Anne B. Ragde har kommet med en ny bok Nattønsket, der hun avslører noen av sine fordommer ovenfor folk som tenker annerledes enn henne selv:

Journalisten Ingunn i «Nattønsket» er livredd for at en mann skal avsløre seg som en potensiell Frp-er, og der er forfatteren enig.

—Ja, det er veldig avtennende, og sånn er det virkelig for meg også. Jeg kunne ikke forestille meg noe større «turn off» enn en fyr i Frp. Det er prevensjonen sin, det!

Morsom synes kanskje rette målgruppe at dette er, men spesielt originalt er det ikke. Hun har kanskje latt seg inspirere av den amerikanske valgkampen?

Det triste er at dette neppe bare er forsøk på humor, men ærlig ment, og at hun neppe er alene om å tenke slik (hvis jeg trodde det kun var Ragde, så hadde jeg ikke giddet kommentere noe så platt). Denne typen fordommer er utbredt, noe jeg har observert ved mang en anledning. Bl.a forsvarer en person i Dagbladets debattforum holdningen på denne måten:

Vel, for meg er den ekstreme forutinntattheten hos FrP’ere en av hovedgrunnene til ar jeg ikke vil være sammen med dem.

Det er ikke forutinntatt fra min side. Det går ikke an å være FrP’er uten å være tilhenger av FrP sitt tankegods.

Denne personen er altså helt sikker på at slik vedkommende forstår Frp sitt tankegods er absolutt riktig, og ikke kan være missforstått. Og derfor kan vedkommende også vite generalisere over alle som stemmer Frp, uten en gang å lære vedkommende å kjenne. Slik «jeg er bedre»-tankegang og holdning blir det selvsagt fordommer av.

Så hva slags tankegods finner du hos en som stemmer Frp? Jeg kan bare svare for meg selv og i den grad jeg stemmer Frp (jeg vipper mellom Høyre og Frp), så er det i hovedsak fordi:

  • Jeg bryr meg om eldreomsorgen, og omsorgstjenester generelt og synes dagens løsninger er for dårlige
  • Jeg er opptatt av individets rettigheter, og synes sosialistenes reguleringer går for mye på bekostning av disse, spesielt på bekostning av individuell frihet og valgfrihet
  • Jeg er opptatt av verdiskapning som grunnlag for skatter, og ikke skatter som grunnlag for velferd

Dette kan bekreftes ved å lese gjennom bloggen min. Er dette dårlig tankegods?

Konstruktivt fra Rødt

august 21, 2009

I det norske politiske terrenget, så står jeg svært langt unna Rødt. Jeg vil ha en borgerlig regjering, og ønsker Frp med i den.

Allikevel vil jeg berømme Rødt for konstruktiv tilnærming til debatten og valget. De går ikke inn for å være vanskelige, slenge dritt, skape motsetninger og hat, slik vi opplever alt for mye av i debatten. Særlig, vil jeg subjektivt si, fra rød-grønn side (eksempel 1,2,3).

Min drøm er at denne typen konstruktiv fremming av egne viktige saker fikk dominere valgkampen, i stedet for det sirkuset vi har nå der det er mer om å gjøre å rakke ned på andre enn å fremme egen politikk.

WHO advarer om at så mange som en av tre i verden kan bli smittet av svineinfluensa. I den forbindelse uttaler WHO-leder Margaret Chan:

Vi kan ikke si med sikkerhet om det verste er over eller om det verste fortsatt ligger foran oss. Vi må være forberedt på at dette uberegnelige viruset har nye overraskelser på lur

Etter min mening burde leder for WHO uttale seg i en god del mer nøkterne og mindre dramatiske vendinger enn dette. Det er mer enn nok hysteri allerede, og ingen grunn til å fremstille dette som om viruset er en utspekulert fiende som har masse fremtidig djevelskap planlagt for oss.

Et virus har ingen interesse av å skade oss. Et virus har ingen interesser eller planer i det hele tatt, Det gjør derimot planløst det det gjør, formerer seg og sprer seg. Og de mutasjoner av viruset som er best til å spre seg vil spre seg mer.

Hvis et virus skal bli mer farlig så er det fordi en farligere versjon har større spredningsevne. Men i utgangspunktet er det ikke slik. Størst spredningsevne har viruset om det får mest mulig folk til å snørre og nyse, men at folk forblir friske nok til at de ikke isolerer seg men fortsatt går mest mulig ute blant andre mennesker.

Viruset kan mutere til en farligere variant, men det er ingen grunn til å overdramatisere og skremme.

I følge VG tar Stoltenberg er knallhardt oppgjør med Frp sin eldrepolitikk.

Store ord

Store ord

Hvorfor VG bruker så sterke ord kan man spekulere i, for det som kommer frem er verken spesielt hardt eller spesielt knall. Derimot er det gamle resirkulerte beskyldninger servert på en svært tafatt måte av en statsminister som viser alt annet enn statsmannstakter, og et parti som tydeligvis har lagt opp til en «dagens beskyldning»-taktikk mot Frp(*).

– Frp lovet flere sykehjemsplasser, det ble færre.

Fordi flere soner bor hjemme lenger, og fordi flere dobbeltrom er gjort om til enkeltrom. Dekningen er med andre ord den samme som før. (Politikere er alt for glad i slenge utvalgte «fakta» i hodet på hverandre, uten å se ting i helhet og sammenheng.)

«Ofte opplever personalet at mange må vente lenge på å få hjelp. Særlig om natta. Brukere kan ligge og vente i urin og avføring uten at noen kan komme med en gang», skrev Lie i notatet som ble publisert i VG 3. august.

– Oslo Fremskrittsparti er ansvarlig for det Håkon Lie fortalte om. Frp lovet i 2003 flere sykehjemsplasser uavhengig av hvem som sitter i regjering. Det har ikke blitt flere, men færre sykehjemsplasser, understreker Stoltenberg.

Dette er ikke noe som gjelder utelukkende Oslo. Rapporter om problemer med eldreomsorgen kommer fra hele landet. Arbeiderpartiet som regjeringsparti har et klart ansvar her. Det er regjeringen som er ansvarlig for det overordnede systemet. Det er regjeringen som legger premissene for kommunene. Det er dermed ansvarsfraskrivelse å legge alt ansvar på kommunene, og så ikke ta noe ansvar når dette er en dårlig politikk.

Og det er her Arbeiderpartiet svikter i forhold til fremtiden. De innser ikke at noe er feil organiseringen av systemet. Arbeiderpartiets løsning er derfor slik den er på alt for mange områder, «mer av det samme, men bruke mer ressurser på det».

I motsetning til Arbeiderpartiet tenker faktisk Frp nytt. Sylvi Listhaug fra Fremskrittspartiet sier:

– Vi har et ansvar i Oslo og derfor jobber vi for å bedre kvaliteten, men Lie sa jo selv at problemene finnes over hele landet. Jeg har jobbet på sykehjem selv i fem år og jeg vet at det som trengs er en systemendring og en holdningsendring.

Jeg vet ikke hva hun mener med holdningsendring. Hvem sine holdninger er det et problem med? Jeg håper hun mener politikerne, og ikke det hardtarbeidende personalet på diverse sykehjem. Men det jeg er helt enig i er at vi trenger en systemendring.

Vi må gå vekk fra privatiserings-fobien og begynne å sette bedre helsetjenester som mål. Når det å unngå privatisering blir en målsetning i seg selv, da har politikken sviktet. Da har vi fått sekundære mål som fort kan stå i veien for det som burde vært målet: En bedre eldreomsorg.

Eldre og syke i Oslo er sterkt bekymret for å miste hjelpen de får gjennom privat hjemmehjelp. Omsorgsfirmaer opplevde telefonstorm etter Aps utspill om å droppe privat hjemmehjelp.

Ref: nrk.no

Det er ikke noe feil med privatisering, konkurranseutsetting og profittering. Men det må bare gjøres på riktig måte.

Man kan konkurrere på billigst mulig tjenester til kommunene. Det blir feil, fordi man vinner konkurransen ved å kutte ned på tilbudet til det minimalt aksepterte. Her settes kommunens interesser i å spare opp mot de omsorgstrengende interesser.

Man kan konkurrere på best mulig tjenester til de innsatte pasientene, det blir riktig fordi omsorgsbedrifter som leverer dårlige tjenester vil miste kunder og tape økonomisk.

Og profittering skal man ikke være redd for. Disse pengene vil det skattes av, og bedrifter bruker som regel overskudd til forbruk og nyinvesteringer, det blir det mer skatter av og mer arbeidsplasser av. En situasjon der bedrifter tjener på å utføre samfunnsoppgaver på en god måte er en situasjon alle vinner på. Det er ikke en situasjon å frykte av politisk-ideologiske årsaker.

Private hjemmehjelpere i Lillehammer må si nei til nye oppdrag. Flere eldre mener det er for mye «gjennomtrekk» blant de ansatte i den kommunale hjemmehjelpstjenesten.

Ref: nrk.no

(*) I går var det Hadia, for to dager siden Gerhardsen og Giske osv.