Er det statens jobb å regulere våre privatliv?

mars 8, 2010


– Dette faller inn under høyresidens naive politikk. De tror at hvis man lar familien bestemme fritt, så vil likestilling komme av seg selv.

Gunn Karin Gjul, Arbeiderpartiet og leder for familie- og kulturkomiteen

De er ikke særlig glad i individets rett til å gjøre egne valg for seg og sin familie, disse AP-folka.

Er dere som stemmer AP virkelig enig i at det er statens oppgave å regulere familielivene våre?

Nå er det ikke første gang politikere på venstresiden uttaler forakt for individenes valg:

det er et forfeilet syn på barneoppdragelse å tro at foreldrene er best til å oppdra barn

Øystein Djupedal, SV

Vi kan ikke premiere dem som vi mener har valgt feil

Jens Stoltenberg, AP

Ref: VG

Reklamer

19 Responses to “Er det statens jobb å regulere våre privatliv?”

 1. gesryrbmevH Says:

  Stemmer ikke AP men dog…

  Poenget er vel at den økonomiske skjevfordelingen som er i samfunnet gjør at kvinner med barn kommer veldig dårlig ut.

  Hvordan kan man snakke om fri vilje til å gjøre valg når man får svi for å velge å få barn?

  Aktiv fordelingspolitikk kan ordne dette og gjøre valgmulighetene reelle ikke fiktive.

  • ukorrigert Says:

   Mener du at man skal kunne ha frihet til å velge uten å måtte ta konsekvenser av sine valg?

   • gesryrbmevH Says:

    Selvfølgelig.

    Men poenget er at med en stor grad av økonomisk skjevfordeling finnes det ikke et fritt valg, det er en bare illusjon.

   • ukorrigert Says:

    Frihet kommer i grader. At man ikke har 100% frihet er ingen unnskyldning for enda flere overgrep mot friheten.

    Det er også et annet viktig element her, og det er forskjellen på redusert frihet som følge av at andre menneske griper inn og reduserer din frihet, og det andre er redusert frihet som følge av at vi mennesker ikke er allmektige, ikke har ubegrensede handlingsmuligheter og ikke er hevet over konsekvenser av våre handlinger.


 2. Det er blant annet dette jeg mener med at feminisme er en totalitær ideologi.

  Staten skal kontrollere hver minste del av livene vårene.

  Når innfører man obligatoriske statlige døgnåpne internat? Døgnåpne barnehager er allerede kommet enkelte plasser.

  Videre skal det være 50/50 menn og kvinner overalt, ikke bare i yrkeslivet (så langt har reguleringene stort sett vært i kule og/eller godt betalte yrker hvor kvinner er i mindretall), men også f.eks. i ulike idretter.

  På tide at noen setter foten ned

  • ukorrigert Says:

   Døgnåpne barnehager er jo en positiv ting når barnehagen-«tvangen» allerede er innført.

   Problemet er at alle skal i barnehagen i utgangspunktet.

  • eva Says:

   Foreldrepermisjon er frivillig. Staten betaler og kan derfor sette premissene.

   Dersom du ikke ønsker å ta foreldrepermisjon fordi du ikke ønsker å følge disse premissene, kan du takke nei og sette inn en dagmamma for egne midler.

   Dersom du ikke benytter den nye fedrekvoten så vil foreldrepermisjonen bli som før juli 2009. Dvs da får du det akkurat slik du ønsker: Det blir som om den nye fedrekvoten aldri har eksistert. Hvor der da TVANGEN?

   • ukorrigert Says:

    Dermed har jeg først betalt skatt til alle de som vil i barnehagen. Deretter må jeg betale ekstra for mine egne barn. Altså må jeg betale dobbelt opp.

    «Staten setter premissene» er ingen unnskyldning for å ikke ta standpunkt til det etiske.

    Så Eva…

    Hvordan forsvarer du at det er riktig at jeg må betale dobbelt, først for andres barn, så for egne barn?

    Hvordan forsvarer du at det er riktig at staten legger sterkt økonomisk press på mennesker, for å få dem til å oppføre seg på en måte som staten ønsker?

 3. Andreas Says:

  Når du skriver «individets rett» til å gjøre egne valg for sin egen familie, hva mener du med det? Refererer du til slik det var før, at det var mannens rett til å bestemme over sin egen familie? Hva da med at han med rette, kunne banke barna sine når de var ulydige, uten statlige represalier? Bestemme hva de skulle tenke, hva de skulle lære, hva de skulle bli? Kreve sex av sin ektefelle når han ville, og forvente at maten sto på bordet når han kom hjem fra arbeidet? Hva med overgrep mot barn, kjønnslemlesting f.eks.? Er det et angrep på «personlig frihet» at vi har regulert denne praksisen, som var en del av det familiære anliggende i enkelte kulturer? Finnes det altså ikke noen nyanser? Finnes det altså ingen argumenter for en tre-deling av mamma- og pappapermisjonen? Finnes det altså ingen argumenter for barnehager? Finnes det altså ingen gode argumenter mot kontantstøtte?

  Jeg ser at jeg tolker relativt fritt ut fra få
  setninger, men alle ser jo hvor disse påstandene dine kommer fra. De er erkekonservative! Ikke noe feil ved det, men det kan være fristende å spørre om hvem du ønsker valgfrihet for, og ikke minst hva du ønsker valgfrihet for? Jeg er ikke mot dette, ingen er det, men likevel ønsker jeg å vite hva dere der ute i det perifere høyre, mener blir bestemt for oss. Jeg velger blant annet selv hvor jeg skal reise på sydentur, neppe dette dere mener? Jeg velger hvilken matbutikk jeg skal handle i, hvilken bank jeg vil benytte meg av osv? Hva mener dere?

  Mvh
  Andreas

  • ukorrigert Says:

   Å beskytte menneskers grunnleggende rettigheter innebærer å beskytte dem både mot overgrep fra staten og overgrep fra andre mennesker.

   En far har ikke rett til å banke sin kone og sine barn, fordi det er overgrep mot kone og barn.

   En stat har ikke etter min mening rett til å regulere folks privatliv fordi det er overgrep mot disse personenes personlige integritet og frihet.

   Det jeg mener er at mennesker har noen grunnleggende rettigheter. Bl.a personlig frihet og integritet. Dette er så grunnleggende at det er nedfelt i første del av FN’s erklæringer om menneskerettigheter.

   Dette betyr at dersom staten skal gå inn og regulere våre liv, så bør staten ha en fordømt god grunn til dette. For eksempel når en grunnleggende rettighet er i konflikt med en annen grunnleggende rettighet.

   For eksempel når din «frihet til å banke kona» er i konflikt med «beskyttelse av egen person og eiendom».

   AP sitt mål er i dette tilfelle ikke å beskytte noen grunnleggende rettigheter. Deres mål er å få samfunnet litt mer likt det som er AP sitt idealsamfunn, som er et samfunn der kvinner og menn tjener mer likt enn de gjør i dag (på tross av hvor ulogisk det er at kvinner og menn skal tjene likt, men la det ligge, det er ikke poenget).

   Er det riktig at staten skal regulere samfunnet i så stor grad at man regulerer folks privatliv, for å oppnå et mål som ikke er annet enn politisk ideologi?

 4. John Doe Says:

  Reguleringer skaper jo arbeidsplasser for AP’s største gruppe av stemmekveg, byråkratene. At AP har en lang og lurvete historie med ønsker om å definere og regulere vanlige menneskers vel og ve er vel langt ifra noe sjokk, likeledes deres lederes nedlatende holdninger ovenfor alle andre med motstridende menneskesyn.

  Liberalismen har vært hovedmotstanderen og fiende av alle totalitære regimer verden over. Mon tro hvorfor man er så livredd for å la folk få ta større kontroll over egne liv.

 5. moks Says:

  ikke glemme at kvinner leve lengere enn menn, og bare se på statistikken, flere eldre kvinne enn eldre menn, selv om menn har hatt det alle synes er et bedre vilkår i samfunnet enn kvinner. Sporsmål blir: hva er det som gjøre et godt? hvis menn ikke hadde disse fynse gods de vil kanskje hadde levde enda et kortere live la å si bare mot gjennomsnitt alder av 60 år mens kvinne leve opp til 82 år, men det ser ut at disse fynse gods gjøre men til å komme seg litt over 70 år.

  Hvordan man måler ett godt liv

  • eva Says:

   Kvinner som har vært hjemmeværende hele livet og som har blitt uavbrutt forsørget uten skilsmisse lever lengre.

   Ingen vet hva statistikken blir for en dobbeltarbeidende generasjon kvinner, eller generasjonen som da skilsmisseraten økte ble sparket ut i arbeidslivet da med dårlige forutsetninger og lav lønn pga mange år hjemme.

 6. M. Annebein Says:

  Det BESTE med slike hofteskudd fra Yssen (og Simonsen), er at svovelsosialistene ikke klarer å dy seg, men hveser av seg sitt iboende grunnsyn.

  Og for de som måtte tvile; dette Gjul lirer av seg ER sosialisme av kjent, gammelt merke.

  Paradokset er egentlig at vi stemmekveget stadig velger dem inn i posisjon, når alt de egentlig bryr seg om er å få bestemme over oss vanlige mennesker.

  Du, Gjul, vil du ha likestilling for kvinners del eller fordi du har et mål som du og sosialistvennene dine skal oppnå (på det frie valgets alter)?
  -Fint at du gjør det så lett å bruke seddelen ved neste valg!

  • ukorrigert Says:

   Jeg vil heller si mangel på grunnsyn. For på meg virker det som om de politiske ideologiene er alt, og grunnleggende etikk er ingenting. Og det er derfor de bare overkjører grunnleggende verdier som personlig integritet og valgfrihet uten å ofre dette en tanke.

  • eva Says:

   Konklusjonen om at kvinner har det bedre uten mann og barn er ikke ny. Mange konkluderte med tilsvarende på begynnelsen av 1900-tallet og valgte et godt liv alene. De jobbet, forsørget seg selv, hadde egne leiligheter og hus, inviterte hvem de ville opp i halmen. De ble oppfattet som en trussel – Hvorfor? Fordi de hadde skremmende rett og det ville vært en katastrofal trend for mennene og vedtatte sosiale normer og strukturer om det fikk fortsette.

   Motargumentene og karakteristikkene av de kvinnen som våget å snakke høyt om dette var de samme som det de er i dag.

   • ukorrigert Says:

    At kvinner klarer seg best alene tror jeg ikke er en så generell sannhet at den kan påstås å være «skremmende rett».

    Når du sier det ble oppfattet som en trussel, og «det ville vært en katastrofal trend for mennene og vedtatte sosiale normer og strukturer om det fikk fortsette», så minner du meg sterkt om dagens AP som ser helt tydelig ser på forskjellen mellom kvinner og menn som en trussel mot de «normer og strukturer» som AP tydelig ønsker vi skal leve etter.

    AP er det i våre dager som opptrer som makthaverne som ser folk som ikke opptrer som AP vil som et problem de må løse.

 7. eva Says:

  Så lenge staten betaler så kan staten sette premissene for utbetlingen.

  Dette gjelder også for arbeidsledighetstrygd, uføretrygd og pensjon.

  Hvorfor skal staten bestemme at permisjonen er kvinnens domene og hvis far skal være hjemme så er det fordi mor så gavmildt gir han av sin permisjon?

  Hvorfor snakker man alltid og at farsrollen og fars bidrag er noe han må få bestemme selv, mens morsrollen den er satt og kan ikke rokkes ved. Rart men får svangerskapsdepresjon av alt det sosiale presset?

  Forøvrig skjønner jeg ikke sutringen over at fedre får mer permisjon. Mener dere at det ikke er et gode å få betalt for å være hjemme og knytte gode kontakter med egne barn? Er disse 6 ekstra ukene virkelig noe å skrike over sett i perspektivet av 40 års arbeidsliv??? Permisjonen er jo blitt forlenget, det vil si at poden får være hjemme med mor og far noen uker ekstra før de må til dagmamma/barnehage fra juli 2009. Er ikke det positivt da?

  Jeg håper de reduserer mors permisjon ytterligere og gir 9 mnd til mor og 9 mnd til far. Dette ville løst f.eks barnehageproblemene uten at man blir helt utdatert og faller utenfor arbeidslivet fordi fraværet fra jobb varer for lengre. Enten man liker det eller ikke skjer nå endringer i arbeidslivet raskerer og raskere og er du borte fra jobben over lengre tid så blir du utdatert og henger etter. Det er latterlig å si at det ikke betyr noe.

  • ukorrigert Says:

   Staten betaler med penger staten har krevd inn av folket under tvang (skatter og avgifter). Så ja, staten kan sette premisser for betaling, men folket kan sette premisser for staten igjen.

   Viktigere enn det er at staten ikke kan sette premisser som går ut over etiske prinsipper. Og det er det etiske jeg tar opp i bloggen: er det etisk akseptabelt at staten regulerer folks privatliv i den grad AP ønsker, noe som går på bekostning av folks frihet og integritet?

   «Staten betaler» er ikke god nok begrunnelse til å ikke forholde seg til dette etiske spørsmålet.


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: