Jeg er ikke imponert over Erik Solheim

januar 31, 2010


Siv Jensen er skeptisk til FNs klimapanel (IPCC).

Det er jeg også. For mye politikk innvolvert gjør det vanskelig å ta standpunkt. Og forskningen bak er det vanskelig å sette seg inn for en legmann.

Erik Solheim er et eksempel på problemet:

Miljøvernminister Erik Solheim er ikke imponert over Siv Jensens angrep på panelet.

– Siv Jensen minner meg om den personen som sitter i familierådet og protesterer når man diskuterer om man skal tegne brannforsikring. Hun argumenterer mot forsikring fordi risikoen for brann har gått ned med 1 prosent, sier miljøvernminister Erik Solheim (SV).

Når kritikere blir besvart med slikt «Ad hominem»-tullball, da blir jeg bare enda mer skeptisk.

Missforstå meg rett. Hva Erik Solheim sier og gjør påvirker ikke min oppfatning av IPCC i det hele tatt. Å bruke han mot IPCC ville være en logisk feilslutning. Han bare eksemplifiserer problemet med debatten. Problemet er at holdninger som han viser er gjennomgående over hele fjøla, og da blir den saklige debatt man kunne brukt som grunnlag for å ta standpunkt drept.

Personlig er jeg også langt mer opptatt av et annet problem: den eksponentielle befolkningsveksten. Jeg vil, tross den irriterende pretensiøse tituleringen, anbefale en kikk på følgende video:

Vi har en eksponentiell befolkningsvekst på denne kloden. Den vil ikke flate ut av seg selv. Hvis den flater ut så er det enten fordi folk begynner å føder færre barn, eller begynner å dø tidligere.

De fleste årsaker til at folk dør eller blir infertile er lite hyggelige.Vi snakker krig, globale sykdomsepidemier, humanitære katastrofer, resursmangel (mangel på mat og energi) osv.

Heldigvis finnes det positive måter å senke befolkningsveksten på, som vi kan observere i Europa: Økt levestandard og utdannelse.

Problemet er at økt levestandard gir større ressursbruk per capita. Selv professoren i videoen ovenfor gjør, trist nok, den tabben å tro at økt per capita forbruk er et stort problem. Selv om han selv fremhever viktigheten å forstå at kjernen i problemet er «growth».

Det viktigste vi må gjøre for å redde fremtiden er derfor å jobbe for økt levestandard globalt. Dette har dessuten mange andre positive følger i form av mindre konflikter og krig, og dermed mindre ressurssløsing.

På tide å åpne øynene og innse at klimautfordringene er et filleproblem i den store sammenhengen.

Reklamer

20 Responses to “Jeg er ikke imponert over Erik Solheim”


 1. Grunnen til lav levestandard er for mye sosialisme. Det ser vi jo lett ved å kikke på fattige land i verden. De er dynket i sosialisme og fascisme. Klimabløffen er bare nok en kynisk metode for å skvise penger ut fra dumme mennesker. Jeg håper Al Gore og resten av lystløgnerene blir straffet for sine enorme ødeleggelser i verden!

  • ukorrigert Says:

   Jeg vil formulere det annerledes, og si at grunnen er mangel på frihet, demokrati og respekt for menneskerettigheter. Og for mye innflytelse fra religion, som er med på å hindre sosial utvikling, oppfordre til å lage fler barn og til å ikke bruke prevensjon.

 2. Anders Says:

  Jeg registrerer bare at Erik Solheim ikke ønsker, eller evner, å føre denne debatten på et saklig nivå. Han møter ikke Siv Jensens argumenter overhodet, men tyr til personangrep istedenfor. Det sier mer om Erik Solheim enn om noen annen. Min erfaring er at folk som tåkelegger debatter på den måten Solheim gjør, i virkeligheten mangler saklige argumenter for sitt syn.

  Det samme gjelder forsåvidt hans meningsfeller også. Argumenter som at «denne debatten er avsluttet – nå må vi handle», «folk som ikke er enige er klima-fornektere», «alle forskere er enige om dette», «de som ikke forstår alvoret i denne rapporten må være skrudd sammen på en merkelig måte» og «2500 forskere kan ikke ta feil…» er bare egnet til å tåkelegge. Jeg har ALDRI hørt en eneste en av forkjemperne argumentere for denne saken på et faglig og saklig nivå. Alle saklige innvendinger blir kategorisk besvart med personangrep og undergraving av noens omdømme. Så spørsmålet blir: Hvis riktigheten av menneskeskapt global oppvarming er så åpenbar, hvorfor er det da så forbanna vanskelig å føre debatten på et saklig nivå? Hva er det man forsøker å skjule?

  Videre er Solheims analogi ikke helt riktig i seg selv heller. Har du mange nok eiendommer så er det nemlig slik at å forsikre dem kan være økonomisk ulønnsomt i lengden. Olav Thon trakk ihvertfall den slutningen, og skal man dømme utifra formuen hans så er han vel det nærmeste man kommer en ekspert på eiendomsforvaltning.

  Erik Solheim bør definitivt jobbe med argumentasjonene sine om han forventer å bli tatt seriøst av voksne mennesker. Ikke forstår han forsikring, og ikke forstår han klima heller. Når han ikke hadde noe bedre å komme med så hadde han faktisk stått igjen med større troverdighet om han bare avstod fra å kommentere!

  • ukorrigert Says:

   Helt enig. Det er for mye politikk involvert til at vi kan stole på formidlingen av forskningen når det gjelder klimasaken.

   Jeg personlig konkluderer derfor verken for eller mot. I stedet fokuserer jeg mer på problemet med befolkningsveksten.

 3. AndyR Says:

  Helt enig. Det som er merkelig er at ingen av disse «global oppvarming» politikerne, og heller ikke IPCC, noen gang har nevnt at verdens befolkning må reduseres. Jo mere mennesker det er på jordkloden desto mere behovet er for energiforbruk. Mer forurensning får man da, og mindre ressurser blir det også. En meget enkelt måte på å redusere verdensbefolkningen er å innføre et forbudt på å ha mer enn 2 barn per foreldre, og dette er det slett ikke noe umoralsk eller stor krav for å innføre.

  • ukorrigert Says:

   Jeg synes det er umoralsk siden det er et ganske stort overgrep mot individets frihet.

   Allikevel gir jeg kineserne kudos for å ha innført liknende tiltak.

   Men jeg håper vi kan unngå det ved mer positive tiltak. Ikke minst fordi jeg mener vi har en moralsk forpliktelse til å bekjempe fattigdom og analfabetisme, og heve verdensbefolkningens levestandard i alle tilfelle.

 4. Jack Daniels Says:

  Veldig godt skrevet og reflektert. Flott at du henviser til videoen. Selvsagt er det største problemet på jorda den eksplosive befolkningsveksten.

  Jeg vil også gjøre et poeng ut av at en kald vinter ikke er bevis på at global oppvarming ikke fins, like lite som en varm sommer er bevis på global oppvarming finnes.

  Det er viktig å nevne helheten i den politiske manipuleringen som har blitt brukt for å pushe et inntrykk av at CO2 er synderen og menneskene er årsaken og at «vi må øke skattene» for da får jorda det bra.

  Dette vet alle som har satt seg bittelite inn i disse sakene at bare er overfladisk tull og svada. Forskere som manipulerer data og sletter det (uansett hvor nobel løgnenes hensikt enn måtte være -å varsle eller øke bevisstheten om mljø–?) så er dette feil feil feil og ikke slik vitenskap er ment å være.

  Disse forskerne ved det skandaleuniversitetet som har blitt avslørt lot være å ta med de bevis som pekte på det motsatte (f.eks at treringene som ikke økte på 1800-tallet, ikke nødvendigvis bare skyldtes at det var kaldere, men også f.eks lite regn, mangel av salter og nitrater osv osv.)
  Dessuten har IPCC overhodet ikke tatt med de naturlige svingningene i jordas temperatursvingninger eller den største årsaken til det, nemlig solas flekker og såkalte solvinder.

  Faktum er at IPCC består veldig mye av (for det meste av) kulturpersonligheter, forfatter, politikere og en liten gruppe forskere. Politikere (slik som Solheim -som har en spesifikk ideologi og en agenda) samt forskere som knapt er ledende eller nøytrale i sitt felt.

  Global oppvarming forårsaket av menneskeskapt Co2-utslipp er en stor løgn (eller i verste fall en overforenkling som er total feil)!

  1. For det første er det ingen konkrete bevis eller noe spesiell enighet blant forskere om at det i det hele tatt skjer noe «global oppvarming». Data som tydet på det (den velkjente hockeykøllegrafen) har vist seg å være feil og laget av falske data og manipulerte data.

  2. mesteparten av gassene i lufta som er ansvarlig for drivhuseffekt er vanndamp, nitrogen, oksygen og metan og en del andre.

  3. Co2 utgjør mindre enn halv prosent (0,5%) av alle gassene i lufta som er ansvarlig for drivhuseffekten!

  4. menneskeskapt bidrag av Co2 utgjør mindre enn 10% av denne halve prosenten! (10% av 0,5% altså, dvs 0,05%) Hvor mye den utgjør vet vi egentlig ikke da det er umulig å måle. Vulkanaktivitet, dyr og de naturlige prosessene står faktisk for mesteparten!

  5. Uansett, denne marginale økningen av Co2 mengden i lufta, som uansett er forsvinnede liten del av de gassene som forårsaker drivhuseffekten, gjør at man igrunn ikke med noe som helst sikkerhet kan vise noe korrelasjon om «global oppvarming» pga menneskeskapt Co2.

  5. Jeg vil redde jordan som hvem som helst annen person, men de (politikerne) gir oss ikke alternativer slik som mindre konsum (av klimaskadelige varer), billigere og bedre veier, biler med bedre forbrenningsmotor, utvidet kollektivtrafikk, bedre utvinning av alternative kilder til energi.
  Ånei, det politikerne foreslår er å øke skatter i Co2-ens navn, som om det skulle hjelpe jorda! Om jeg likevel flyr så spiller det ingen rolle for planeten og billetten kostet meg 600 kroner eller 1000 kr. Politikerne bruker Co2 som påskudd for å kreve mer skatt og endre handelsavtaler og såkalte «klimakvoter» og øke sin egen makt på denne måten. De brukte privatjet og limosiner til klimakonferansen i København! Det var ikke nok limosiner i hele Danmark så det måtte kjøres inn ektsra fra Tyskland for å dekke behovet… nok sagt!

  Så til befolkningsveksten. Du har helt rett der! Det ER det største problemet. Men jeg er uenig i løsningen.

  Misforstå meg rett, men mennesker er det eneste vesenet på jorda som ikke lever i pakt med naturen eller i bærekraftig utvikling. Alle dyr dreper den mengden som er bra for bestanden ellers reguleres det av seg selv (såkalt darwinisme). Mye jakt –> lite ressurser. Lite ressurser –> jegerne dør ut –> ressursene øker igjen –> jegerne øker –> mye jakt –>lite ressurser osv osv osv.

  Men mennesker derimot er som en kreftsvulst. Vi bare øker og øker og øker og bruker opp og bruker opp, faktisk så mye at andre arter må vike unna. Ulven er et eksempel. Den må da for faen leve et sted den også!! Hvem har sagt menneskene har førsterett på kloden?? Vi er for mange og utrydder og fjerner alle andre vesner og arter på vår framferd. Og tror vi har retten til det. Jeg blir kvalm!!!

  Jordkloden tilhører like mye alle andre arter og vi burde holde oss unna et område der dyr ferdes. De må få lov å leve i fred de også. Polarulven er snart utrydningstruet.

  Mennesker har blitt så mange på jorda og det skyldes at de svake (ressurssvake) som naturen ville «fjernet» dersom vi hadde levd litt mer etter darwinisme prinsippet ikke blir fjernet, men akkumulert. Dette blir litt grotesk tanke fordi det som gjør oss til mennesker er jo at vi ikke er som dyr, men tar vare på hverandre. Vi dreper ikke alle som er svakere enn oss fordi «da får vi mere resurser til oss selv». Men der ligger også problemet.

  Jeg skjønner ikke hvorfor du mener at professoren gjør feil når han sier problemet er økt ressursbruk per capita. Selvsagt er det riktig. Eneste problemet med at det er så mange mennesker er jo nettopp at hver av de skal ha mat, klær og medisin og varer og tjenester og hobbyer og ting og eiendeler. Dette øker kravet til ressursene på jorda. Hva eller er problemet med at det er så mange mennesker på jorda om det ikke er at denne økningen fører til økt forbruk.
  Skjønte ikke hvorfor du ikke er enig der. Selv er det vår store ressursbruk som er problemet. Og løsningen ligger i enten å ikke ha så høyt ressursbruk (umulig) eller å redusere antallet mennesker.

  I et forum nevnte jeg at all motorsport burde forbys fordi det bare bruker bensin unødvendig istedenfor å be folk fjerne skiboksen fra biltaket fordi den lille ekstra tyngden øker bensinforbruket… En eneste bil i formel 1 bruker mer bensin enn det en familiebil bruker i løpet av hele sommersesongen om de drar på hytta med bilen eller kjører til tyskland! Men neida, folk ble elleville og ville ikke fjerne formel-1. Hvilken nytteverdi har formel-1?? Ingen! Men vil vi senke vår levestandard elelr fordyrende og ressurssløsende hobbyer, ÅNEI!!!!!

  • ukorrigert Says:

   Jeg antar du har sett videoene, og han bruker på et tidspunkt et vannglass med bakterier som eksempel.

   I dette vannglasset dobler mengden seg hvert minutt. Og det han gjør et poeng ut av er at dersom man finner tre nye vannglass, så man har fire ganger så mye ressurser, så vil bakteriene ha nok plass i to minutter til.

   Mitt poeng er liknende, dersom alle bakteriene bruker 30 ganger mindre plass (det nevnes at vi i vesten bruker tredve ganger så mye ressurser per capita som i fattige land) så betyr det at bakteriene kjøper seg 5 minutter mer tid. Altså ved å kutte forbruk per capita kjøper vi oss litt mer tid, men vi løser ikke problemet.

   Derimot, om vi ved å bruke 30 ganger mer ressurser per capita kan reversere veksten, da har vi faktisk løst problemet!

   Hovedfokus MÅ være på å stoppe/reversere veksten. Klarer vi ikke det, så betyr alt annet vi kan gjøre en liten utsettelse på den kollapsen som uungåelig kommer.

   Derfor MÅ vi fokusere på det som reduserer befolkningsveksten. Om vi samtidig kan redusere ressursbruken, så er det bra. men om redusering av ressursbruk går på bekostning av å stoppe veksten, da kan vi like gjerne drite i det.

  • Øyvind Aak Says:

   Kilde på dette utsagnet: «3. Co2 utgjør mindre enn halv prosent (0,5%) av alle gassene i lufta som er ansvarlig for drivhuseffekten!» ?

   Jeg er klar over at det er en myte at Co2 er den viktigste årsaken til global oppvarming. Men den utgjør en hel del mer enn 0,5%

   http://www.newscientist.com/article/dn11652-climate-myths-co2-isnt-the-most-important-greenhouse-gas.html

   • Jack Daniels Says:

    Du må lese hele den artikklen, ikke bare henvise til noe flåsete beregninger.

    Co2 i lufta utgjorde før den industrielle revulosjonen 0,028 volumprosent av alle gassene i lufta. Nå har dette steget til 0,038 volumprosent av diverse grunner!

    Dette er kjent fakta og ikke det som folk er uenige om. Dette er ikke under diskusjon engang! Ikke fra de som hardnakket hevder global oppvarming engang!

    Det er årsaken til økningen man diskuterer og hvorvidt denne økningen fører til drivhuseffekten og global oppvarming som følge av den.

    De siste påstandene er også tvilsomme og blir nå mer og mer tilbakevist!

    Amen og halleluja!

   • Øyvind Aak Says:

    Ja, men å begynne å nevne kvantiteten av gassene i atmosfæren som bidrar til drivhuseffekten blir missvisende, da kvantiteten alene ikke er nok for å si noe om hvor stor effekt de har.

    Det finnes kanskje mer av oksygen og nitrogen i atmosfæren enn Co2, men Co2 bidrar fortsatt mer til å forsterke drivhuseffekten enn de 2 andre gjør.

 5. Anders Says:

  I Living Planet Report utgitt av WWF, Global Footprint Network og Zoological Society of London (2006) anslås jordas totale biokapasitet til 11,2 milliarder globale hektar (2003). Det vi si at ca. 1,8 g.h. per person hvis forbruket skal ligge på nivå med jordas bæreevne.

  I 2003 forbrukte hver nordmann i gjennomsnitt 5,8 g.h. Hvis de over 2 milliarder menneskene som lever i Kina og India skulle forbruke like mye per person som nordmenn gjorde i 2003, ville de trenger mer enn 11,6 milliarder g.h. i året. Det er mer enn de 11,2 milliarder g.h. som var tilgjengelig for hele verdens befolkning i 2003.

  Om alle i verden hypotetisk sett skulle leve som oss (pr. 2003) så kunne vi altså ikke vært flere enn knapt 2 mrd. mennesker, og måtte hatt en stabil eller negativ befolkningsvekst.

  I virkeligheten er det slik at vår levestandard er umulig for alle, fordi den i stor grad er basert på fattigdom. Uten underbetalte og fattige arbeidere andre steder ville vår kjøpekraft vært nokså begrenset. Om hun som lager genseren du kjøper på H&M skulle levd som deg og meg, så hadde den genseren kostet noe sånt som 3000 kr…

  Problemstillingen med levestandard er altså umulig. Vår levestandard ville forvitre paralellt med andres vekst. Eneste løsningen ville altså være at vi alle ble like fattige, samtidig som man innførte en global ett-barns politikk. Om noen generasjoner ville vi ha kontroll på befolkningsnivået, men levestandarden ville altså aldri kunne bli på norsk nivå for alle.

  • ukorrigert Says:

   For det første, og aller viktigst, du forstår ikke problemet: Med kontinuerlig vekst vil utfordringene bli bare større og større. Eksponensielt. Det vil si at menneskemengden kommer til å vokse fortere og fortere og fortere.

   Det er i praksis umulig. Noe vil flate ut kurven. Og om det ikke gjøres med positive virkemidler, så skjer det automatisk gjennom svært negative konsekvenser.

   Å bremse veksten er viktigere enn absolutt alt annet. For alle de andre problemene blir småtterier mot det menneskeheten kommer til å oppleve når kloden er full.

   Når det gjelder tallene dine så kan jeg ikke si noe om de er riktig eller ikke. Men logikken er det noen feil med.

   For det første går teknologien fremover. Dagens levestandard vil koste mindre ressurser i fremtiden.

   For det andre kan du ikke sammenlikne med Norge. I norge har vi pga. klima og avstander større ressursbehov per capita enn i land som Kina. F.eks i forhold til behov for bil og oppvarming.

   For det fjerde går ikke innlegget mitt inn i detalj på hvilke elementer ved vår levestandard som er viktig for å redusere befolkningsvekst. I en bloggpost som dette så må man være relativt overfladisk for å holde lengden moderat. Det viktigste er å få frem poenget, og ikke grave seg ned i detaljene.

   Hvis du kan komme på en annen måte å stoppe befolkningsveksten som er mindre ressurskrevende enn den jeg forslår, så er jeg lutter øre. Men så lenge du ikke gjør det, så gjentar jeg påstanden: du har ikke forstått problemet. Befolkningsveksten MÅ stoppes. Fikser vi ikke det, så betyr alt annet bare en liten utsettelse av problemene.

   • Anders Says:

    Jeg følger logikken din og forstår hva du mener. Men det er allikevel ikke uvesentlig å se to sekunder på hva høyere levestandard bygger på.

    For det første så er jeg helt enig i at verdens fattigdom er det som er skyld i den eksplosive befolkningsveksten. Om vi ikke stopper dette så har vi en enveisbillett uansett hva vi foretar oss. Klimafjaset er sånn sett en behandling av symptomene og ikke sykdommen. Logikken skulle da tilsi at hvis vi bruker mer ressurser på å heve levestandarden for de fattige, så ville befolkningsveksten avta og forhåpentligvis komme til et punkt der den begynner å synke.

    Men det punktet intreffer først når folk får tilfredsstilt alle sine behov for mat, sikkerhet og økonomisk trygghet – altså når selvrealisering blir viktigere enn reproduksjon. Det er omtrent slik de aller fleste har det i vår del av verden.

    Og her kommer poenget mitt: Vår overflod er basert på andres nød. Det er nettopp denne nøden som gjør at varer og tjenester blir så billige at vi kan leve ut vår selvrealisering istedenfor å produsere unger som skal trygge alderdommen vår. Penger er jo bare papir – det er fordelingen av (og kontrollen på)verdens naturressurser som skaper skjevheten. Vår levestandard er dermed like mye en del av problemet, om ikke selve kjernen av det.

    Konsekvensen av ideen din vil derfor bli at ressursene ville måtte fordeles jevnere. Siden vi som lever i overflod utgjør et mindretall av verdens befolkning, ville altså «likevektspunktet» av en fordeling mellom 6mrd. verdensborgere ligge på et nivå svært langt under de levekårene som gjør oss selvrealiserende.

    Når du snakker om å «bruke» mer ressurser på å heve de fattiges levekår så blir altså spørsmålet: Hvor skal disse ressursene hentes ut av hvem, hvem skal foredle produktene til den enorme økte etterspørselen, og ikke minst hvem skal betale hvem for jobben? Du har en «catch22» der ligningen ikke går opp.

    Du har rett i at dette er selve kjernen av problemet, men har bare hypotetisk rett når det kommer til løsningen. Menneskeheten er en kreftsvulst av natur, og det finnes ingen quick-fix. Som med alt annet i naturen er det ingenting som varer evig, og menneskeheten går mot en korreksjon enten du vil eller ikke.

   • Terry Says:

    «For det første går teknologien fremover. Dagens levestandard vil koste mindre ressurser i fremtiden.»

    Tja. Har ikke teknologi historisk medført ressurssparing på ett felt: menneskelig arbeidskraft?

    Har ikke dette som regel vært på bekostning av ANDRE ressurser? (Olje er det tydeligste.)

    Eller?

    Hva gjelder overbefolkning, så er vel ikke problemet at menneskenes antall overstiger arbeidskraftens bæreevne, men ressursenes bæreevne?

    Når teknologi historisk sett har REDUSERT behovet for arbeidskraft og ØKT behovet for alle andre ressurser, kan vel ikke «teknologi» være løsningen?

    Vi er enige om at befolkningsveksten må stoppes for å hindre at misforholdet mellom mennesker og ressurser reguleres av krig/sult/sykdom. Men å øke ressursforbruket vil bare føre til at antallet mennesker naturen vil klare å fø REDUSERES til UNDER hva det allerede er i dag.

    La oss ta et eksempel. Er det ikke 2 L vann man trenger hver dag for å være sunn og frisk? Vi sier det.

    La oss da si du får inn 40 L vann hver dag og har 20 personer som trenger vann. Du deler ut slik at 10 stk får 3 L hver, og de siste 10 får 10 L på deling, altså 1 L hver.

    Så ser du at de siste 10 ser ut til å bli til 11 og 12 og 15. Dette vil jo ikke gå opp! Du fordeler jo allerede alt vannet du har!

    Løsningen din blir da å gi 3 L vann til alle! Gi dem så høy «levestandard» at de ikke øker i antall! Noe som kanskje stabiliserer antallet personer til 20.

    Problemet er jo at du ikke har 60 L vann. Så snart lagrene dine er tomme, kan du ikke holde på sånn lenger. Hva skjer da? Jo, akkurat det din løsning var ment å unngå!

    Løsningen må, uansett hvordan du snur på det, bli at alle må ha 2 L vann. De som «trenger» mer, må venne seg av med det. Dette er ikke ment bokstavelig, men er et bilde på at de samfunn som forbruker knappe ressurser på ting som er unødvendig, må ta et oppgjør med seg selv og innse at forbruket ikke er bærekraftig.

    Mange organisasjoner jobber for å tenne folkelig engasjement for dette, blant andre fivh.no.

    Fikser vi ikke det, så betyr alt annet bare en liten utsettelse av problemene.

 6. Tor Says:

  Nå er det på tide at noen snakker i media om «Club of Rome», Rothchild og Rockefeller slik at det Norske folk ser hva deres agenda er.Verdens øknomien er på vei inn i en Hyper øknomisk depresjon og etter det har vi NEW WORLD ORDER! Da vil verdensbefolkningen bli redusert til 500.000!!!! Og Solheim er en nyttig IDIOT for Bankeliten!!!

 7. Neroon Says:

  Siv Jensen sier ikke noe nytt. FRP har hele tiden vært klar i sine meninger, uansett hvor politisk ukorekte og upopulære de måtte være. Nå ser det ut til at de får rett igjen.
  IPCC 2007 rapporten ser ut til å bli en internasjonal skandale, synd hun ikke også nevnte at IPCC har måtte trekke tilbake påstandene om at global oppvarming fører til mer ekstremvær, samt påstanden om at 40% av regnskogen ville innen kort tid dø og bli til savanne.
  Mye av IPCC rapporten er ikke utarbeidet av forskere, men er påstander og senarioer utstett fra ikke -vitenskapelige institusjoner som WWF.
  Det er også vært å nevne at russiske myndigheter nå beskylder IPCC for å tukle med klimadata, og at IPPC lederen Pachauri (jernbane ingenøren) som har fagansvaret, er blitt anmodet fra Indiske myndigheter å fratre sin stilling.
  The met office er nå også blitt beskyldt for å rapportere høyere temperaturer. Det viser seg at de mottar 194 millioner pund fra miljøvern organisasjoner for å promotere global oppvarming.
  Påstandene må jo begrunnes, så jeg legger ved linker fra internasjonale media
  http://www.bbc.co.uk/blogs/dailypolitics/andrewneil/2010/01/the_dam_is_cracking.html

  http://www.timesonline.co.uk/tol/news/environment/article7000063.ece

  http://www.guardian.co.uk/environment/2010/jan/20/himalayan-glaciers-melt-claims-false-ipcc

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-1246661/New-scandal-Climate-Gate-scientists-accused-hiding-data-global-warming-sceptics.html

  http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/christopherbooker/6924898/The-Met-Office-gives-us-the-warmist-weather.html

  http://rt.com/Top_News/2009-12-18/climate-scandal-new-evidence.html (RUSSIA TODAY)

  http://blogs.telegraph.co.uk/news/jamesdelingpole/100020126/climategate-goes-serial-now-the-russians-confirm-that-uk-climate-scientists-manipulated-data-to-exaggerate-global-warming/

  http://www.dailyexpress.co.uk/posts/view/146517

 8. Sigve Says:

  Bra innlegg, men jeg er ikke enig i at økt levestandard vil redusere befolkningsveksten. Husk at de «rikes» levestandard er en konsekvens av at noen er villig til å produsere varene vi forbruker til slikk og ingenting. Skal du jevne ut disse forskjellene vil vår velstand/kjøpekraft gå kraftig ned. Vi snakker her om en maaaaaaangedobling av lønnsnivået i den tredje verden for at velstand skal bli en faktor til færre fødsler. Jeg syns at det er et mer sannsynlig resultat at antall fødsler fortsatt blir høyt mens snittlevealderen øker (mer mat, sunnere mat, råd til medisiner etc).

  • ukorrigert Says:

   I Europa, om vi ser bort fra innvandring, så går befolkningen tilbake. Det er et faktum.

   Det har med levestandard, sosiale ordninger og utdannelse å gjøre. Og dette er ikke avhengig av masseproduksjon av varer i billige land.

 9. Shiva Says:

  Befolkningsveksten blir vårt største problem ja, ikke klimaendringer…

  Men ingen tør å snakke om slikt.


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: