Jeg leser «Slik svarer Raja på angrepet fra Håkon Haugli» i VG, og blir fullstendig oppgitt.

Raja burde jo være en intelligent person, med sin utdannelse og posisjon i samfunnet, men nesten alt han skriver er personfokusert drittslenging.

Det dialogmøtet som Haugli forsøker å dytte foran seg, i forsøk på å kamuflere hatet sitt, foregikk på en helt annen måte enn slik Haugli polemiserer. Dette hadde selvsagt en opplyst stortingsrepresentant visst, med mindre han utelukkende skjulte seg bak gardinene på Løvebakken.

Her går Raja går rett på person og kommer med påstander om at Haugli er drevet av hat. Han prøver altså fra første stund å diskreditere Haugli.

Som nordmann blir jeg litt småflau når jeg tenker på at skattebetalernes penger går med til å livnære slike som Haugli – det er slike som han som sitter i vår mektigste sal; som landets øverste organ.

Her fortsetter Raja med å forsøke å undergrave Haugli. En hersketeknikk som sikkert fungerer ypperlig muntlig og med rette typen tilhørere, men som på «trykk» bare faller platt igjennom. Fortsatt er det 0% sak, og 100% personangrep.

Og når jeg sier slike som deg, Haugli, sikter jeg ikke til din seksuelle legning. Den er for meg revnende likegyldig. Da sikter jeg til din bakstreverske personlighet. Din sneversynthet. Og din manglende evne til å se at muslimer kan være annet enn homohatere eller jødehatere. Tro det er eller ei, alt handler ikke om din seksuelle legning – og det er derfra kraftsalven fra meg kommer, som igjen gjentas: Slutt å opptre blendet av din legning! Alle muslimer rundt deg ønsker deg ikke steinet.

Og slik fortsetter Raja. Ignorerer sak fullstendig, men kommer med påstand på påstand om Haugli sin motivasjon, Haugli sine manglende evner, hva Haugli mener og tror.

Dette var starten på Rajas «svar». Jeg leste noe mer av Raja sin raljering, men gadd til slutt ikke mer, det ble for dumt. Alt for dumt!

Og Raja, et lite hint til slutt: Drittslenging er ikke dialogfremmende!