Dårlig bruk av statistikk

august 10, 2009

Et minimum for god bruk av statistikk er å oppgi feilmarginer og grunnleggende informasjon om hvordan undersøkelsen er gjort. Hvor stort er utvalget, hvilke spørsmål er stilt, hva er svaralternativene og hvilket tidsrom er undersøkelsen gjort i osv. Det er meningsløst å rapportee om fremganger på f.eks 2 prosentpoeng, dersom dette er innenfor feilmarginen.

Norske medier er særdeles dårlige på dette punktet. Tanken bak er kanskje å ikke «ødelegge en god historie med fakta», men den uheldige bivirkningen er å undergrave statistikk som verktøy. Statistikk er et viktig og godt verktøy, men det kan også brukes til å lyve med. Vet man ikke hva spørsmålet er, så vet man ikke hva man har fått svaret på.

http://www.dagbladet.no/2009/08/10/nyheter/valg/innenriks/krf/valg_2009/7582886/
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/politikk/valg09/article2851464.ece
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2009/artikkel.php?artid=566186
http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/politikk/valg09/sv-sliter-pa-ny-maling-2854420.html
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=556769
http://www.dagbladet.no/2009/08/18/nyheter/innenriks/politikk/valg_09/7701899/
http://www.dagbladet.no/2009/08/20/nyheter/innenriks/politikk/valg_2009/meningsmalinger/7731577/
http://www.dagbladet.no/2009/08/20/nyheter/politikk/valg_2009/innenriks/meningsmalinger/7731287/
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2009/artikkel.php?artid=576613
http://www.dagbladet.no/2009/08/21/nyheter/innenriks/politikk/valg_2009/7746548/
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2009/artikkel.php?artid=576760
http://www.dagbladet.no/2009/08/26/nyheter/innenriks/politikk/valg_2009/7819768/
http://www.dagbladet.no/2009/09/04/nyheter/valg_2009/valg09/politikk/innenriks/7949629/

Det er ikke uvanlig å nekte for at religion er årsaken til konflikter, og i stedet hevde at det er mennesker som missbruker religion i konflikter som handler om helt andre ting, slik som landområder, ressurser osv.

Denne måten å se religion som er passivt verktøy er naiv. Det er ikke slik at religion er passivt. Det er ikke slik at Paven, kirkens overhode, kan bruke religion slik han vil. Paven er i langt større grad tvunget til å etterleve religionen enn han har makt til å forme religionen. Religionen er Vatikanets sjef, og selv Paven må innordne seg.

Mekanismen er ikke vanskelig å forstå. Den enkelte personen som bryter med de forventningene et miljø krever vil stå alene mot miljøet. Det er han mot gruppen, og han vil tape. Selv om det er personer i gruppen som er enige, selv om alle enkeltindividene er enige, så betyr ikke det at noen i resten av gruppen nødvendigvis tør å faktisk gi sin støtte. Fordi alle er redd for at de er alene, eller for få til å gjøre noe. Gruppen er trygg, alene er man utrygg.

Jo mer dogmatisk et slikt miljø er, og jo sterkere represaliene hvis man bryter ut er, desto mer makt har miljøet, og desto mer er det miljøet som hersker over individet. Og ingen miljøskaper er mer dogmatisk enn religion som baserer seg på hellige og ufeilbarlige skrifter. Og ingen har sterkere represalier enn en evighet i helvete, slik mange religioner tilbyr. Derfor er religioner så sterke, derfor er den mest dogmatiske og autoritære religionen av dem alle, Islam, så vanskelig å bryte ut av.

Det er feil og farlig å tro at religion kun er menneskets passive verktøy. Mennesket er også i stor grad religionens verktøy. En religion har ikke noen egen bevissthet, eller eget mål, men religioner er likevel idéer og konsepter som bruker menneskesinn til å spre seg. Slik virus bruker mennesker til å spre seg, også uten at noen bevissthet med noe mål står bak.

Årsakene til at konflikter følger i religionenes vake er at religioner er så dogmatiske på rett og galt. Når religioner brytes mot andre dogmatiske religioner, eller mot annen etikk basert på rasjonalitet og medmenneskelighet og med konklusjoner som går på tvers av religionenes dogmatiske sannheter, da blir det konflikter. Dersom en religion sier at homofili er galt, så vil det bli konflikt med mennesker som baserer sin etikk på humanitet. Dersom en religion sier at du skal ikke ha andre guder enn meg, så blir det konflikt med religioner som har andre guder. Dersom en religion sier at dette er vårt hellige land, så blir det konflikt med andre som også har tilhørighet til landet. Dersom en religion sier at kvinnen tilhører mannen, så vil det bli konflikt med moralske mennesker som mener at individets frihet er verdt å kjempe for.

Religion er menneskets farligste oppfinnelse. Den lever sitt eget liv og underlegger seg menneskesinn etter menneskesinn, og skaper undertrykking(*), blodige konflikter og verdensufred. På toppen av det hele fører religion ukontrollert befolkningsvekst med seg. Og dermed overbefolkninger, miljø- og klima-problemer.

Det er derfor jeg er sterkt skeptisk til at Islam ser ut til å være på fremmars i Europa.

Noen vil si at det er andre ting som har drept mer mennesker enn religion, slik som kommunismen og nazismen. Til det vil jeg hevde at disse politiske retningene er omtrent som religion å regne i sin dogmatisme og farlighet. Det er veldig mye det samme, minus den overnaturlige delen.

(*) «Guns don’t kill people. People kill people.» Utsagnet er ett av de mest populære slagordene til National Rifle Association, som bl.a i USA sloss for menneskers rett til å bære våpen for å forsvare seg selv. Utsagnet har noe riktig i seg, men er likevel for unyansert. Tilgjengelighet til våpen gjør det lettere å ty til våpen, og øker dermed risikoen for at mennesker blir drapsmenn. På samme måte er det med religion. Selv om for eksempel kvinneundertrykkelse i utgangspunktet kan være en del av gammel kultur, så er det lett å videreføre og forsterke denne undertrykkelsen med religionen i hånd. Religion blir våpenet som brukes fordi det er lett tilgjengelig for bruk.