Likelønn krever forskjellsbehandling

august 19, 2009


Det er forskjell på kvinner og menn. Vi har ulike interesser, velger ulike jobbe, blir syke i ulik grad og bare kvinner føder barn. Alt dette påvirker lønnsnivået. Hvis det gjennomsnittlige lønnsnivået til kvinner og menn skal være likt, på tross av disse forskjellene, så må det massiv forskjellsbehandling mellom kvinner og menn til, og det må tung regulering av folks lønn til.

Det er altså stor forskjell på å kreve lik lønn for en kvinne og en mann, i samme yrke, med lik ansiennitet, lik utdannelse og likt ansvarsnivå, og på å kreve lik lønn i snitt for kvinner og menn. Dette er dessuten ikke to ting som kan oppnås samtidig, med mindre kvinner og menn slutter å velge ulikt, og kvinner slutter å føde barn.

Til tross for dette blir stort sett aldri denne viktige forskjellen nevnt i debatten. Og når det legges frem prosentforskjeller på kvinner og menns lønn, så nevnes det i liten grad hvilke faktorer som er kompensert for. Med andre ord, det er den vanlige missbruken av statistikk i medier og politikken som rår.

På likelonn.no finnes en bakgrunnsside som viser forskjellen på lønn for kvinner og menn, men denne bakgrunnen tar ikke hensyn til noen av de nevnte faktorene, og kompenserer derfor heller ikke for dem:

Samlet for alle lønnstakere fikk kvinner utbetalt 258,4 milliarder kroner og menn 408 milliarder. Kvinners samlede lønnsinntekt er dermed 37 prosent mindre enn for menn. Mye av denne forskjellen skyldes at mange kvinner arbeider deltid

Når vi tar hensyn til arbeidstid og beregner lønn per årsverk eller timelønn, tjente kvinner i gjennomsnitt om lag 15 prosent mindre enn menn.

Hvis vi nå skal begynne å kompensere for de nevnte faktorer, så vil disse 15 prosentene krympe ennå mer. Hvor mye er vanskelig å si, ettersom dette er kompliserte utregninger, og de krever tilgang til tallmaterialet. Begge deler er utenfor min rekkevidde og kapasitet. Men det vi kan slå fast er at for lik utdannelse, lik ansiennitet og samme yrke med samme ansvarsnivå så er lønnsforskjellene små.

Det er derfor viktig at man alltid spør hvilke faktorer som er tatt hensyn til i tallmaterialet når man får forelagt statistiske konklusjoner. Spørsmålet er like viktig som svaret.

Reklamer

22 Responses to “Likelønn krever forskjellsbehandling”

 1. Trili Says:

  Ja – helt enig. I tillegg må man også kunne spørre seg om det ikke er tilstrekkelig at likestilling er å ha fri valg uten kunstige stengsler som oppstår om man er av det ene eller det andre kjønnet. Jeg opplever at det vi har oppnådd i Norge er VALGFRIHET – både på tvers av kjønn og klasser; ingen stenges ute fra utdanning eller muligheter av andre grunner enn eventuelt manglende evner eller interesse. Og slik skal det også være. At store grupper faktisk velger tradisjonelt eller «feil» i forhold til inntekt – skal vi styre det? Skal det være et mål i seg selv? Er kjønn en viktigere parameter for å prioritere hvor lønningene skal heves enn markedet? Jeg synes svarene gir seg selv.

  • ukorrigert Says:

   Jeg er enig med deg. Men samtidig har mimosa under her et poeng også, i at det er enkelte yrker som verdsettes for lite i dagens samfunn. Og dette er oftere kvinneyrker. Så forskjellen i lønn gir uttrykk for et annet problem som ville vært viktigere å sette fingern på.

 2. mimosa Says:

  Dette er gammelt grums, det handler ikke om kjønn men om verdisetting og oppgradering av de svært viktige yrkene som har menneskets og dets behov som hovedfokus, kontra «hard cash» yrkene. Og bare så det er sagt; andelen menn som søker seg til disse yrkene øker!!
  Så dette er ikke kjønnskamp lenger, det er en kamp om å få dreid status fra finans og kapital til mer mennesker og livskvalitet. Kan noen fortelle meg det logiske i at det siste er mindre verdt??

  • ukorrigert Says:

   Hva er gammelt grums? Det jeg skriver, eller kampen for likelønn?

   Jeg er enig med deg at en del yrker, slik som lærer- og omsorgs-yrker har fått for lav status. Men jeg er ikke enig i at det skal settes opp mot finans og kapital. Jeg ser rett og slett ikke at dette er to faktorer som står mot hverandre på noen måte.

  • Anonym Says:

   Hvorvidt det er logisk eller ei skal jeg ikke si, men mekanikken er ren og skjær etterspørsel. I helse og omsorg har man lite mangel på søkere til stilling. Det er også helt tydelig at søkerne ikke er svært opptatt av lønn. Dermed øker heller ikke lønna. Ren kynisme.
   Man må over på en helt annen sosialistisk tankegang for å få stoppet dette. Så da er spørsmålet hvorvidt vi er villige til det.
   En annen ekstrem fremgangsmåte er å nekte nye kvinner å få jobb innen helse og omsorg. Garanterer at lønninger da vil gå opp, men dette er jo svært urettferdig mot de kvinnene som vil jobbe der.

  • Kjartan Says:

   Hvorvidt det er logisk eller ei skal jeg ikke si, men mekanikken er ren og skjær etterspørsel. I helse og omsorg har man lite mangel på søkere til stilling. Det er også helt tydelig at søkerne ikke er svært opptatt av lønn. Dermed øker heller ikke lønna. Ren kynisme.
   Man må over på en helt annen sosialistisk tankegang for å få stoppet dette. Så da er spørsmålet hvorvidt vi er villige til det.
   En annen ekstrem fremgangsmåte er å nekte nye kvinner å få jobb innen helse og omsorg. Garanterer at lønninger da vil gå opp, men dette er jo svært urettferdig mot de kvinnene som vil jobbe der.

 3. john doe Says:

  Markedet rår i privat sektor, tilbud og etterspørsel. Teorien på sykepleierhøgskolen er nesten halvparten av hva man har på ingeniørhøgskolen, antallet som stryker på eksamener er lavere på førstnevnte. De som gjerne tiltrekkes av helsefag legger også i større grad vekt på såkalte myke verdier og prioriterer nok i større grad egen familie etterhvert. Uten å ha noe å støtte meg til av undersøkelser vil jeg tro at det er ganske korrekt å si at yrkeskvinner blandt ingeniører venter lengre med barn enn hva kvinner i helsevesnet gjør.

  Mimosa etterspør det logiske i at noe er mindre verdt. Mindre verdt i hvilken verdi? Man kan ikke på en måte si at de myke verdiene er mer verdt en kapitalen for så å klage på at de ikke gir like mye inntekt. Ja takk begge deler er meget vanskelig å få til.

  Hvis man ser på det fra den andre siden, hvorfor er det slik at samfunnet legger et press på oss mannfolk om at vi skal ta sikre og godt betalte utdannelser og jobber? Hvorfor er det ikke like naturlig at vi velger jobber med mye mer fri og mindre press og overtid?

  Sosialistene og «feministene» må innse at vi er forskjellige og takk og lov for det. Å tvinge folk til å tenke, gjøre, jobbe og tjene likt blir for dumt og høres ut som en øst-tysk utopi. Dessuten slutt å press jenter til å tro at de er dumme om de velger fra hjerte og ikke fra hodet når de går inn i arbeidslivet. Noen vil ta karriere og bli ledere med mye lønn, andre vil få barn og prioriterer å være hjemme med denne. Man trenger ikke dårlig samvittighet for dette, på lik linje med at det burde være like mye aksept for at mannen i huset tar seg fri fra jobben/lavere stillingsprosent for å være hjemme med barna uten å bli uglesett av naboer og familie.

  • MetteO Says:

   Teorien på sykepleierstudiet var i løpet 2006 – 2009 på 21000 sider. Jeg har lite oversikt over antall sider på ingeniørstudiet, men ifølge mannen i mitt liv er det ikke på nærheten av dobbelt nivå.

   Hva har ønsket om egne barn blant sykepleiere vs. ingeniører med saken å gjøre?

   Mindre verdt i hvilken verdi? Jo den verdien som kalles lønn. At det tradisjonelt har vært ett lønnssystem og verdsetting av kvinnedominerte yrker – og at dette har vært dårligere enn det som gjelder for menn er ingen GRUNN for å fortsette i samme leia.

   Naturligvis er vi forskjellige, men vi må og skal ha like vilkår. Det er ingen årsak til at en avdelingsingeniør og en avdelingssykepleier i samme kommune skal avlønnes forskjellig. Begge har sammenlignbar utdanning og ansvarsområde. Alikevel skjer dette i dag.

   Og ja, du har helt rett i at far må mer hjem. Det er den eneste måten å løse opptil flere problemer på, å ansvarliggjøre far for deltagelse på heimefronten vil ikke gjøre det så enkelt for arbeidsgivere å anta at det er kvinner som skal ha permisjon og deltid.

   • ukorrigert Says:

    Det er flere grunner til at det er forskjellig lønn på forskjellig yrker. Tilbud og etterspørsel er den viktigste.

    For eksempel når det offentlige har (nesten) monopol på helsetjenester, så trenger det ikke å tilby en god lønn for å holde på sine ansatte.

    Men veldig mange elsker jo en fast regulert lønn, og frykter et privat arbeidsmarked, da fjernes også konkurransen om de ansattes tjenester og det er ingen grunn for nesten-monopolisten å betale mer enn minst mulig.

 4. Marte K. Says:

  Jeg er enig i veldig mye av det du skriver. På den annen side er det likevel et problem når man også ser at det er forskjeller i lønn mellom menn og kvinner OGSÅ når det gjedler LIKT arbeid. Henviser til ssb og deres nettsider.

  Forskjellen mellom kvinner og menns lønning for akkurat samme jobb er også relativt stor. Hva er forklaringen på dette? Kanskje det muligens fortsatt er en jobb å gjøre?

  • ukorrigert Says:

   Fra hva jeg ser så er forskjellen ganske liten innen samme jobb. Men faktorer som mer sykefravær, mer fravær pga. fødsel og mindre interesse for karriere kan påvirke her.

  • Per M Says:

   Hvor har du dette fra? NOU Kjønn og lønn konkluderer faktisk med at det ikke eksisterer lønnsforskjeller som bare kan forklares med kjønn. Det er jo milevide forskjeller på ulike yrker, ulike kompetansekrav, ulike stillinger, ulike sektorer og innsatsen som nedlegges i disse. Dessuten er det fremdeles mange eldre menn som tjener grovt med penger sammenlignet jevnaldrende kvinner som ikke startet yrkeskarrieren like tidlig på 60, 70 og 80-tallet. Når du mener det er en «jobb å gjøre» høres det ut som om det ikke skal la seg gjøre å basere lønn på resultater. Foruten offentlig sektor (hvor det i følge NOU – Kjønn og lønn ikke eksisterer lønnsforskjeller som bare kan forklares med kjønn) er det faktisk slik at private virksomheter avlønner på grunnlag av sine resultater. Det er konkurranse. Har du en stilling med stort ansvar for resultatet får du som regel tilsvarende igjen når det går bra. Hvis kvinner i tilsvarende lederstillinger tjener mindre er det enten fordi de genererer dårligere resultater, tar mindre ansvar for resultatene eller er for dårlige til å forhandle om lønnen. Da er det bare å ta med sine talenter til noen andre som vil betale for dem. Slik fungerer konkurranse. Det er5 faktisk slik at vi menn også må konkurrere oss imellom for å få betalt. De kaster ikke penher og lederstillinger etter oss bare fordi vi er menn. Generelt er kvinner mindre konkurransevillige, mindre risikovillige og de får da også mindre av gevinstene som genereres. Noe som er rett og rimelig all den tid de ikke har bidratt til å skape dem. I et konkurranseutsatt marked vil det også være slik at du bukker under hvis du overbetaler en leder bare fordi han er mann. Da vil en konkurrent med en kvinnelig leder som gjør samme jobb billigere ta over dine markedsandeler. Tanken om at menn liksom skal få mer betalt for samme jobb bare fordi de er menn faller på sin egen urimelighet og det er mildt sagt forstemmende at en slik total myte har fått til de grader rotfeste i landets styrende organer.

 5. Marte K. Says:

  Beklager allt «også»-ene som ble brukt i det innlegget… hehe 🙂

 6. Eriko Says:

  Kommunisme funka dårlig, og det er vel hovedgrunnen til at yrker som ikke generer inntekter er like høyt betalt. Jeg er også drittlei det jævla maset om kvinners dårlige kår. De fleste damene jeg kjenner søker seg menn som kan ta hovedtyngden av utgifter, mens de kan bruke dagene på shopping senter. Ta dere en tur ut i løpet av dagen midt i en arbeidsuke og tell hvor stor andel det er av kvinner på f.eks steen og strøm. Ca 85 %

 7. Walter Says:

  For hver 100-lapp mannen tjener, får kvinnen 85 kroner
  Ja, sånn er det å være gift. Mannen sitter igjen med stakkarslige 15 kroner når kona har tatt sitt ^^

 8. CyberTrec Says:

  Det den artkkelen glemmer er at damer tar 85 kr av hver 100 lapp mannen tjener i tillegg til de 85 kr som de tjener selv. Så det er egentlig ikke urettferdig at vi tjener litt mer.

 9. Den Moderne Mann Versjon 2 Says:

  Verdiskapning er også noe som aldri nevnes her.

  Manssdominerte yrker bidrar i mye større grad til verdiskapning enn det kvinnedominerte yrker gjør, men det er ikke politisk korrekt å si, dermed blir det ikke sagt.

  Det blir sånn delvis en avsporing, men norsk «likestilling» er ikke mye troverdig. Ingen bryr seg om at gutter og menn er skoletapere, men det settes store ressurser inn for å få høy kvinneandel i kule og/eller godt betalte yrker. Det siste prosjektet det bevilges store ressurser til er å få 40% kvinnelige filmskapere. Nå er det bare 30% og det er jo fullstendig krise!

 10. BITCHES IN THE KITCHEN PLEASE!!! Says:

  Sier seg selv… BITCHES hold dere hjemme med ungen og i kjøkkenet…

  SLipp TØsene LØS så ser du hvordan dem går rundt å knuller på alt..

  Dem er horer hele gjengen slipper du dem løs ber du om det…

 11. Privat sektor Says:

  Hva med arbeidstid og ubetalt overtid? Mange i privat sektor har «overtid inkludert i lønna», uten mulighet for avspassering eller å få godtgjørelse for det.

  Det hadde vært interessant å få frem noen gode data på om dette påvirker konklusjonene.

 12. anniken Says:

  Kanskje menn rett og slett jobber mer overtid, tar mer ekstravakter, i mindre grad frykter lederstillinger etc..?

  Det er jo ikke slik at kvinner har egne spesial-arbeidskontrakter med mindre lønn enn menn..

  EVentuelle lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i dagens Norge skyldes enkeltmenneskers valg, og hva har staten med det å gjøre? Hvis en dame er villig til å bruke mye tid og krefter på jobb, så får hun mye penger..

 13. McMan Says:

  For hver 100 kr jeg tjener, bruker kjærringa mi opp 85.

  Men det blir på en måte en annen diskusjon kanskje?

  • Den Moderne Mann Versjon 2 Says:

   Det var en kvinnelig skribent i Aftenposten som skrev at det ikke var så farlig om mannen tjente 15% mer. De skulle alltids greie å karre til seg de 15 prosentene av lønnen til mannen 🙂


Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s

%d bloggere like this: