En svensk rapport viser at høyhastighetstog er samfunnøkonomisk ulønnsomt (ikke nødvendigvis, men ofte) og gir minimal miljøgevinst. Man får mye mer miljøgevinst for pengene ved å kjøpe internasjonale klimakvoter.

– Høyhastighetstog er et klimamessig blindspor, lyder konklusjonen i rapporten som i dag blir overlevert til statsminister Fredrik Reinfeldts regjering.

Les hele artikkelen for detaljene.

Mange er imot lovlig aktiv dødshjelp. Og per i dag er det ikke lovlig. Dette betyr at din kropp, ditt liv, og for de som tror på slikt, din sjel eies av staten. Staten har tatt fra deg retten til å eie deg selv.

Det er greit at man synes det er galt, men det er ganske egoistisk å sette egen moralske velbefinnende over andres rett til å bestemme over eget liv.

Spørsmålet jeg vil stille til de som er imot lovlig aktiv dødshjelp er, med hvilken rett kan dere og staten frata folk rett til å bestemme over egen kropp og eget liv på denne måten?

Pinlig for SV og Halvorsen

august 22, 2009

Den siste tiden har vært pinlig for SV og Kristin Halvorsen. Etter mye press har hun endelig gitt etter og bedt om unnskyldning for at SV i regjering ikke har fått til å hjelpe de fattige, slik SV lovet i valgkampen.

Og hva så?

Dette er bare politisk spill. Dette er ikke noe seier for noe eller noen som helst. SV endrer ikke politikken sin. SVs tilhengere flykter ikke, de får bare sympati for Halvorsen. Jeg får sympati for Halvorsen, og jeg hadde ikke stemt på SV om jeg fikk betalt for det.

Selv om SV er «fienden» i den politiske kampen, så gir situasjoner som dette meg ingen glede. Heller en flau smak i munnen, og en oppgitthet over nivået på den politiske debatten.

Hadde noen klart å få Halvorsen til å innrømme at politikken ikke fungerer, så hadde det vært en seier. Hadde man fått velgerne til å innse at SVs politikk er lite effektiv, så hadde dette vært en seier. Men å presse frem en slik unnskyldning som dette har ingen virkning i den retningen. Jeg kan garanter at det eneste Halvorsen & Co vil gjøre fremover er mer av det samme, bare med større innsats, mer ressurser (som skal hentes inn gjennom mer skatt og avgifter, eller kutt på andre budsjetter), mer tvang og reguleringer. Dette er all virkemidlene SV kjenner. Å f.eks bruke markedet på en positiv måte er utelukket, både for SV og AP.

Når skal denne valgkampen begynne å fokusere på politikk og politiske løsninger?