Spørsmål til Sponheim

september 9, 2009


Følgende spørsmål er stilt til Sponheim på Aftenpostens Nettprat.

Etter en meningsmåling der Venstre gikk frem kommenterte du: «Jeg tar dette som et uttrykk for at mange borgerlige velgere ønsker et politisk alternativ fritt for Frp-politikk.» (VG 14. mai)

Er det ikke litt trist å tilegne egen fremgang motstand mot Frp, i stedet for egen god politikk?

Hvorfor fokusere på forskjellene, når V og Frp har så mye felles i god borgerlig politikk? For du skjønner vel at de eneste som tjener på dette er de rød-grønne? Alle kan være uenige om man går inn for det!

Spennende om han vil svare på det. Jeg pleier ikke å få svar på kritiske spørsmål på slike «nettprater».

Og jeg fikk ikke svar denne gangen heller. Men diskusjon med en Venstre-mann ble det allikevel her på bloggen. Fint å få mer innblikk i hvordan det tenkes i det partiet.

Reklamer

7 Responses to “Spørsmål til Sponheim”

 1. Sigmund Says:

  Som Venstremann vil jeg gjerne svare på dette her på bloggen din. Det er riktig at vi har noe til felles med Fremskrittspartiet – blant annet at vi ikke har troen på store statlige reguleringer. I motsetning til sosialistisk side setter vi individet i sentrum.

  Når det er sagt, så er den politisk avstanden mellom Venstre og Fremskrittspartiet for stor til at vi kan samarbeide i rikspolitikken. Venstre er et klimaparti – Fremskrittspartiet tror ikke engang klimaproblemene er menneskeskapte. Venstre er positive til et flerkulturelt Norge og ser på innvandring som en ressurs og ikke et problem. Og for det tredje står Venstre for en langt mer nøktern og ansvarlig finanspolitikk. Vi er stolte av å si at vi er gjerrige med statens penger.

  Når vi er såpass uenige på så viktige punkter, så er det realiteten. Alle partier kan ikke være enige — hvis vi var det så hadde det tross alt ikke vært noen vits med partier. Å ikke være ærlige på at vi ikke kan samarbeide med Frp er derfor å lure velgerne. Godt valg:)

  • ukorrigert Says:

   >Fremskrittspartiet tror ikke engang klimaproblemene er menneskeskapte.

   Men ser man på hva Frp har gjort i praksis, så har Frp samarbeidet med alle de andre partiene om kvoter m.m.

   At man ikke er dogmatisk i forhold til årsakene, når man faktisk kan samarbeide om løsningene er en dårlig unnskyldning.

   Dessuten er det fullstendig idioti å påstå at klimaproblemene er menneskeskapte. Klimaendringer har det alltid vært.

   Å trekke frem slikt handler om å fokusere på forskjellene, i stedet for å fokusere på løsningene. Det handler om å markere avstand fremfor å finne fellesskap.

   Les også: https://ukorrigert.wordpress.com/2009/09/07/solheim-krever-underkastelse/

   >Venstre er positive til et flerkulturelt Norge og ser på innvandring som en ressurs og ikke et problem.

   Ja, her har venstre en dårlig politikk. Det handler ikke om enten/eller. Innvandrere kan være en ressurs, men da må man ta utfordringene som innvandring fører med seg på alvor. Hvis ikke blir det et problem.

   Dette er for øvrig et syn Høyre deler, men Venstre har ikke problemer med å samarbeide med Høyre. Så dette er også et punkt der Venstre velger å fokuserer på forskjellene, fremfor å fokusere på løsningene.

   >Og for det tredje står Venstre for en langt mer nøktern og ansvarlig finanspolitikk.

   Igjen er dette oppblåste forskjeller. Venstre og Frp har mye av den samme liberale politikken, fokuset på det private næringslivet og skattelette. Sponheim og Venstre vet (burde vite) at det ikke er noe problem for Frp å droppe enkeltsaker som ville være problematiske i et samarbeid.

   Som sagt, fokuserer man på forskjellene så er det ikke vanskelig å være uenige. Men Venstre vet at i et samarbeid med Frp så vil man komme til en enighet. Det betyr at Venstre ikke trenger å støtte de sakene der det er størst uenighet. Så det er ingen vits for Venstre å late som om et samarbeid ville medføre en politikk Venstre ikke kan gå god for.

   Det er lett å fokusere på uenigheter, dersom man har bestemt seg for å være uenig. Bestemmer man seg derimot for å finne en felles samarbeidsplattform, så burde det være mulighet mellom to borgerlige partier som tross alt har mye av de samme verdiene, og verdier som skiller dem klart og prinsipielt fra sosialistene..

 2. Anonym Says:

  «Dessuten er det fullstendig idioti å påstå at klimaproblemene er menneskeskapte. Klimaendringer har det alltid vært.»

  Selvfølgelig har det alltid vært klimaendringer. Men ikke så dramatiske og raske som nå. Det som er fullstendig idioti er å tro at man kan fortsette å pumpe ut hundretusenvis av tonn med CO2 i atmosfæren hvert år uten at det skal få noen som helst konsekvenser i det hele tatt. Det er nettopp denne uansvarligheten vi vil til livs.

  Norge trenger en bedre integrering. Det må være lov for innvandrere som sitter i asylmottak å jobbe, å tjene penger gjennom ærlig arbeid, og ikke bli sittende dag ut og dag inn å motta penger. Det er passiviserende og uheldig. Til forskjell foreslår Frp å ha lukkede asylmottak — i praksis å sperre inne mennesker uten lov å dom. De vil i den situasjonen være kriminelle til det motsatte er bevist. Det er en helt grunnleggende feil måte å ta imot mennesker på, og vi kan ikke være med på det.

  Det virker som du tillegger Venstre motiver vi ikke har. Når vi skal avgjøre om vi kan samarbeide med ett parti, så er det viktig å rangere hvilke saker som er viktig for oss, og hvilke saker som er viktig for dem. Miljø og klima er så viktig for Venstre at vi har sagt at vi går ut av en regjering som vil borre etter olje i Lofoten og Vesterålen. Det viser at den saken – alene – i seg selv umuliggjør et samarbeid med Frp. Så er det invandring, som nevnt, hvor vi har et fundamentalt forskjellig syn. Unge Venstre er for fri innvandring – Frp og Fpu er for å begrense innvandringen. Man *kan ikke* gjøre begge deler samtidig. Derfor må du som velger velge hvilket parti du er mest enig med.

  • ukorrigert Says:

   >Det som er fullstendig idioti er å tro at man kan fortsette å pumpe ut hundretusenvis av tonn med CO2 i atmosfæren hvert år uten at det skal få noen som helst konsekvenser i det hele tatt. Det er nettopp denne uansvarligheten vi vil til livs.

   Ingen vil det. Dette er bare en stråmann.

   >Til forskjell foreslår Frp å ha lukkede asylmottak …
   Høyre ønsker også en innstramming av asylpolitikken. Men det er ikke noe problem?

   Dette er dessuten enkeltsaker som er underordnet de store linjene. Og det er ingen grunn til at slike enkeltsaker skal komme i veien for mulig samarbeid. Det er bare tull.

   >Det virker som du tillegger Venstre motiver vi ikke har.

   Når Sponheim er mer opptatt av at de tar avstand fra Frp enn å fremme egen politikk (ref: uttalelsen til VG9, så taler det et ganske tydelig språk. Likeså når dere er mer opptatt av å lete etter forskjeller enn å finne løsninger.

   >. Miljø og klima er så viktig for Venstre at vi har sagt at vi går ut av en regjering som vil borre etter olje i Lofoten og Vesterålen …

   Da er dere igjen på kollisjonskurs med Høyre, som dere allikevel klarer å vurdere samarbeid med.

   >Det viser at den saken – alene – i seg selv umuliggjør et samarbeid med Frp.

   Dette er igjen bare tøv. Det er ingen ting som tilsier at Frp skal diktere politikken i et eventuelt samarbeid. Og som sagt, dere klarer å samarbeide med Høyre på tross av at Høyre også er for boring. (Ref: http://www.nho.no/getfile.php/bilder/RootNY/filer_og_vedlegg1/NHO_Partibarometer.pdf)

   >Så er det invandring, som nevnt, hvor vi har et fundamentalt forskjellig syn. Unge Venstre er for fri innvandring – Frp og Fpu er for å begrense innvandringen. Man *kan ikke* gjøre begge deler samtidig.

   Igjen:
   – Kollisjon med Høyre, som dere klarer å samarbeide med
   – Samarbeid med Frp betyr ikke at Frp skal diktere politikken

   Dessuten er dere på kollisjonskurs med eget parti her, for Sponheim har ganske klart sagt fra at fri innvandring er noe Venstre IKKE står for.

   Og dette eksemplifiserer det jeg har sagt flere ganger, dere leter etter forskjeller med Frp, forskjeller som er irrelevante i forhold til Høyre. Til og med forskjeller mellom ungdomspartiet og Frp brukes, til tross for at ungdomspartiet er uenig med moderpartiet.

   Dette blir beklageligvis veldig gjennomsiktig. Her kommer konklusjonen først, og argumentene tilpasses deretter konklusjonen.

   Min oppfordring: Fokuser på egen politikk og gjennomføringen av den. Det er det dere vil vinne på i lengden. Å prøve å bli store på avstandstagen til Frp er for useriøst til å gi noe særlig oppslutning i lengden.

   Jeg har pratet med folk som synes Venstres politikk er god, og det er den på enkelte områder, men som ikke kan forsvare å stemme på en «klovn» som Sponheim.

 3. Sigmund Says:

  Det står ingenting på høyres nettsider om innvandring og integrering at de ønsker lukkede asylmottak. Høyre er, i likhet med oss, grunnleggende positive til innvandring, og ønsker å sette individene og ikke grupper i sentrum. Fremskrittspartiet vil tvert imot behandle folk som de er kriminelle allerede, og det er en politikk som bare vil skape bitterhet og gjensidig mistenksomhet.

  Du mener at enkeltsaker som miljøvern og behandling av flyktninger og asylsøkere er «enkeltsaker» som er «underlagt de store linjene». Hva er så de store linjene om ikke miljøvern og menneskesyn er det? Frp har ingen politikk på miljøvern, og en dårlig politikk på menneskesyn, men for oss er dette faktisk svært viktig.

  Når Sponheim tar avstand fra Frp er det selvfølgelig del av en taktikk i en valgkamp. Det er også tydelig når de rødgrønne prøver å klistre oss opp til Frp og sier vi kommer til å samarbeide med dem – fordi de tjener på en tabloid polarisering av norsk politikk.

  Og ja – vårt krav mot oljeboring i Lofoten og Vesterålen står fast, uansett hvem som blir vår regjeringspartner. Vi går ikke inn i regjering med Høyre heller dersom det blir oljeboring på Lofoten i denne perioden. Take it or leave it.

  Du mener at Frp og Venstre egentlig er enige, men hvorfor er vi da fullt uenige om alle disse punktene? Det er et paradoks du bør tenke over.

  • ukorrigert Says:

   >Det står ingenting på høyres nettsider om innvandring og integrering at de ønsker lukkede asylmottak. Høyre er, i likhet med oss, grunnleggende positive til innvandring,

   http://www.google.com/search?q=strengere+asylpolitikk+site%3Ahoyre.no

   >… ønsker å sette individene og ikke grupper i sentrum.

   Dette er innholdsløs retorikk.

   >Fremskrittspartiet vil tvert imot behandle folk som de er kriminelle allerede, og det er en politikk som bare vil skape bitterhet og gjensidig mistenksomhet.

   Og dette er negativ propaganda-retorikk.

   Fakta er, både Høyre (se google-link) og Frp ønsker en strengere asylpolitikk enn i dag. Høyre går til valg på det.

   Til tross for det er dette bare et problem i forhold til Frp, og ikke i forhold til Høyre.

   >Du mener at enkeltsaker som miljøvern og behandling av flyktninger og asylsøkere er “enkeltsaker” som er “underlagt de store linjene”.

   Miljøvern er ingen enkeltsak. Integreringspolitikk er ingen enkeltsak. Nøyaktig hvordan man møter asylsøkere er en enkeltsak.

   >Frp har ingen politikk på miljøvern,

   Selvsagt har de det. Og det har de vist i praksis ved at de har samarbeidet med de andre partiene på tinget, og stort sett stemt i samsvar med de andre i forhold til kvoter m.m.

   >… og en dårlig politikk på menneskesyn,

   Igjen tom og negativ retorikk, som ikke sier noe om Frps politikk, kun din holdning til Frp.

   >Vi går ikke inn i regjering med Høyre heller dersom det blir oljeboring på Lofoten i denne perioden. Take it or leave it.

   Men dere er villig til å forhandle med Høyre, men bruker dette som argument for å forhåndsavise Frp.

   Dobbeltmoral som demonstrerer tydelig at Venstre har bestemt seg på forhånd i forhold til Frp, uavhengig av Frps egentlige politikk.

   >Du mener at Frp og Venstre egentlig er enige, men hvorfor er vi da fullt uenige om alle disse punktene?

   Nei, jeg mener ikke Frp og V er egentlig enig, jeg mener det er mye likt mellom partiene. Og jeg mener det er så mye likt at det finnes et samarbeidsgrunnlag.

   Men på tross av det er det selvsagt mulig å finne forskjeller, om man leter etter dem. Og det er det Venstre så åpenbart gjør i forhold til Frp. Dere har bestemt dere for å ikke samarbeide, så leter dere etter begrunnelse for standpunktet.

   Det demonstreres tydelig ved at dere behandler H og Frp fullstendig ulikt. Det som er problematisk med Frp er ikke problematisk med H, selv når Høyre og Frp har veldig lik politikk.

   Dobbeltstandarden taler sitt tydelige og svært avslørende språk.

 4. Den Moderne Mann Versjon 2 Says:

  Jeg forsøker stadig å sende inn spørsmål ang. likestilling fra et mannsperspektiv til slike nettdebatter, men har enda ikke opplevd å få svar på et eneste spørsmål.


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: