En gang i en fjern fortid fantes bare NRK, og TV var et luksusobjekt. Den gang kunne en lisens som gikk til statskanalen forsvares politisk.

Veldig mye har skjedd siden den gang, og en slik lisens er meningsløs i dag. I dag er TV en svært viktig informasjonskanal, og noe alle burde ha fri tilgang på, uavhengig av hvilken økonomi man har. Vi har utrolig nok en økende fattigdom i dette landet, og for mange av disse er ekstra avgifter på noe som ikke er luksusvarer en merkbar utfordring.

Her må man gjøre seg opp en mening:

  1. En offentlig kanal er viktig for samfunnet og derfor en offentlig oppgave å sponse
  2. En offentlig kanal er uviktig, og det holder med diverse kommersielle kanaler og Internett

I tilfelle 1 bør lisensen fjernes, og NRK finansieres over skatteseddelen slik andre offentlige oppgaver finansieres. Det er ikke riktig å gjøre dette til en ekstra belastning for fattige dersom man mener at dette skal være for allmennheten.

I tilfelle 2 bør lisensen fjernes og NRK privatiseres og sidestilles med andre kommersielle kanaler. Det er konkurransevridende og feil at man skal betale NRK for å se på TV2.

Giskes ønske om å øke lisensen for å finansiere MGP-sirkuset finner jeg fullstendig umoralsk. Giske ønsker seg rett og slett en fest, men ønsker ikke å betale det selv og vil derfor bruke sin makt til å betale festen med andres penger.

Stoltenberg argumenterer for at det offentlige også skaper verdier:

Stoltenberg blandet seg inn og hevdet at også offentlig ansatte skaper verdier. Han minnet om at bisettelse foregår i privat regi, mens fødsler skjer i offentlige institusjoner. Hvis offentlig virksomhet ikke innebar å skape verdier, ville i så fall bisettelser være verdiskaping, mens fødsler ikke ville være det, fremholdt han.

Ref: Aftenposten

I forbindelse med Holmenkollen-overskridelsene har jeg merket meg et par uttalelse. Byrådsleder Erling Lae (H) i Oslo, bedyrer at han verken hørte om, eller hadde grunn til å frykte budsjettsprekken i Holmenkollen. (Dagbladet) Og SVs gruppeleder Knut Even Lindsjørn sier «Jeg har i flere år forsøkt å få innsyn i delprosjektene for å finne ut hva som er de store kostnadsdriverne. Det har byrådet nektet å gi meg. Når vi nå ser disse kostnadene til ledelse og administrasjon skjønner jeg hvorfor de ikke ville gi ut dette» (VG/E24).

Og for kort tid siden hadde vi skandalen der en rapport fra Kystverket om manglende oljevernberedskap ble hemmeligholdt av regjeringen. I dette tilfelle var presseforbundet kritisk, og jeg gledet meg til en sårt trengt debatt om dette i det offentlige. Den kom ikke.

Jeg spør derfor retorisk om vi kunne unngått en del unødvendige skandaler om det var større krav til at politikerne offentliggjorde slike rapporter?

Som jeg har påpekt tidligere, åpenhet er en av grunnpilarene i demokratiet. Folket har rett til innsyn og kunnskap om hvordan de folkevalgte forvalter makten de er blitt tiltrodd.