– Det er hundretusener som jobber innenfor eldreomsorgen. De gjør en skikkelig jobb hver jævla dag. Og da bør de ikke få en slik nedrakking av den jobben de gjør. Det irriterer meg kraftig, sier Jan Davidsen til Dagbladet.

Her skyter du skivebom Davidsen, det er stor forskjell på en kritikk av systemet og en kritikk av de personene som jobber i systemet. Og siden du ikke forstår det, så er det ikke rart du bare avfeier alle systemendringer og i stedet støtter «stø kurs», eller det jeg liker å kalle «mer av det samme»-politikken til AP. Der alle problemer skal løses ved å intensivere innsatsen og overføre enda mer penger (på bekostning av hva?).

Jeg har normalt ikke personlige motiver når jeg velger hvilken politikk jeg støtter. Jeg støtter den politikken som jeg mener er best for landet, og best for innbyggerne og dessuten etisk og moralsk forsvarlig. Men akkurat når det gjelder eldreomsorg så tenker jeg i tillegg på meg selv. Jeg skal (forhåpentligvis) selv bli gammel en dag, og fra det jeg har observert av kommunal eldreomsorg så er jeg skrekkslagen. Jeg vet at mange får god pleie, men mange eldre lider forferdelig. Det har jeg observert med egen nær familie, og det gir meg fortsatt klump i halsen å tenke på.

Og jeg blir forbannet på de politikerne som er så imot muligheten for å velge seg vekk, enten på egen hånd eller ved hjelp av familie eller samråd med lege, fra et sted der man lider og reduseres fra et menneske til … noe jeg ikke vet hvordan jeg skal beskrive, men der troen på livet er totalt fraværende og alt man venter på og ønsker er å dø vekk fra det hele.

Jeg synes dagens system er skammelig og uetisk. For meg er det fullstendig etisk uakseptabelt og ta fra mennesker mulighet og valg og bare la dem lide slik mange (ikke alle) gjør.

Dagens system fungerer ikke. Og det er ikke en kritikk av de som jobber i systemet slik Davidsen fremstiller det, men en kritikk av selve organiseringen. Det er på høy tid å tenke nytt!