– Det blir ikke flere leger og sykepleiere av at de ansettes på et privat sykehus. Legene får bare høyere lønn. Det er ikke sånn at arbeidsledige leger går rundt på gata. Derfor fungerer ikke Høyres helsemodell, sier helseminister Bjarne Håkon Hansen (Ap) om Høyre-forslag.

Ref: Dagbladet

Jeg tar for gitt at det ikke bare er leger som får høyere lønn, men også resten av sykepersonalet, slik som pleierne.

Jeg har også vært av den oppfatning at høyere lønn for bl.a sykepleiere var noe regjeringen var for. For å øke yrkets status, og for å trekke flere til yrket. Men Hanssen sier her i klartekst at det ikke er tilfelle. En helsemodell der bl.a sykepleiere får høyere lønn vil i følge Hanssen ikke fungere.

Det skulle være rimelig klar melding til dere som jobber i det offentlige.

Hanssen har heller ikke spesielt stor tiltro til norske helsearbeideres profesjonalitet:

– Dersom pengene skal følge pasienten i et slikt system vil det bety at belønningen for å operere blir stor. Jeg frykter det blir fristende for leger ved de private klinikkene å gi flere operasjoner. Ved en meniskskade blir det jo ikke noe penger uten en operasjon, sier Hanssen.

Er dette et utbredt problem blant tannleger i dag, eller er dette snakk om skremselspropaganda fra Hanssen? Den samme Hanssen som i går beskyldt forsikringsselskapene for skremselspropaganda når de brukte helsekøene i argumentasjon for helseforsikring.

Det paradoksale med dagens politikk, som spiller på frykten for de private, for å sørge for mest mulig likt tilbud til alle, er at den virker mot sin hensikt. Det er skapt et system der fattige står i offentlige helsekøer, mens rike kjøper privat tjenester. I inn- eller ut-land.

Tetzschner mener sosialdemokratiet har skapt et klasseskille hvor de som har råd betaler dobbelt for den behandlingen de trenger – først over skatteseddelen, deretter direkte til et privat sykehus for å hoppe over køen.

– Bjarne Håkon tjener jo på lange helsekøer fordi folk da velger et privat alternativ som staten ikke sitter igjen med regninga på, sier Tetzschner.

Denne redselen for at private skal tjene penger på å utføre samfunnsoppgaver er etter min mening en sykdom, en ideologisk forgifting. På tide å begynne å tenke på hva som fungerer, i stedet for å la dogmer og forstokkede politiske ideologier stå i veien for kreativitet og nytenking. For dagens system ser dessverre ut til å råtne innenfra.