Samfunnet er til for menneskene i det

mars 15, 2010


Loven er til for å trygge og beskytte individer og deres rettigheter og interesser.

I den grad loven skal beskytte andre ting, slik som kommersielle interesser, så er dette sekundære mål, og kun gyldig dersom det igjen tjener primærmålet: tjene individene i samfunnet.

Det er derfor vi har noe som kalles menneskerettigheter, og ikke noe som kalles bedriftsrettigheter. Bedrifter er verdiløse om de ikke tjener menneskene i samfunnet.

Åndsverksloven i dagens form beskytter kommersielle interesser på bekostning av individers personlige frihet, og på bekostning av den generelle kulturtilgangen.

En endring i lovverket trengs, men endringen må gå i riktig retning. Hvis vi glemmer at samfunnsordningene er til for individene i samfunnet, da er vi ute og kjøre.

Reklamer

16 Responses to “Samfunnet er til for menneskene i det”


 1. Om Telenor må stanse tilgangen til The Pirate Bay anser jeg det som et grovt overtramp mot meg og alle andre uavhengige musikere som bruker disse nettsidene som distribusjonsnettverk. Skal platebransjen få lov å ta bort den mest effektive måten vi har å ditribuere våre verker på? Eller er det kanskje viktigere at en bransje som må anses som en dinosaur i 2010 skal få fortsette å ha underholdningsmonopol?

  • ukorrigert Says:

   Fin vinkling, og jeg er enig: Jeg synes man burde se på pirate bay og liknende som en reklamekanal, som kan få folk til å ha lyst til å gå på konsert, kjøpe plate til odel og eie (for oss som er så gammeldagse at vi fortsatt gjør det), kjøpe merchandise og generelt bli kjent.

 2. Musiker Says:

  La la la…

  Godt gjort får’n si at du klarer å glemme rettighetshaverne oppi dette. Er ikke de mennesker da?
  Tilhører ikke de det samfunnet du snakker om?

  Du tar sørgelig feil dersom du tror dette er et «bedriftsannliggende»
  Musikk lages av mennesker og samtlige verk du noen gang har hørt er laget av mennesker.
  Din ide om at dette begrenser seg til «kommersielle interresser» tyder på mangelende perspektiv.
  Ja både samfunn og lovverk er til for mennesker.
  REttighetshaverne er også mennesker og dersom du ikke unner dem det rettsvernet lovverket burde tilby.
  er du ogdså i utakt med FN’s menneskerettigheter.

  Du nevner selv disse men har muligens ikke lest det.
  (foreslår at du tar en rask titt)
  Der går det klart og tydelig frem at skapende mennesker har krav på rettsvern.

  Når dette vernet ikke er tilstrekkelig må det endringer til og de kommer. Samfunnet har ikke råd til annet.

  Så dersom man skal følge ditt ressonnement og snakke om menneskerettigheter er det på høy tid at rettighetshavere får skikkelig rettsvern.

  • euqid Says:

   Phø! Musikkbransjen har hatt 15 år på seg til å komme opp med fornuftige alternativer. Vi pirater har tvunget frem en holdningsendring, og det er også på tide å slutte å tenke at internettsensur og økende overvåkning av uskyldige borgere er veien dere må gå for å kunne tjene penger…Jeg har null sympati med noen av dere. Radiohead og endel andre band har innsett at å krige mot sine kunder ikke er lurt…Du er tydeligvis enda i det 20. århundret…Internett er verdens største oppfinnelse og er langt viktigere enn ditt inntjeningsgrunnlag dersom du ikke evner å finne en forretningsmodell som kan fungere uten at du har med deg politiet ved din side…

   • raakanin Says:

    Kunne ikke sagt det bedre selv!!!

   • Musiker Says:

    PLatebransjen driver faktisk ikke med utvikling av teknologi. Det har aldri vært en del av deres virksomhet.

    Internett og musikk er fasktisk et glimrende utgangspunkt får ny orretningsmodeller og det ser man tydelig idag. Underholdningsbransjen benytter seg av de mulighetene som ligger der og eksemplene er mange.

    Så snart folk blir voksne og skjønner at underholdning ikke lager seg selv er det egentlig all grunn til optimisme.

    Bare så synd at snyltere skal ødelegge for andre.

    Og dette er er snakk om mer enn bare «forretningsmodeller men grunnleggende menneskerettigheter.

   • ukorrigert Says:

    Det er en bransje som søker å begrense deling av kultur så lenge det ikke medfører penger i kassa, som ødelegger for alle.

    Så godt som alle mennesker på planeten ville hatt glede av fri deling av kultur.

   • Musiker Says:

    Noterer meg at du unnlater å ta tak i de tingene jeg faktisk påpeker.

    De ønsker å begrense GRATIS deling av kultur. En viktig forskjell.

    Det koster penger å produsere.
    Hvor foreslår du at de pengene skal komme fra.

    Dersom du ønsker å leie ut noe som er ditt, regner jeg med at du forbeholder deg retten tiol å ta betalt for det og da er det hykleri og doibvbeltmoral å ikke unne andre de samme rettighetene.

    Ødelegger for ALLE??
    Ikke mer enn at huseoere tar betalt når de leier ut bolig. Det hadde vært fint om alt var gratis, men du er rimelig naiv dersom du tror det er «best for samfunnet»

    Så godt som alle mennesker ville hatt glede av at masse ting var gratis, men, og det er et stort men,dette sikrer desverre ikke videre produksjon og det at du i det hele tatt bruker det som et argument i denne sammenhengen kan tyde på at du mangler grunnlegende økonomisk forståelse.

   • ukorrigert Says:

    Det er mange måter å tjene penger på. Man har ikke krav på at hvilken som helst måte man selv velger skal være lønnsom. Man kan tjene penger på konserter, radio, merchandise, tilgjengelighet, bruk i kommersiell sammenheng osv. osv.

    Men ligg unna privatlivet mitt. Når jeg først her kjøpt gjenstanden, vil jeg som privatperson få lov til å gjøre som jeg vil med den.

    Dersom jeg leier ut noe, så gjør jeg det mot betaling ja. Men jeg vil ikke begynne å hindre andre i å fremstille en kopi til privat bruk.

    Det er en forskjell på å leie ut noe som er min eiendel, og å først selge noe og så forvente å allikevel fortsette å ha kontroll over noe man har gitt fra seg. Man oppgir kontrollen over et produkt når man gjør det fritt tilgjengelig for allmennheten. Man ønsker fordeler både av tilgjengeliggjøring og kontroll samtidig. Det er denne selvmotsigelsen, denne grådige pose-og-sekk-mentaliteten, som krever en frihetsovergripende åndsverkslov.

    Og jeg forventer ikke at alt mulig skal være gratis. Jeg forventer at private handlinger i mitt private hjem med gjenstander jeg selv har lovlig ervervet skal være gratis og ustraffbart. At du tror det betyr «alt skal være gratis», viser at det er du som mangler forståelse i dette tilfellet.

  • ukorrigert Says:

   «det rettsvernet lovverket burde tilby», sier du, uten å si hva du mener med det, og hvorfor du mener.

   Alle mennesker har krav på rettsvern, også skapende. Spørsmålet er hvilke rettigheter man skal ha, og hvorfor. Det tar du ikke stilling til.

   • Musiker Says:

    Er ikke det ganske selvforklarende?
    Vi har et forbud mot deling av opphavsrettslig beskyttet materiale.

    Et fungerende rettsvern vil si at dette forbudet håndheves.

    Skal du ha retten til å forsyne deg av den jobben andre mennesker gjør uten å betale?
    Patetisk rett og slett.

    Jeg trenger ikke ta stilling til hvilke rettigheter jeg «skal ha» og hvorfor.

    De rettighetene har jeg allerede og det er gode grunner til at vi har vern av intellektuell eiendom.
    Dette er også nedfelt i FN’s menneskerettighetserklæring.

    Dessverre har det lenge vært slik at myndighetene som skal sikre dette rettsvernet for sin borgere, altfor lenge har sittet på gjerdet, med den konsekvens at private aktører selv må gjøre den jobben myndughetene skal gjøre.

   • ukorrigert Says:

    Det sier seg ikke selv at lovverket bør være som det er i dag. Dagens lovverk går ut over individers grunnleggende frihet, ved at man ikke kan gjøre som man ønsker med et lovlig ervervet produkt. Det er også sterkt begrensende for vår generelle kulturtilgang. Håndheving av loven medfører også sterke angrep på folks frihet og integritet.

    Selvsagt har man rett til å nyte goder av andres arbeid uten å betale. Dersom man stiller ut et maleri på gata, så har man ikke rett til å forlange penger av de som går forbi og nyter maleriet. Ikke har man rett til å forlange penger om noen tar et bilde av utstillingen selv.

    Det er rett og slett en absurd idé at bare fordi du har jobbet litt, så skal du kunne forlange betaling i hytt og pine fra andre mennesker, kontrollere hva folk gjør med gjenstander de har ervervet lovlig. Og jammen tar du ikke til orde for selvtekt også…

   • Musiker Says:

    Du spurte hva jeg mente med: “det rettsvernet lovverket burde tilby» og det svarte jeg på. Det går på det eksisterende lovverket.
    Dette lovverket er til for å sikre individers rettigheter og i dette tilfellet er din «rett til gratis underholdning» fullstendig ubetydelig sammenliknet med viktigheten av beskyttelse av intellektuell eiendom i et moderne samfunn.

    Om det skulle vårt annerledes er et annet spørsmål.

    Å kunne fritt distribuere andres arbeid er IKKE en grunnlegende frihet.

    Gratis kultur er hellerikke en grunnleggende rettighet.
    Og at du som bor i et av verdens rikeste land mener at betaling begrenser din kulturtilgang blir bare patetisk.

    Og du har ikke ervervet deg et produkt.
    Det eneste du har ervervet deg er en begrenset bruksrett(du har f.eks ikke lov til å distribuere eller leie ut).

    Du snakker om integritet som om det var noe fildelere hadde et fnugg av.
    Jeg skal si deg en ting: Det eneste fildelere er opptatt av er å SLIPPE Å BETALE.

    De ønsker tillogmed å ta det på skatteseddelen og la andre betale for snyltingen. Passe frekt.

    Hvor er integriteten du snakker om når det gjelder å betale folk for den jobben de faktisk gjør. Vås

    Det samme kan sies om sammenlikningen din.

    Vi snakker ikke om å kreve betalt for at du hører musikk på gata gjør vi?

    La osds ta det siste førs:
    Vi snakker om ånbdsverk og retten til å bruke dette.
    Det at du kjøper en CD betyr faktisk ikke atdu eier innholdet.

    Tja hvorfor skal man ta betalt for jobben man har gjort?

    Jobber du gratis kanskje?

    Hvorfor tror du medisin og teknologi bedrifter tjener penger på patenter og lisenser?

    Svaret er enkelt: Det sikrer videre utvikling og produksjon.
    Det burde være et enkelt konsept å fatte.

    Hvorfor skal du kunne tjene penger i hytt og gevær bare fordi du jobber litt og kan leie ut noe du har lagd?

    Ideen er kanskje ikke så absurd likevel når du tenker på at disse pengene sørger for at skapende mennesker får tid til å skape fremfor å jobbe på brusfabrikken.

    Det finnes ikke et eneste fornuftig argument for at du skal kunne forsyne deg av den jobben andre har gjort uten å betale.

    At du ikke ser forskjell på private søksmål og selvtekt er egntlig bare ditt problem.

   • ukorrigert Says:

    Om det skulle vårt annerledes er et annet spørsmål.
    Om det skulle være annerledes er IKKE et annet spørsmålet. Det er selve spørsmålet helle denne bloggposten dreier seg om, at det burde være annerledes enn i dag og årsaken til det.

    Gratis kultur er hellerikke en grunnleggende rettighet.
    Det er en konsekvens av grunnleggende frihet for mennesker. Mennesker har en grunnleggende rett til å skape og dele fritt.

    Det eneste du har ervervet deg er en begrenset bruksrett …
    Og det er dette jeg mener må endres. Når jeg har kjøpt et produkt, da forventer jeg å kunne bruke det fritt til alle private formål.

    En begrensning av denne retten går utover min frihet, selvsagt. Og den går også ut over tilgangen til kultur. Med andre ord har vi å gjøre med en lov som har negative konsekvenser for samfunnet individer, og dermed en dårlig lov.

    Tja hvorfor skal man ta betalt for jobben man har gjort? Jobber du gratis kanskje?
    Stadig vekk. Hver gang jeg blogger, så jobber jeg gratis.

    Jeg har ikke støtte i lovverket til å forlange penger av de som nyter mitt åndsverk, selv om det er min eiendom. Ikke synes jeg det ville vært rettferdig heller.

    Som alle andre, med noen uhederlige unntak, så er jeg nødt til å finne noen som vil betale meg for den jobben jeg gjør.

    Jeg kan ikke bare si «Se jeg jobber, hvis noen har glede av dette, så skylder der meg penger. Hvis ikke kommer politiet og tar dere!» Slik dere musikere forventer å kunne.

    Ideen er kanskje ikke så absurd likevel når du tenker på at disse pengene sørger for at skapende mennesker får tid til å skape fremfor å jobbe på brusfabrikken.
    Jeg må skape på fritiden, og jobbe ellers. Hvorfor skal musikere være i en særstilling.

    Dessuten er det lite som tyder på at det vil bli noe stort fall i samlet kulturskaping om litt flere måtte ha en ærlig jobb inntil de fik så mye suksess av at de kunne leve av konserter, komersiell bruk, merchandise, radio osv. osv.

    Derimot vil den samlede kulturtilgangen øke mange mange ganger dersom man tillot fri kulturdeling mellom privatpersoner.

 3. euqid Says:

  Sjekk også ut denne artikkelen…Direkte skremmende!!!

  http://www.aftenbladet.no/debatt/1174479/I_hemmelighetskal_nettet_strupes.html

  • ukorrigert Says:

   Skremmende lesing. Og for meg en bekreftelse på at loven er på fullstendig villspor, når den kan føre til så kraftige angrep på sivile rettigheter som dette.


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: