Jeg hørte på radio Rune Gerhardsen debattere mot Sylvi Listhaug. Gerhardsens påstand var at siden Oslo Byråd styrt av Frp hadde fått store overskridelser på bl.a det nye Holmekollen-prosjektet og det nye billetsystemet, så beviste det at Frp i regjering ikke vil kunne holde orden på pengene.

Listhaug hadde en enkel jobb med å påpeke at de Rød-grønne i regjering også hadde ansvar for en rimelig bunke prosjekter som hadde gått over budsjett. Siden jeg ikke husker detaljer, så låner jeg Per Kristian Foss sine ord:

– Ombyggingen av ringveien mellom Ulven og Sinsen i Oslo som bygges av Statens Vegvesen er overskredet med 2 milliarder kroner. Mongstad-utbyggingen ble overskredet med 6 milliarder kroner. Gardermobanen ble overskredet med 5 milliarder kroner.

Listhaug kunne også påpeke at Trondheim kommune, styrt med AP-flertall, går solid i underskudd. Mens Oslo kommune har styrt såpass fornuftig at de har økonomi til å håndtere sprekkene.

Giske tar den falske:

Denne budsjettsprekken får selvsagt konsekvenser for befolkningen i Oslo. Når budsjettet ryker med 600 millioner kroner, er dette penger som ikke kan gå til noe annet, sa Giske i går til NRK.

Så kommer det fram i radioprogrammet at AP og Giske egentlig ønsket å bruke enda mer penger på det nye nasjonale anlegget. Skulle ikke de pengene komme fra noe sted?

Til slutt viser det seg at regjeringen bare har støttet prosjektet med magre 50 millioner (om jeg husker tallet rett), mens de har overlatt det aller meste av regningen for dette nasjonalt viktige anlegget til Oslo kommune.

For en uærlig og uredelig gjeng de er disse AP-folka.

Årebrot uttaler i VG etter gårsdagens folkemøte på NRK:

Valgforsker- veteranen og AP-velgeren Frank Aarebrot mener derimot at Høyre taper på Frp-flørten.

– Erna prøver å ha en hyggelig tone med Siv, og der tror jeg hun gjør en stor feil, sier valgforsker Frank Aarebrot og drar fram følgende eksempel:

– Målinger viser at Høyre har tapt 44.000 velgere til Frp det siste året. Se da for deg en sauebonde. Hadde så mange av hans sauer rømt over til nabogården, ville ikke denne bonden bygd et lavere gjerde mot nabogården, han ville heller bygd det opp, sier Aarebrot, som altså mener Høyres på denne måten kunne vernet om flere av velgerne sine.

Dette er blottet for fornuft. Det er det samme både på høyreside og venstresiden, man konkurrerer om de samme velgerne. Skulle SV bygget gjerde mot Arbeiderpartiet? Skal Frp bygge gjerde mot Høyre? Hvordan skal man da kunne samarbeide dersom man skal bygge gjerder mot de man har noe felles med, for å unngå å tape velgere?

Det Årebrot her egentlig uttaler er slik de rød-grønne ønsker det, fortsatt uenighet og krangel på borgerlig side. Jeg vet ikke om Årebrot kommer med slike utspill av taktiske grunner, eller om han tror på sin egen logikk her. I siste tilfelle støtter det i så fall opp om min påstand om manglende nøytralitet i media og blant journalister.

Velgerjakten på borgerlig fløy bør føres som all annen velgerjakt, ikke ved å skape strid og splid, men ved å fremme en god politikk.

I alle tilfelle, om det er avtalt spill eller naturlig enighet, så er det hyggelig å se at Erna Solberg og Siv Jensen finner mye å være enige i. Det gir håp for en solid borgerlig regjering. Og stikk i strid med hva Årebrot sier, hvis jeg kan stole på at en stemme på Høyre er en stemme til en størst mulig borgerlig regjering (og det inkluderer dermed Frp), så kan jeg vurdere Høyre på lik linje med Frp. Og det ser jeg frem til, for en god stund nå har ikke Høyre sett ut som et alternativ.

Rasisme eller ikke

august 18, 2009

Det finnes ikke noe rasistisk i å påstå at en kvinne ser ut som en mann. Uavhengig av kvinnens etnisitet og hudfarge. Det kan derimot være veldig usaklig og totalt unødvendig. Ikke alt er greit å si i alle situasjoner, selv om det er sant.

Om det er rasistisk å påstå at hvite aldri vil klare å løpe like fort som svarte er en annen sak. Teknisk sett kan det være en rasistisk påstand (en folkegruppe er bedre enn andre), men personlig anser jeg det som svært sannsynlig at det er sant. Statistikken tyder på det. Når det gjelder idretter som er avhengig av (relativt) få egenskaper, og marginene er veldig små, så øker sannsynligheten for at den genetiske sammensetningen blir avgjørende.

Fortsatt spiller kultur en veldig stor rolle. En person med store genetiske fordeler vil ikke vinne uten at rette kulturen er til stede. Vedkommende trenger alt av oppfølging, riktig ernæring, riktig trening osv. for å bli best. På samme måte vil ikke all mulig ekspertise og trening hjelpe om man ikke har de rette fysiske egenskapene. Jeg synes det blir kunstig å si at det ene er viktigere enn det andre.

Personlig synes jeg vi skal snakke om rasisme litt sjeldnere, og spare det til situasjoner der rasisme brukes for å behandle mennesker dårlig.