Jeg eier min kropp! Staten har ingen rett til å bestemme om jeg skal leve eller dø!

september 30, 2009


Mitt forhold til aktiv dødshjelp er enkelt: Jeg eier min kropp! Jeg har rett til å bestemme over den! Ingen andre har rett til å tvinge meg til å leve mot min vilje!

At en stat blander seg inn i det forholdet og forbyr meg å ta eget liv, eller få hjelp til det, er høyst umoralsk. Dette har ikke staten noe med!

Det hjelper ikke at noen mener livet er hellig. Det er ikke statens jobb å bevare det hellige. De som tror på det hellige har ingen rett til å la sin hellighet overstyre min rett til egen kropp. Retten til mitt liv ligger hos meg, og det er opp til meg om jeg vil benytte meg av den retten eller ikke.

Det hjelper ikke at det kan få uheldige konsekvenser, og at noen som i dag er i live er glad de ikke fikk dødshjelp da de ønsket det, min kropp er fortsatt min eiendom, og ikke statens. Dette er et grunnleggende etisk prinsipp som man ikke kan trampe på ved å henvise til det kan få uheldige konsekvenser i enkelte tilfelle. (Og å tvinge noen til å leve, som ikke ønsker det, spesielt om deb are lider, er også en ganske uheldig konsekvens.)

Dere kan misslike det, dere kan synes det er synd, men det er min rett å få bestemme dersom jeg ønsker at mitt liv skal opphøre. Og hvis jeg finner noen som er villig til å hjelpe meg, så har verken staten eller de som tror på det hellige noen rett til å stå i veien.

Ja til aktiv dødshjelp nå!

Ref: VG

21 Responses to “Jeg eier min kropp! Staten har ingen rett til å bestemme om jeg skal leve eller dø!”

 1. Hanne Dills Says:

  Klart du bestemmer over din egen kropp! Men ta en tanke til inn i konklusjonen din: hvem er det da som evt skal hjelpe deg dersom du av ulike årsaker ikke er i stand til å ta livet ditt selv? Legene? Og hva med deres synspunkt og følelser oppi det hele? Etikk er mer enn ens egne personlige meninger.. Bare som en tanke..

 2. Magnus Says:

  Problemet er ikke hva du mener, men hva den andre vil gjøre for deg.
  Det er tross alt han som da vil gjøre den handlingen som er ulovlig. Om du velger å gjøre det selv er jeg igrunn enig standpunktet ditt, men jeg klarer ikke å se at det skal være lov for andre å gjøre det for deg.

  • ukorrigert Says:

   Hvorfor skal ikke det være lovlig for en lege å gi den nødvendige hjelp?

   Du sier ikke du klarer å se at det skal være lovlig. Men det er ikke spørsmålet, spørsmålet er hvorfor det skal være ulovlig.

 3. Helge Søvde Says:

  Staten har ingen rett til å bestemme om du skal leve eller dø, men du har ingen rett til å kreve at staten skal hjelpe deg å dø heller. At staten skulle blande seg borti hvem som skal leve og dø er en fæl tanke, og minner mest om Hitlers regjering under andre verdenskrig.

 4. Tom Says:

  Statens frekkhet har ingen grenser som kjent.
  Om man vil leve skal man leve. Vil man gifte seg, gifter man seg med den man velger. Dette skal staten ikke ha noe med.

  Vil man avslutte sitt eget liv har verken staten ,legestanden eller andre ånnds snobber noe med det.

 5. Karina Says:

  Helt enig med deg som har skrevet dette innlegget!

 6. Per Says:

  Staten er oss alle og til tjeneste for felleskapet, og kontrollert demokratisk.
  Jeg oppfatter av ditt innlegg at det er du som bruker frekke uttrykk om andre.
  Selvfølgelig kan du gjøre med ditt liv som du vil, men det får uheldige konsekvenser om du skal kunne kreve at noen skal hjelpe deg til å dø.

  Om dødshjelp vedtas, vil menneskeverdet bli skadelidende. Svake og syke, og eldre, som ikke er «produktive», og føler at de er til «bryderi», vil bli påtvunget en løsning fra felleskapet, som de ikke nødvendigvis velger selv.

  Menneskelivet har en egenverdi, ikke bare på de gode dagene. For å snakke med bilder:
  Vil du bare ha dager med sol. Ikke regn. Hva gjør du når høsten og kulda setter inn.

  • ukorrigert Says:

   Selvfølgelig kan du gjøre med ditt liv som du vil, men det får uheldige konsekvenser om du skal kunne kreve at noen skal hjelpe deg til å dø.
   Jeg har ikke hevdet at jeg skal kunne kreve hjelp. Hjelp må selvsagt skje frivillig.

   Om dødshjelp vedtas, vil menneskeverdet bli skadelidende.
   Min rett til å bestemme over egen kropp og eget liv trumfer din idé om hva som er menneskeverd.

   Etter min mening er det grov krenkelse å ta fra folk retten til å forvalte egen kropp og eget liv.

   Svake og syke, og eldre, som ikke er “produktive”, og føler at de er til “bryderi”, vil bli påtvunget en løsning fra felleskapet, som de ikke nødvendigvis velger selv.
   Dette er Orwellsk nytale. Friheten til å velge og bestemme selv påstår du er tvang. Tvangen til å måtte leve mot sin vilje fremstiller du som frihet.

   Menneskelivet har en egenverdi…
   Nei. Livet har verdi, men ikke for seg selv. Livet har verdi for eieren, eierens venner og familie og samfunnet. Men livet tilhører eieren, og ikke deg eller noen andre. Uansett hvor mye du mener eierens liv er verdt, så er det ikke din eiendom eller opp til deg å bestemme over det.

 7. unn simonsen Says:

  For min egen del er jeg for aktiv dødshjelp etter eget ønske og når jeg måtte ønske det.
  Min mor (91 år) er av samme oppfatning. Hennes to siste leveår har vært helt jævlig!!! Hun har bodd på et såkalt kristent sykehjem, som vi nå bare kaller SLETTEBAKKEN MENIGHETS ELDRESENTER & KONSENTRASJONSLEIR. I utgangspunktet trodde hele familien at dette skulle bli et sted både hun skulle kunne bo trygt og godt resten av sitt liv. Slik er det IKKE blitt. Det er heller blitt et HELVETE på jord for både min mor og resten av familien. FORDI:
  Ved innflytting (1. januar 2007)hadde hun med seg de ting hun trengte for å forflytte seg. En rullator, en prekestol, en rullestol til daglig å sitte i, en lettere sammenleggbar rullestol til bruk i bil når vi hadde henne med på tur.
  Det første som skjedde var at sykehjemsbestyrer Janneke Eide og avdelingssykepleier Evy Seim straks ville returnere alt til Hjelpemiddelsentrale hvor min mor hadde lånt disse hjelpemidlene gjennom flere år allerede. Både min mor og jeg (datter og nærmeste pårørende) protesterte fordi hun (KB) var helt avhengig av disse hjelpemidlene for å kunne leve og fungere noenlunde godt i en fysisk svekket alderdom.
  Vi ble ikke hørt, samtlige hjelpemidler, sier og skriver samtlige, ble mot våre protester returnert til Hjelpemiddelsentralen fordi avd.spl. hevdet at det ikke var bruk for disse.
  Skriftlig klage ble innlevert, vi forlangte å få hjelpemidlene tilbake, fikk ikke gehør for dette, heller ikke av sykehjemmets tilsynslege Ludwig Aigner
  som i tillegg har gjort seg skyldig i flere overgrep av fysisk, psykisk, juridisk og økonomisk art mot både min mor og meg.
  I tillegg hendte det at en pleiemedhjelper slo og ristet min mor fordi hun ikke var i stand til å stå alene på gulvet mens sengen ble redd.
  Klage ble selvsagt innlevert for dette overgrepet.
  Janneke Eide, Evy Seim og Ludwig Aigner ga klar beskjed om at slike klager var direkte uønsket.
  Resultatet er at jeg (datter) har vært utestengt og nektet enhver kontakt med min mor i 2 -to – år nå.

  • ukorrigert Says:

   Av slike grunner burde det være mulig å velge seg bort og til andre sykehjem.

   • unn simonsen Says:

    Du tror det er så lett? Med en despotisk bestyrer (Janneke Eide, Slettebakken Menighets Eldresenter & Konsentrasjonsleir) som i tillegg beskyttes av en
    enda verre kommunalråd for Helse og Omsorg i Bergen kommune Finn Strand, som øverste beskytter for
    denne utspekulerte og ondskapsfulle troikaen, Janneke Eide, Evy Seim og Ludwig Aigner, en tilsynslege som
    bruker samme straffemetoder overfor forsvarsløse
    mennesker som de metoder dr Josef Mengele brukte.
    Alt er liksom mulig når man har tilknytning til en
    uærlig liga og et maktapparat som er å sammenligne
    med mafiaen, der alle midler tas i bruk for å
    knekke sine motstandere, i denne saken er deres mot-
    standere Unn Simonsen og Kirsten Bjørhovde.
    Jeg har politianmeldt flere forhold, samtlige
    anmeldelser er henlagt!! Janneke Eide, Evy Seim,
    Ludwig Aigner har på sin side anmeldt meg, og de
    anmeldelsene er tatt til følge!! Med et slikt
    resultat at jeg er utestengt, det ble av politiet
    utstedt besøksforbud. Jeg er nektet enhver kontakt
    med min mor på Slettebakken Menighets Eldresenter &
    Konsentrasjonsleir. Dette besøksforbudet kan iflg
    norsk lov bare utstedes for 6 måneder av gangen.
    Bersøksforbudet fornyes derfor hvert halvår. Og
    merk dere en alvorlig ting i denne saken:
    Besøksforbudet har vært behandlet i Bergen tingrett,
    i Gulating Lagmannsrett og nå sist i Høyesterett
    som har avslått anke. Alle tre rettsinstanser UTEN
    at hverken min mor eller jeg (vi som er såkalt
    tiltalt) har fått innkalling til rettsmøtene, heller
    ikke har mine skriftlige forklaringer som er sendt
    rettsinstansene på mail, fordi de ellers nekter å
    ta i mot innsigelser fra oss, ingen av min mors eller
    mine forklaringer er vektlagt i denne saken, som
    nå har pågått i straks 2 -to- år.
    Troikaens samarbeidspartner hos Bergen politkammer,.
    er saksbehandleren Harald Kårtveit, som har gjort
    en uærlig jobb og direkte bidratt til at denne saken
    har fått en slik vending. Harald Kårtveit er gjennom
    syret råtten og korrupt. (Jeg kommer gjerne tilbake
    til mer detaljerte opplysninger).
    HER MÅ JEG SKYTE INN at det står i Besøksforbudene
    at besøksforbudet gjelder Slettebakken Meninghets
    Eldresenter!!! Merk dette, dere som leser denne
    saken.
    Så har jeg tilskrevet kommunaldirektør Finn Strand
    Helse og Omsorg Bergen kommune, og sagt at OK at ‘
    jeg er utestengt, det kan jeg leve med, men at min
    mor er INNESPERRET på LIVSTID, BLIR NEKTET Å
    KOMME UT FOR Å HILSE PÅ SIN ENESTE DATTER,
    DEN BITEN ER FOR DRYG TIL AT JEG KAN SITTE
    Å SE PÅ DETTE UTEN Å OFFENTLIGGJØRE SAKEN.

    Vi søkte så min mor overflyttet til Engen sykehjem i
    Bergen, denne søknaden ble innvilget, men Finn Strand
    kunne samtidig opplyse om at besøksforbudet ville
    bli håndhevet som tidligere – til tross for at
    dommene helt klart sier at besøksforbudet gjelder
    Slettebakken Menighets Eldresenter.
    Men Finn Strand setter seg over nors retts avgjørelser.
    Verdt å merke seg.
    Vi ga derfor beskjed skriftlig om at overflytting
    på disse premisser hadde ingenting for seg, flytting
    ville bare gjøre situasjonen enda verre for min mor.
    hun ville ikke oppnå noen forbedring og ikke få kontakt med sin datter likevel. Derfor ønsket hun da ikke å
    flytte.
    Nå er min mor likevel blitt tvangsflyttet over til
    Engen sykehjem, og besøksforbudet opprettholdes.

    Som tidligere sagt: Jeg kan leve med et
    besøksforbud, at jeg ikke får komme inn og besøke
    min mor, men at min mor nektes å komme ut – utenfor
    sykehjemmets eiendom – for å besøke og hilse på sin datter, det er uhørt i denne sammenheng. DETTE ER
    REGELRETT INNESPERRING OG DET ER UTELUKKENDE BASERT
    PÅ ONDSKAP OG DJEVELSKAP FRA BERGEN KOMMUNES ANSATTE.
    Jeg har gått sterkt ut, jeg kaller disse menneskene
    som påberoper seg å være kristen og som omgir seg
    med en strålegland for KRISTNE DJEVLER.
    (forts følger)
    men

 8. Meg Says:

  Tuller du?!?
  Det høres jo helt sinnsykt ut!!!
  Går det ikke an å få hjelp av noen andre instanser da?
  Jeg hadde politianmeldt de hvis jeg var deg…

  Jeg vet at mange eldre på enkelte sykehjem/gamlehjem hverken får dusje, legge seg når de vil eller spise når de vil.
  De må spise etter faste tidspunkt, legge seg gjerne kl 19 eller 20 og noen dager får de ikke stå opp i det hele tatt.
  Og sitter bare alene på rommet, ensom og forlatt.

  Nei, jeg skal spare penger og betale meg inn på et privat «luksus»-gamlehjem, så jeg kan nyte de siste dagene. Da skal det bli personlig massør, meny etter eget ønske, personlig assistent osv. Men det må bli i utlandet. For i Norge koster det flesk å dø i ensomhet på institusjon der luksus er å få gå på do når man må.

 9. jan Says:

  «Einar understreker at han mener at aktiv dødshjelp kun må gjelde gamle mennesker som er så fysisk nedsatt at de ikke lever et verdig liv.»

  Kan noe vise meg fasiten på et verdig liv?

  Hva er et verdig liv for Kongen? For uteliggeren ver akerselva? For kjell Inge Røkke? For vaskehjelpe på skolen? For asylmottakeren? For assistenten i barnehagen?

  Ingen skal komme til meg å si at jeg lever/ikke lever et verdig liv. Det er det JEG som skal bestemme. Så om jeg ligger der som et oppegående tenkende menneske, men ikke kan bevege meg eller gi uttrykk for noe, så skal det stå en ved senga mi og si: «han har ingen livskvalitet lenger»..

  Hvor mange har ikke hørt den setningen, og ikke kunne gjøre noe med det? Fordi andre avgjør hvordan du har det?

  «Jeg vil heller dø enn å råtne bort på et gamlehjem.»
  sier Einar..
  Slik jeg ser det så fortjener han faen ikke livets rett nå engang

 10. Geir Says:

  Hadde det ikke vært for den missoppfattede kristendommen her i landet ville menneskene forstått at de hadde fri vilje. De kristne har faen ikke gjort noe annet enn å fordømt andre mennesker. Nå må dere fean meg lytte til hva Einar sier og slutte å syte! Folk må jo for faen gjøre hva de selv lyster eller hva jan?

 11. Den Moderne Mann Versjon 2 Says:

  Hva om du f.eks. opplever at livet går i mot deg en stund og ikke føles verdt å leve, f.eks. pga. at folk slutter å lese bloggen din?
  Skal staten da hjelpe deg til å ta ditt eget liv?

  • ukorrigert Says:

   Staten skal ikke hjelpe meg. Staten skal la være å hindre meg i å få hjelp.

   Jeg ønsker å oppheve forbudet, ikke å pålegge staten en oppgave.

 12. Bergliot Rydland Says:

  Kan bare skrive under på det Unn Simonsen skriver. Har mye av samme erfaring. Jeg er helt i sjokk over å se hvor dårlig behandling min mor får på sykehjem og det at Jeg som datter ikke har lov å ta henne med hjem eller ta henne ut. Jeg ble nektet adgang til min mor det hele første året etter innleggelse. Da tok jeg med mannlige venner for at de skulle være vitne til at jeg ikke fikk adgang. Da ble de redde og slapp meg inn. Hele systemet er korrupt. Min mor er blitt helt ødelagt av å være på sykehjem og aldri får komme ut. Sykehjemmet sørget også for at min mor ikke skulle ha mer kontakt med slektninger. All brevskriving ble forbudt. Forstå det den som kan. Men det er ikke bare hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen de tar. De tar og kaster hva som helst som du kommer med, uten å spørre om kanskje jeg ville ta det med meg hjem igjen. Visse elektriske ting er ulovlig eller uønsket på sykehjem, noe som selvsagt må repekteres, men går det ikke an å bare si ifra på en høflig måte og ikke kaste det i søpla?

  • ukorrigert Says:

   Situasjonen din høres forferdelig ut. Nå kjenner jeg ikke bakgrunnen for disse begrensningene du nevner, men det høres ikke lovlig ut.

 13. Anonym Says:

  jhkljdfkljsldfkjlhglakhgiagjoihrtoiag


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

<span>%d</span> bloggere like this: