NRK-avgiften, ja jeg kaller den det, er det på tide å gjøre noe med. Det er meningsløst med en egen betaling spesielt til dette, da det fungerer som en luksus-avgift. Og flate luksus-avgifter er noe som rammer de fattigste tyngst.

Det er lenge siden TV gikk fra å være luksus til å være allemannseie, og den viktigste kilden til å holde seg oppdatert om hva som skjer i samfunnet. Det vil si, Internet har kanskje tatt over den rollen. Men når man nå lukter på en utvidelse av avgiften til å også gjelde PCer og mobiltelefoner(!) , så er følgende argument fortsatt relevant: Muligheten til å holde seg oppdatert om samfunnet og følge aktuelle nyheter skal ikke belegges med egne avgifter!

Her ser jeg to muligheter:

  • Den sære støtten til NRK fjernes i sin helhet
  • NRK får bevilgninger over statsbudsjettet

Dagens ordning anser jeg som uakseptabel.

Dersom NRK skal behandles spesielt, med bevilgninger andre norske TV-kanaler ikke får, så må det følge med et ansvar og forpliktelser. Det gjør det meg bekjent allerede i dag, uten at jeg har oversikt over hva disse innebærer.

Det jeg tenker på i denne omgang, (uten at det utelukker andre punkter) er tilgjengelighet. På ALT innhold NRK leverer. Altså både via TV, radio og Internett. Kommersielle kanaler som driver uten statsstøtte kan i prinsippet gjøre hva de vil, selv om de selvsagt ikke er fritatt for kritikk.

Men NRK bør ha klarere forpliktelser så lenge de finansieres av skattebetalerne. Og min klare oppfatning er at de må forholde seg til samme regler for å publisere innhold i åpne og fritt tilgjengelige format som resten av det offentlige. NRK er flinke i forhold til radiokaneler og sinn nett-TV løsning. Men løsningen som ble benyttet til OL-sendinger tidligere i år, Silverlight, utelukker i praksis brukere av Linux. På tross av at vi også har betalt NRK-avgiften.

Det er ille nok at man må betale Microsoft-skatt når man kjøper PC (man må så godt som over alt betale for Windows, uavhengig av om man ønsker produktet eller ikke), men samtidig skal man ekskluderes fra innhold på nett man har vært med å betale for.

Det er altså på tide å fjerne NRK-avgiften, enten helt eller erstatte den med bevilgninger over statsbudsjettet. Og i tilfelle siste alternativ, gi NRK klare forpliktelser i forhold til (skatte)betalerne.