Jeg ønsker meg en borgerlig regjering bestående av Høyre og Frp. Venstre har også ett og annet politisk plusspoeng, men styres for tiden av en gjeng som ser mest ut til å være mer interessert i å profilere seg som anti Frp enn å profilere politikken sin. Det er med andre ord ikke noen åpning for en regjering med der Venstre er med Høyre og Frp. Kristenfolket med sin kristenmoral har jeg som ateist og anti-religiøs ikke så mye sansen for.

Men det var Høyre jeg ville kommentere, for hvor er dere Høyre? Hvorfor er dere ikke på banen, er med på å sette dagsorden, fremmer politikken deres og forteller folk om ideologien deres? Kort og godt, har dere glemt at det er valg i år?

Jeg har sagt det flere ganger i bloggen min, jeg stemmer ikke på dere med mindre dere klart støtter et regjeringsalternativ sammen med Frp. Men selv om jeg kunne stole på det, så blir det vanskelig å stemme på en så tafatt, viljeløs og tilsynelatende visjonsløs gjeng som dere. Hvis dere skal slå konkurrenten i kampen mot fienden, så må dere være med i spillet. Dere må vise dere frem, og vise hvordan dere tenker, hvilke løsninger dere har og hvorfor dette er gode løsninger!

Jeg kan selvsagt sette meg ned å lese partiprogrammet med åpent sinn, og forsøke å forstå tankegang og filosofi selv. Men det er ikke god valgkampstrategi å basere seg på at folk flest skal gjøre dette på eget initiativ.

På tide å våkne, Høyre! Bli med i valgkampen dere også da vel!

LO har kastet seg ut i valgkampen, for de rød-grønne selvsagt. Det er ikke noe snakk om i den organisasjonen at ledelsen skal være representativ for medlemsmassen, eller at organisasjonen skal reflektere sine medlemmer politisk.

LO kunne for eksempel støttet de forskjellige partiene økonomisk basert på hva medlemmene stemmer. Det er selvsagt ikke tilfelle, er du tilhenger av Frp vil fortsatt deler av din medlemskontingent gå til Ap, og til hefter som feilinformerer om Frp.

Måten LO feilinformerer på er ved å fortelle halve saken. De forteller alle ting Frp er imot. Men forteller ingen ting av hva Frp er for. Har Frp en alternativ tilnærming til noe i forhold til Ap, så fremstår det som om Frp har ingen tilnærming og bare er imot. Slik kan man feilinformere uten å lyve.

LO er politisk sett snevre og ensidige:

– Vi skal gjøre vårt for at alle er klar over hva alternativene faktisk er i saker som er viktige for arbeidstakere generelt, og ikke minst LOs medlemmer. På viktige felter som betyr mye for arbeidstakere, faglige rettigheter og den biten, ser vi store forskjeller mellom en rødgrønn og en borgerlig regjering. Det er som natt og dag, sier Flåthen til Dagsavisen.

Et politisk parti kan ikke gjøre som LO og kun tenke på arbeidstakere, de må tenke på helheten. Et politisk parti må forholde seg til at også bedriftene der arbeiderne jobber er viktige. Om ikke forholdene legges til rette for bedriftene, så blir det færre bedrifter og færre arbeidsplasser. Og det blir det ikke bedre forhold for arbeidstakere av.

Arbeidernes rettigheter må balanseres opp mot bedriftenes behov. Blir det for dyrt å ha ansatte må man kutte ned på antallet ansatte. Og det vil stilles større krav til prestasjonene til de som har jobb. Det blir også mer risikofylt med nyansatte. Det hele blir paradoksalt nok et tøffere arbeidsmarked, der mange presses ut fordi de ikke er topp ytere.

Den populistiske ensidigheten LO representerer politisk, der alt handler om å fri til arbeidstakernes kravmentalitet og ønske om mer, mer, mer, den kan ikke et seriøst og oppegående politisk parti holde på med. Derfor vil ikke alle partier legge seg flate for LOs vilje.

Hvorfor det Huitfeldt?

august 14, 2009

Det som er viktig å understreke er at meldeplikten kommer før taushetsplikten, sier Huitfeldt.

Hvorfor det Huitfeldt?

For den første delen av sitatet ditt er jo reflektert:

– Det er noe vi må se på, om taushetsplikten er for streng i dag. Men det er også et dilemma, fordi mange foreldre kanskje melder fra om problemer på helsestasjonen nettopp fordi de vet at de har taushetsplikt.

Du begynner så bra, men så forkaster du bare denne refleksjonen til fordel for konklusjonen om at meldeplikten er viktigst. Uten å begrunne noe som helst!

Det er flere ting som er viktig. Det å hjelpe de som trenger det er viktig, men å ta hensyn til folks privatliv og integritet er også viktig. Både av årsaken Huitfeldt nevner, men også fordi integriteten er viktig i seg selv. Folks mest personlig, private og sensitive opplysninger er ikke noe man skal dele lettvint med andre, selv om hensikten i utgangspunktet er god. Man må også huske at informasjon kan komme på avveie, og risikoen blir større jo flere steder informasjonen er tilgjengelig.

Jeg støtter helhjertet at hefter som «Fra bekymring til handling» lages og gjøres lett tilgjengelig. Konkrete opplysninger om fremgangsmåter er veldig viktig, fordi det er en terskel å faktisk gjøre noe. Det er lett å utsette, spesielt når man er veldig usikker på hva man bør gjøre. Men slike opplysninger bør ikke bare finnes i et hefte i et stativ på en helsestasjon, de bør også være et kjapt søk på google unna.

Ref: Vurderer å endre taushetsplikten