Trenger fleksibilitet

desember 15, 2009

Stoltenberg trenger fleksibilitet når han jobber. Derfor leier han privatfly.

Det er fullstendig forståelig. Jeg trenger også fleksibilitet, derfor kjører jeg privatbil til jobben.

Reklamer

Mange missliker Berlusconi pga. hans uttalelser, hans oppførsel og (misstanke om) korrupsjon. På bakgrunn av det ytrer de støtte til handlingen som nå har sent Berlusconi: «Endelig», «det var som fortjent» osv.

Dette er demonstrasjon av sørgelig prinsippløs holdning. Og det er sørgelig å se så mye hat blant ellers helt vanlige mennesker.

Det er også et angrep på demokrati og ytringsfrihet. Retten til å ha sterke og provoserende meninger er viktig i et demokrati. Den direkte nytten er at folk kan kanalisere sin misnøye på en fredelig måte gjennom politikk og ytringer, i stedet for gjennom mer voldelige fremgangsmåter.

Og selv om man er fullstendig politisk korrekt i dag, en gang i fremtiden kan det hende man selv har en mening som er ens egen og ikke nødvendigvis i pakt med flertallet. Og da kan det hende man selv setter pris på at noen har forsvart ytringsfriheten.

First they came for the communists, and I did not speak out—because I was not a communist;
Then they came for the trade unionists, and I did not speak out—because I was not a trade unionist;
Then they came for the Jews, and I did not speak out—because I was not a Jew;
Then they came for me—and there was no one left to speak out for me.

Man kan misslike Berlusconi og hans opptreden, men man bør allikevel ha snev nok av bevissthet rundt viktigheten av prinsipper til å ikke hylle en slik handling som nå har rammet Berlusconi.