas Says:

  naiv.blogg.no

 19. IneCha Says:

  Tror vi overser det faktum at ’tillitsvalgt’ i en organisasjon også har blitt et yrke, en slags status som endel setter høyt. Og for å opprettholde en sterk organisasjon trengs betalende og nye potensielle medlemmer for at den skal bli sterkere. Om disse gjennom flere år skulle si at ‘nei vi har det jo egentlig rimelig greit’, vil behovet for fagorginasasjonen følgelig svekkes. En streik i ny og ne holder oppfattelsen om ‘De Og Oss’ ved like.

  I Verdens Beste Land har vi det ifølge media aldri dårligere enn i opptakten til årets lønnsforhandlinger. Dessverre er vi litt for godt oppdratt i Norge til å ikke sette spørsmålstegn ved hva som er på dagsordenen i radio/tv. Hva vi hører/ser på radio/tv oppfattes som objektiv sannhet. Vi glemmer at Media styres av oppfattelse av aktualitet eller innspill. Og gir god grobunn for lobbyvirksomhet.

  Fagforeninger har gjort en unik jobb for arbeidstakernes rettigheter historisk sett. Og de gjør fortsatt en god jobb overfor de bedriftslederne som behandler ansatte dårlig. All ære. Men streik går i 2010 ut på å gjøre mest mulig skade for egen bedrift/arbeidsplass og ikke minst uskyldig 3.person, for å fremme eget krav. Fordi man vet om yrker som man føler får bedre betalt enn sitt eget. Og hvem kan vel finne på å si at ikke sykepleierne fortjener god lønn? Eller lærerne, selvfølgelig gjør de en god jobb. Men gjør ikke også legene det, snekkerne, renholderne, butikkansatte, kontorfunksjonærer, transportarbeiderne??

  Streik burde vært ytterligheten i Norge på 2000tallet, ikke en vårlig begivenhet. Det burde være andre måter å bli enige på! Streik er usosialt og maktmisbruk.

 20. John Doe Says:

  Ville bare si til forfatteren av denne bloggen; utrolig bra skrevet. Deilig å se at ikke hele landet er helt kjørt på dynga.

  Offentlig sektor er her til lands så utrolig skakkjørt og skyter seg selv stadig i foten. For ikke å snakke om at det er en enormt hull av en utgiftspost for oss skattebetalere.

  Men sosialistene ønsker jo lite annet enn at vanlige folk skal tjene akkurat det samme, betale akkurat like mye skatt, mene akkurat det samme og stemme på venstresiden.

  • ukorrigert Says:

   På den annen side så sysselsetter det offentlige mange som ellers ville gått arbeidsledige… og siden lediggang er roten til alt ondt.

   Men ja, det er utrolig mye ineffektivitet. Det er fordi systemet på mange måter er selvbekjempende. I et konkurranseutsatt marked så har alle bedrifter en «egeninteresse» av å utføre bra arbeid effektivt, hvis ikke så taper de og må overlate plassen til de andre.

   I det offentlige så betyr det å gjøre en god jobb ofte mer utgifter. Kan man ignorere folks behov, så slipper man å bruke ressurser på dem. På den måten tjener det offentlige på å skyve folk vekk (de blir kasteballer) fremfor å hjelpe dem slik de burde.

   • john doe Says:

    Forsåvidt, men det blir en evindelig diskusjon om høna eller egget spør du meg. Her i trondheim eksempelvis har tidligere offentlig ansatte sykepleiere selv investert og skapt et flott eldreboligtilbud som langt overgår det kommunale tilbudet. De ansatte fokuserer på å jobbe med brukerne istedet for å sitte på kontorer, har høyere lønn samtidig som prisen per bruker er langt lavere enn i de kommunale.

    Til tross for dette nekter kommunen å benytte deres tilbud. Deres hender har tydeligvis blitt «kalde» som en følge av at de ikke lenger har trondheim kommune som arbeidsgiver.

    Da det var krise pga mangel på plasser ifjor sommer tilbudte de gratis plasser i sommermånedene. Dette takket de også bryskt nei til. Man kan si det slik at LO er meget mektige her i byen og styrer de rødgrønne med jernhånd i forhold til private tilbud. Et forsøksprosjekt ble gjennomført for endel år siden ble lagt ned umiddelbart da de kom til makten til tross for lavere utgifter, bedre innemiljø, bedre tilfredshet blandt brukerne og blandt de ansatte.

    Åpne for muligheten for kortere og midlertidige ansettelser i større grad slik at langtidsarbeidsledige kan skaffe seg erfaring, benytt den kapasiteten som ligger i de arbeidsledige slik at man også får en mer meningsfull hverdag, still litt krav men også gi muligheter. Flytt ressursene over fra papirpusherne over til de som faktisk er i kontakt med de som trenger hjelp.

    Stillinger, avgifter og reglement som eksisterer kun for å forsvare byråkraters stillinger burde vært terminert for lenge siden. Detaljstyringen er hinsides all fornuft.

   • ukorrigert Says:

    Det er skremmende når ideologien kommer i veien for fungerende løsninger. Men det er spredd så mye privatiseringsfrykt i dette landet, at det ikke er overraskende.

    Du har ikke tilfeldigvis en link eller fler som beskriver noen av sakene?

 21. Sosialliberaler Says:

  Apropos «oss og dem»-mentalitet: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3670417.ece

  • ukorrigert Says:

   Skremmende. Viser hvor farlig LO er blitt for demokratiet.

   «LO i Stavanger vil ikke støtte Ap i valgkampen hvis ikke partiet bryter samarbeidet med Høyre i byen.»


 22. […] du ikke annet enn en brikke for de som fører kampen. Du og dine medstreikende brukes for å holde det norske samfunnet gissel. Dette er ikke bare antidemokratisk, men det har store kostnader for samfunnet, siden produktivt […]


 23. […] Transportstreiken er over, renholderne og kommuneansatte har fått sitt. Så var det Operaens tur før vekterne tok over. Skal det aldri ta slutt? Har dette blitt et slags NM-2010 i å tøyle strikken lengst mulig for mest mulig penger? Som tidligere poengtert er det helt greit med streikerett og krav som holder mål. Men igjen peker jeg på metoder som ligner på reneste mafiametodikken. […]

 24. Heaven Says:

  A really good answer, full of ralnioatity!


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: