Utslipp per kvadratmeter

desember 17, 2009

Det snakkes alltid om utslipp per innbygger.

Med det som mål så vil en nasjon med mange innbyggere med lite utslipp per innbygger fremstå som bedre enn en nasjon med få innbyggere og høyere utslipp per innbygger.

Men for klimaet er dette irrelevant. For klimaet er det totale utslippet som gjelder. Utslipp per klode.

Utslipp per klode er proporsjonalt med utslipp per kvadratmeter. Mange innbyggere med lavt utslipp, eller få innbyggere med høyt utslipp, det er likegyldig for kloden. Det er totalen som teller. Og det burde være likegyldig for politikerne også. For verdens nasjoner burde man altså sette utslipp per kvadratmeter som mål, og ikke utslipp per innbygger.

Kina og USA er i landareal ganske jevnstore. Men Kina har gått forbi USA i størrelse på utslippene. Og Kina kommer antagelig til å øke enda mye mer fremover, siden de har en stor fattig befolkning som fremover skal få sin levestandard hevet.

Reklamer