Bård Vegar Solhjell har noen «fine» uttalelser i E24. Her langer han ut mot «rikingene» som støtter Frp.

– Disse stemmer ikke som du og jeg, som støtter et parti fordi vi er enige med politikken. Hagen og de andre rikingene støtter partiet som vil føre til størst personlig vinning for dem selv, sier Solhjell.

Hvordan vet du det Solhjell? Hvordan kan du prate på vegne av andre på denne måten? Hvordan vet du at «disse» ikke mener at det de gjør er bra for landet, og at dagens skattepolitikk kunne vært bedre med tanke på landet?

Slik drittpreik bør en voksen mann holde seg for god til!

Solhjell støtter også opp om Frank Aarebrots påstander:

– Siden FrP ønsker å fremstå som «partiet for folk flest», så vil den negative omdømmeeffekten være større enn effekten av sju millioner ekstra i kassen, sier Aarebrot til E24.

Men det Aaebrot og Solhjell her legger til grunn er nettopp at folk er misunnelige egoister som lar vær å stemme Frp i frykt for at noen skal tjene mer på det enn dem selv. Denne appellen til egoisme går hele tiden igjen i de rødgrønnes retorikk, det snakkes hele tiden om forskjeller og omfordeling fra de rike til fellesskapet. Hele tiden såes det misunnelse og misnøye rettet mot «rikingene».

Man hører aldri fra den siden snakk om at det er sunt for Norge med et solid privat næringsliv som skaffer arbeidsplasser og verdier å skatte av. Beklageligvis er det nettopp den tanken som driver mange til å stemme helt annet enn missunnelses- og misnøye-partiene til venstre.

Solhjell, du er full av dritt! Du tillegger andre meninger du ikke har grunnlag for, og du gjør det for å sverte dem. Du sår misnøye og hat rettet mot andre mennesker, bare fordi de har lyktes. Du appellerer til egoisme og misunnelse. Og du bedriver skremselsproaganda! Du kan dra til …, for jeg vil aldri stemme på partiet ditt eller negative og ødeleggende mennesker som deg.

Kort spørsmål: På hvilket grunnlag blir slike rapporter hemmeligholdt?

Dagbladet avslører i dag at regjeringen hemmeligstemplet en rapport der Kystverket ba om mer penger til oljevernberedskap.

Et demokrati er bygget på åpenhet. Dette er en av grunnpilarene i demokratiet. Hvis folket ikke vet hva som foregår, så kan det heller ikke vite hva det stemmer på. Slike rapporter burde være allment tilgjengelig, og en regjering burde ikke ha mulighet til å hemmeligholde slike ting med mindre det eksisterer en veldig god grunn!

Hva er regjeringen grunn til å hemmeligholde slike rapporter?

Innsatsen i Afghanistan bærer frukter. Ifølge Oberst Ole Asbjørn Fauske «begynte 400 000 jenter på skolen for første gang i Afghanistan i fjor. I år begynte 500 000 jenter. I slutten av 2009 vil 2,5 millioner jenter gå på skolen. For fem år siden var det ingen.»

Dette er helt fantastisk, og definitivt verd innsatsen i Afghanistan. Å trekke seg ut av Afghanistan og overlate landet til sin skjebne ville være tragisk, og etter min mening nærmest ondsinnet. Befolkningen trenger den hjelpen de kan få. I stedet for å trekke styrkene tilbake bør vi helle øke innsatsen, også på det sivile området. Det er viktig at endringene blir langvarig og at Afghanistan ikke faller tilbake igjen.

Dette har dessuten en annen viktig dimensjon, den at utdannelse for kvinner er svært viktig i bekjempelse av overbefolkningen. Undersøkelser viser at der kvinner får utdannelse og jobb, der går fødselsraten ned.

High fertility rates have historically been strongly correlated with poverty, high childhood mortality rates, low status and educational levels of women, deficiencies in reproductive health services, and inadequate availability and acceptance of contraceptives. Falling fertility rates and the demographic transition are generally associated with improved standards of living, such as increased per capita incomes, increased life expectancy, lowered infant mortality, increased adult literacy, and higher rates of female education and employment.

Ref: http://dieoff.org/page75.htm

Økt befolkning betyr økt belastning på miljø og klima. Det betyr også større konsekvenser som følge av endringer i miljø og klima. Med andre ord en dobbelt negativ effekt. Og en ting kan man være helt sikker på: Klimaendringer kommer uansett. Enten det er menneskeskapte eller naturlige årsaker.

pearls_20081004_too_many_people

Fra: Pearls before swine

Legg nøye merke til hva som er beskrevet som korrelert med fødselsnedgang: økt levestandard, økt inntekt, lavere barnedødelighet, økt kunnskapsnivå og økt utdannelsesnivå og yrkesaktivitet for kvinner. Alle sammen positive ting som vi har en etisk forpliktelse å jobbe for uansett.

Min konklusjon er at innsatsen i Afghanistan er enormt viktig, og at det er umoralsk, ufint og direkte uintelligent å trekke oss ut og overlate Afghanistan til seg selv. Vi har en moralsk plikt til å hjelpe!

Du skal ikke tåle så inderlig vel
Den urett som ikke rammer deg selv

Arnulf Øverland

Politikk koster liv

august 7, 2009

I går skrev jeg alt for mye om kranglingen mellom Navarsete og Geir Mo, de Geir Mo bl.a gjorde koblingen mellom politikere og ansvar for dødsfall på vei. Selv om jeg er imot å holde noen personlig ansvarlig på denne måten (da det ville umuliggjøre det å være politiker), så har politikerne fortsatt et ansvar for konsekvensene av den politikken de fører, og i forlengelse har velgerne et ansvar for den politikken de er med på å velge.

Jeg synes ikke alle tap av liv teller likt. Jeg synes det er langt verre når noen blir uforskyldt offer for andre, enn når de er ofre for egen dumskap. Midtdelere kan hindre mange ulykker der noen blir helt uforskyldt ofre for andres handlinger. Når noen kommer skjenende over i din kjørebane fra motsatt retning og i høy hastighet, så er det forferdelig lite du kan gjøre. Du rekker kanskje å krysse fingrene.

Ta ansvar, og velg noen politikere som vil ruste opp veiene og bygge flere midtdelere. Det vil redde liv, og beskytte deg og andre mot å bli tilfeldige ofre for andres uforsiktighet.

Jeg vil også oppfordre til å bli organdonor.

Frp er så heldig å få økonomisk støtte fra en del «rikinger» i valgkampen. Dette er en frivillig støtte fra personer som har lykkes i næringslivet, og ser verdien av en politikk som legger til rette for privat næringsliv.

Dette er en verdi alle burde se, selv skattekåte sosialister. Grunnen til det er at verdiskapning i næringslivet er selve grunnlaget man skal skatte av. En mer aktivt og velfungerende næringsliv, desto mer er det å skatte av, og det klinger godt i fellesskapskassa. «Rikingene» er egentlig ikke så ille om man tenker på det på denne måten?

Imens støtter LO Arbeiderpartiet med et antall millioner jeg ikke har kjennskap til. Det interessante med disse millionene er at de kommer fra medlemmenes kontingenter. Og det uavhengig av om medlemmene støtter Arbeiderpartiet, Frp eller et annet parti. Ikke-arbeiderparti-stemmende LO-medlemmer er altså tvunget til å støtte Arbeiderpartiet økonomisk dersom de skal være fagorganisert i LO! Og det er ikke bare å melde seg ut og stå alene heller, det blir uglesett på mang en arbeidsplass, og man mister de personlige fordelene med medlemskapet (og hadde Valla fått igjennom sin hjertesak, så hadde det vært ulovlig å ikke være organisert).

Her burde LO kjenne sin besøkelsestid og fordele sin støttepott på de forskjellige partiene basert på medlemmenes tilhørighet.

Men det kommer selvsagt ikke til å skje med verken det første, andre eller tiende. I stedet er LO sterkt engasjert i valgkampen og bidrar gjerne med egne annonser til fordel for AP og til angrep på andre partier.